Skip to main content

Laatste nieuws

Met het oog op dit driedaags weekend werden specifieke maatregelen getroffen

 • 200 vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen en verzorgers) staan klaar om de ROB-RVT’s te ondersteunen. Iedereen die om hulp heeft gevraagd, heeft de lijst en de contactgegevens van deze vrijwilligers ontvangen.
 • Een door de ROB-RVT’s gekend oproepnummer is permanent beschikbaar om nieuwe problemen te melden.

In België zijn onze rusthuizen – net als elders in de wereld – bijzonder blootgesteld aan het coronavirus, ondanks de quarantaine- en beschermingsmaatregelen die onmiddellijk op het hele grondgebied werden genomen (verbod op bezoeken, isolement van bewoners met symptomen, social distancing-maatregelen, …).

Tot op heden (10/04) is de situatie in de Brusselse ROB-RVT’s als volgt:

 • Aantal afwezige of zieke werknemers in ROB-RVT’s: 568 van de 7.000 werknemers voor alle Brusselse ROB-RVT’s;
 • Aantal overleden bewoners met bevestigde COVID-besmetting: 190 (254 verdachte sterfgevallen);
 • Aantal rusthuizen dat door het COVID werd getroffen: 116 van de 139.

Vanaf het begin van de epidemie, heeft het Brussels Gewest een Actieplan voor Rusthuizen uitgewerkt dat dagelijks wordt aangepast en versterkt om zieke bewoners te verzorgen, de verspreiding van het virus te voorkomen en te bestrijden, maar ook om het personeel te beschermen en de rusthuizen te versterken.

 

 1. Verzorging van zieke bewoners en bestrijding van de verspreiding van het virus
 • Rapid Response Teams

Op basis van de dagelijkse monitoring van de rusthuizen of de verzoeken om interventie, komen drie AZG-teams sinds 21 maart in rusthuizen in moeilijkheden tussen om procedures (opnieuw) vast te stellen ter bescherming van de bewoners en het personeel. Tot op heden werden 46 rusthuizen door de AZG-teams ondersteund en begeleid. Dankzij deze begeleiding door AZG, hebben 5 rusthuizen het hoofd kunnen bieden aan hun problemen waardoor zij geen verdere steun meer nodig hebben.

 • Screeningcampagnes

De federale overheid staat in voor de organisatie van de testen en met name voor de terbeschikkingstelling van laboratoriummateriaal en -procedures. Er werd door de federale overheid testmateriaal bezorgd aan de 12 zwaarst getroffen rusthuizen (die door Iriscare en de cel Hygiëne van de DVC werden geselecteerd op basis van een aantal criteria, zoals het aantal COVID-gevallen en het percentage afwezige medewerkers). Zo kunnen alle bewoners en medewerkers van deze rusthuizen worden getest. Aangezien dit eerste aantal testen duidelijk ontoereikend is gebleken, blijft de federale overheid alles in het werk stellen om in coördinatie met de gewesten zo snel mogelijk alle bewoners van onze rusthuizen te kunnen testen. Deze testen zijn van fundamenteel belang om het personeel en de bewoners te beschermen en de verspreiding van het virus tegen te gaan. De circulaire over de testprocedure, waarover werd overlegd met de sectorfederaties en de vakbonden, werd onlangs verspreid onder de betrokken rusthuizen.

 

 1. Bescherming van het personeel
 • Beschermingsmateriaal

Ondanks het gebrek aan beschermingsmiddelen en met name maskers en schorten op de wereldmarkt, werden er voor Brussel 1.000.000 beschermingsmaskers, 100.000 FFP2-maskers, 3.000 gezichtsbeschermers en overjassen verkregen die regelmatig worden verdeeld onder onze 139 ROB-RVT’s. Er zijn uiteraard nog extra bestellingen in uitvoering om een permanente bevoorrading van de sectoren te garanderen. Tegelijkertijd heeft de regering met de steun van vele vrijwilligers de snelle oprichting van een productielijn voor handgemaakte stoffen maskers en wasbare beschermingsschorten mogelijk gemaakt. Tot nu toe werden er bijna 100.000 maskers geproduceerd die momenteel worden verdeeld onder de eerstelijnsdiensten.

 • Psychologische ondersteuning

In deze moeilijke tijden beantwoorden de erkende Teams voor Palliatieve Zorgen en de psychologen van Artsen Zonder Grenzen de verzoeken om – met name psychologische – begeleiding vanwege bewoners en verzorgingsteams. Ook de oprichting van een mobiel psychologisch ondersteuningsteam voor het personeel wordt onderzocht.

 

 1. Versterking van de rusthuizen om de zorg aan de bewoners te waarborgen
 • Het leger

Sinds 8 april, is het Belgische leger – op initieel verzoek van de Brusselse regering – actief in de ondersteuning van rusthuizen in moeilijkheden. Na een eerste interventie in Jette, heeft Brussel op 9 april al zijn behoeften aan de federale regering meegedeeld.

 • Mobiele teams met verpleegkundigen

Indien dit in de loop van volgende week nodig blijkt, zullen er – in aanvulling op het leger – mobiele teams met verpleegkundigen en verzorgers worden opgericht.

 • Vrijwilligers

Op 19 maart heeft Iriscare via een online platform een oproep voor vrijwilligers gelanceerd die het mogelijk heeft gemaakt om een actief reserve van meer dan 900 personen op te bouwen, waaronder 200 artsen, verpleegkundigen en verzorgers die onmiddellijk kunnen worden ingezet.

 • Vrijwillig team van huisartsen

De Federatie van Brusselse HuisArtsenVerenigingen is bereid om haar steun te verlenen aan rusthuizen die kampen met medische problemen die de behandelende en coördinerende artsen niet aankunnen. Alle coördinerende artsen worden door de FBHAV benaderd en ondersteund, en in de rusthuizen neemt een huisarts de coördinatie tussentijds over tijdens de crisis.

 • Dagelijks contact met elke directie

Sinds het begin van de epidemie hebben de Iriscare-diensten en de cel gezondheidspreventie van DVC dagelijks contact met de directie van elk rusthuis in Brussel om de situatie te evalueren en op de hoogte te blijven van elk probleem of elke behoefte aan ondersteuning.

Daarnaast maken de rusthuizen dagelijks nuttige statistieken over aan Sciensano, dat op zijn beurt de cijfers doorstuurt naar Iriscare en de Diensten van het Verenigd College.

Deze dagelijkse monitoring stelt Iriscare en de diensten van het College in staat om de situatie te beoordelen en het systeem dagelijks aan te passen aan de veranderende behoeften.

Alain Maron
Brussels minister van Gezondheid en Welzijn