Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt over het lanceren van “Crea.brussels”, de allereerste projectoproep gericht op ondernemingen die actief zijn in de culturele en creatieve sector in Brussel. De projectoproep wordt vanaf 23 augustus opengesteld en beschikt voor het jaar 2021 over een totaalbudget van 500.000 euro.

 

Deze projectoproep maakt deel uit van een bredere strategie voor de culturele en creatieve industrie in Brussel, die in de komende maanden zal worden uitgerold. De studies over de omvang, het belang, de impact en het economische-ontwikkelingspotentieel van de culturele en creatieve industrie in Brussel zijn immers unaniem: de creatieve sectoren behoren tot de dragende sectoren voor ontwikkeling en herstel en worden als zodanig beschouwd in de Strategie Go4Brussels. De culturele en creatieve industrie vertegenwoordigt nu al 3,8% van de Brusselse economie, met meer dan 90.000 werknemers en meer dan 10.000 freelancers (zko’s, zelfstandigen en freelancers), die 15% van de Brusselse werkers vertegenwoordigen.

Concreet bestaat deze projectoproep erin Brusselse ondernemers te steunen bij de ontwikkeling van creatieve projecten en hun creatiebeurzen van 15.000 euro tot 30.000 euro toe te kennen.

De projectdragers moeten producten of diensten met een hoge creatieve en culturele waarde voorstellen die blijk geven van ontwikkelingspotentieel en economische en financiële levensvatbaarheid en die in de lijn liggen van de economische transitie van het Gewest. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de bevordering van duurzame praktijken vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.

In aanmerking voor de projectoproep komen: ondernemingen en vzw’s met economische doeleinden met minstens één exploitatiezetel in Brussel, maar ook zelfstandigen of individuen die ingeschreven zijn in een werkcoöperatie, een activiteitencoöperatie of een gedeelde onderneming met een vestigingseenheid in het BHG.

Deze projectoproep zal worden geoperationaliseerd door ST’ART. Volledige informatie zal vanaf 23 augustus beschikbaar zijn.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Ondanks de moeilijkheden die werden veroorzaakt door de coronacrisis, blijft de culturele en creatieve sector een essentiële rol vervullen in de economische dynamiek in Brussel, ook wat de werkgelegenheid betreft. Deze projectoproep is een gelegenheid om de economische sectoren die het Gewest betekenis en culturele waarde geven nog meer te valoriseren, en om de Brusselse kunstenaars en culturele actoren nieuwe mogelijkheden te geven om te creëren, te innoveren, uit te vinden en te dromen.”