Skip to main content

De vaccinatiecampagne van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkende woonzorgcentra is bijna afgerond. Dankzij de uitstekende steun van de bewoners voor de campagne zullen zij vanaf 1 maart geleidelijk aan bepaalde groepsactiviteiten kunnen hervatten en een menselijkere bezoekregeling kunnen genieten. Over deze aanpassingen is op zeer constructieve wijze overeenstemming bereikt met de rusthuisfederaties, op basis van de veldkennis van de vakbonden en verenigingen die de bewoners vertegenwoordigen. Iriscare heeft de omzendbrief bezorgd aan de door de GGC erkende Brusselse woonzorgcentra.

Concreet zijn de volgende aanpassingen mogelijk indien de vaccinatiegraad van de bewoners in het woonzorgcentrum ten minste 90% bedraagt:

  • modulering van de toegestane activiteiten naar gelang van de epidemiologische fase waarin het woonzorgcentrum zich bevindt (en dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om groepsactiviteiten of gezamenlijke maaltijden te organiseren);
  • toestemming voor kamerbezoeken;
  • toestemming om twee (vaste) knuffelcontacten te hebben.

Om potentieel niet-gevaccineerde bezoekers te blijven beschermen, zullen deze laatsten te allen tijde een masker moeten dragen. Bovendien blijven de algemene socialdistancingmaatregelen tussen de bewoners en de bezoekers van toepassing, met uitzondering van de twee toegestane knuffelcontacten.

Indien bepaalde woonzorgcentra een lagere vaccinatiegraad laten optekenen, zullen de coördinerende arts en de gezondheidsinspectiedienst de situatie evalueren, zodat flexibele aanpassingen op maat kunnen worden uitgewerkt, in het belang van de bewoners en hun welzijn.

De effecten van deze nieuwe maatregelen zullen op de voet worden gevolgd. De screeningprocedures blijven van kracht en kunnen indien nodig altijd worden geactiveerd.

Voor Alain Maron, Brussels minister van Welzijn en Gezondheid, “zijn deze maatregelen meer dan nodig. Na bijna een jaar van sociale beperkingen hebben de rusthuisbewoners en hun familie grote behoefte om elkaar weer te zien en terug te keren naar een normaler leven. De geestelijke gezondheid van onze ouderen heeft ernstig geleden onder deze crisis. Nu zij beschermd zijn door de vaccins, moesten wij uit ethische overwegingen, maar ook op grond van de legitieme eisen van de bewoners, onze ouderen wat meer ademruimte geven, maar tegelijk hun bezoekers blijven beschermen.”

De omzendbrief waarin deze aanpassingen worden toegelicht, is op 25 februari aan de door de GGC erkende instellingen bezorgd. Elke instelling beschikt over een termijn van een week, tussen 1 en 8 maart, om de omzendbrief ten uitvoer te leggen, afhankelijk van haar eigen situatie. Bezoekers wordt dan ook verzocht contact op te nemen met de instelling om de bezoekregeling te vernemen alvorens zich ter plaatse te begeven.

Meer info?

Nicholas Elles, woordvoerder van Alain Maron:
0470 93 67 39