Skip to main content

Doel van de functie

De Minister en de Staatssecretaris worden omringd door iets meer dan 90 medewerkers.
Om aan de vereiste tweetaligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te kunnen voldoen en met het oog op een administratieve vereenvoudiging, hebben de kabinetten aan het begin van de legislatuur een gecentraliseerde vertaaldienst opgericht die ondersteuning biedt aan de verschillende cellen in de vorm van vertalingen van nota’s aan de regering, ministeriële besluiten, antwoorden op parlementaire vragen, toespraken, persdossiers en diverse publicaties op websites en sociale media.

De vertaler/vertaalster draagt bij aan de goede werking en belichaamt de waarden van de twee kabinetten door bij te dragen aan een betere communicatie ten behoeve van alle medewerkers van Minister Maron en Staatssecretaris Trachte.

Taken gerelateerd aan de functie

 • vertalen van documenten van het Frans naar het Nederlands (moedertaal);
 • vertalen van documenten van het Nederlands naar het Frans (occasioneel);
 • reviseren en aanvullen van bestaande vertalingen;
 • waarborgen van een exacte overeenstemming tussen de bron- en doeltekst;
 • waarborgen van een consistent terminologiegebruik in functie van deorganisatiecultuur;
 • identificeren en rapporteren van taalkundige problemen en het voorstellen van adequateoplossingen;
 • correct uitvoeren van de administratieve taken en het beheren van de informatie endocumenten die nodig zijn voor de goede uitoefening van de type-functie;
 • naleven van de verplichtingen van de werknemers op het gebied van het welzijn op het werk;
 • naleven van de bepalingen en waarden die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Vereist profiel voor de functie

Kennis (theoretisch, reglementair, …)

 • beschikken over een Masterdiploma in het Vertalen met het Nederlands als moedertaal en het Frans als doeltaal;
 • beschikken over een doorgedreven kennis en/of ervaring in de vertaling van teksten waarvan de inhoud rechtstreeks verband houdt met de bevoegdheden en prioriteiten van de Minister (Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Participatieve Democratie, Welzijn en Gezondheid) en de Staatssecretaris (Economische Transitie, Wetenschappelijk Onderzoek, Gezondheidspromotie, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt) alsook van de desbetreffende regelgevingen.

Vaardigheden (ICT, CAT-tools, …)

 • beheersen van de kantoortoepassingen die essentieel zijn voor de goede uitoefening van de functie (Internet, Microsoft Office, Outlook, …);
 • beheersen van vertaaltechnieken, -methoden en -tools (SDL Trados Studio 2019 en SDL Multiterm 2019 Desktop).

Werkethiek (attitude, discipline, …)

 • goed kunnen omgaan met stress en prioriteiten;
 • autonoom (autodidactisch), maar ook in teamverband kunnen functioneren;
 • methodisch en nauwgezet te werk gaan;
 • integer en eerlijk zijn;
 • beschikken over een goede dosis gezond verstand en te gepasten tijde de juiste beslissingenkunnen nemen;
 • beschikken over het vermogen om te luisteren en over de nodige sociale vaardigheden.

Interactie binnen de twee kabinetten (hiërarchie, back-up, …)

 • de hiërarchische overste van de vertaler/vertaalster is de kabinetssecretaris;
 • de vertaler/vertaalster staat rechtstreeks in contact met en ten dienste van allemedewerkers;
 • de vertaler/vertaalster werkt samen met de twee vertalers die momenteel in dienst zijn vande twee kabinetten;
 • de vertaler/vertaalster waarborgt samen met zijn/haar twee collega’s de continuïteit van dedienst tijdens drukke en crisisperiodes.

Wat bieden wij aan?

 • een bijzonder stimulerende en creatieve werkomgeving;
 • een voltijdse betrekking waarvan de duur is gekoppeld aan de termijn van de legislatuur;
 • een bezoldiging op basis van de barema’s van het Brussels Openbaar Ambt (te bespreken infunctie van de ervaring van de vertaler/vertaalster);
 • maaltijdcheques en een volledige dekking van de verplaatsingen via het openbaar vervoer inhet kader van het woon-werkverkeer;
 • 30 verlofdagen per jaar + verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • thematische opleidingen en bijscholingen voor alle kabinetsleden.

Kandidaatstelling

Sollicitaties (CV + motivatiebrief in het Nederlands en het Frans) dienen uiterlijk op donderdag 17 december 2020 om middernacht per e-mail met de referentie AM_BT_SC_Vertaler/Vertaalster te worden verstuurd naar Dhr. Eric Devuyst, Kabinetssecretaris (rh.cabinetMT@gov.brussels).

Voor vragen over de functie en de aanwervingsvoorwaarden, kunt u eveneens contact opnemen met Dhr. Eric Devuyst.