Skip to main content

In het kader van de economische noodmaatregelen, beslist door de Brusselse Regering, lanceert finance&invest.brussels, via haar dochtermaatschappij, Brusoc een « RECOVER » lening aan een voordelige intrestvoet, uitsluitend bestemd om de thesaurie van zeer kleine bedrijven, van zelfstandigen en van sociale ondernemingen geïmpacteerd door de ernstige gevolgen van de crisis van het Coronavirus, te ondersteunen.

Anders dan de grote bedrijven is de micro-onderneming zeer vaak ondergekapitaliseerd, werkt ze met een just-in-time thesaurie en evolueert in een door concurrentie gekenmerkt klimaat, wat haar marges en haar rentabiliteit sterk beïnvloed.

De crisis zou een groot aantal kleine bedrijven kunnen vernietigen en de faillissementen zullen temeer talrijker zijn als de crisis zich voortzet.

Daarom, om hen te helpen de crisis te overleven en de slaagkansen te versterken, voert Brusoc, de pool binnen finance&invest.brussels bestemd voor de micro-financiering, een noodlening RECOVER in. Met deze financiering zal de heropbouw van het werkkapitaal, de aankoop van stocks of nog de betaling van achterstallen kunnen worden verzekerd. Concreet, de toegekende financiering bedraagt maximum 15.000€ aan een rentevoet van 1,75% over een maximale periode van 3 jaar. Geen enkele nieuwe eigen inbreng wordt vereist. De lening is dus uitsluitend bestemd om de behoefte aan thesaurie van de micro-ondernemingen te voorzien.

«Als publieke speler, is het noodzakelijk bij te dragen tot het herstel van de economische activiteit door aangepaste financieringsinstrumenten voor te stellen, en ook de inspanningen te verdubbelen om te vermijden dat het Brussels socio-economisch weefsel uiteenvalt met zijn aandeel van menselijk drama. Een opeenvolgend faillissementsrisico is wel degelijk mogelijk als de crisis zich voortzet in de tijd met een dramatisch gevolg voor de talrijke zelfstandigen, maar ook voor de regionale economie in haar geheel, voor een groot deel gedragen door de zeer kleine ondernemingen, zelf scheppers van directe, lokale en niet lokaliseerbare jobs», benadrukt Pierre Hermant, CEO van finance&invest.brussels

De RECOVER lening geeft de mogelijkheid om tijd te winnen voor het behoud van de activiteit van een specifiek ondernemerspubliek met heel wat troeven: een grote flexibiliteit, een grote aanpassing in onzekere situaties, een capaciteit zich opnieuw uit te vinden zelfs te innoveren, en een ondernemingsgeest. Grote voordelen in periode van twijfel om vooruit te gaan en ondanks alles nodige middelen te vinden.

De Openbare Besturen spelen een primordiale rol in de steun verleend aan al deze micro-ondernemingen in moeilijkheden door de invoering vooral van concrete maatregelen aangepast aan hun realiteit in hun grote verscheidenheid.

«Ondanks de federale et gewestelijke waarborgregelingen, hebben bepaalde kleine ondernemingen, zelfstandigen en sociale ondernemingen geen recht op een bankkrediet om in hun behoeften aan kasmiddelen te voorzien. Deze goedkope lening, die door Brusoc wordt aangeboden, biedt een essentiële aanvulling op de gewestelijke maatregel ter ondersteuning van onze economische actoren», legt Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, uit.

Concreet worden geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd om hun interesse te tonen via e-mail naar covidbrusoc@hub.brussels. In ruil daarvoor zal een financieel adviseur van hub.brussels het bedrijf helpen om de nodige documenten te verzamelen, zijn dossier te analyseren en de haalbaarheid van de aanvraag te controleren volgens de gunningscriteria. Meer informatie: https://hub.brussels/nl/blog/covid-19-noodlening-voor-brusselse-zkos/

Specifieke maatregelen, zoals de nieuwe cash lening zijn van levensbelang, voor zover mogelijk om het maximum aan faillissementen en ontslagen te vermijden. Bovendien kunnen ze het herstel bevorderen en hen helpen onder betere voorwaarden weer te vertrekken.

In deze zware context versterkt finance&invest.brussels zijn pool Brusoc door de aanwerving van twee bijkomende personen om zijn aangepaste financiële begeleiding voor te zetten.