Nieuws

Ontdek de nieuwste publicaties van Alain Maron & Barbara Trachte

Filter

Alain Maron
24 november 2023

De sirenes van hulpverleningsvoertuigen zullen vanaf 2025 minder lawaai maken in Brussel

Vanaf januari 2025 zal het geluidsniveau van de sirenes van de nieuwe hulpverleningsvoertuigen (van bijvoorbeeld…
Alain Maron
14 november 2023

Geluidsoverlast door overvliegend luchtverkeer: de federale overheid en Vlaanderen hebben de kaarten in handen voor minder overlast en een betere gezondheid voor honderdduizenden mensen

Een einde aan de nachtvluchten, een verbod op korteafstandsvluchten, een vermindering van het vliegtuiglawaai overdag…
Alain Maron
14 november 2023

De stad in groen en blauw

Met een indrukwekkende 4.000 hectare aan groene ruimte wordt Brussel regelmatig genoemd en geroemd als…
Barbara Trachte
8 november 2023

Vereenvoudiging van de regels voor de toegang tot het beroep: een nieuwe stap voorwaarts in het Brussels Gewest

Op woensdag 8 november heeft de Commissie Economische Zaken van het Brussels Parlement bijna unaniem…
Alain Maron
27 oktober 2023

Natuur en biodiversiteit: het Brussels Gewest verbindt zich ertoe tegen 2030 25% van zijn grondgebied te beschermen

Het is van essentieel belang om de natuur en de biodiversiteit te beschermen, zelfs in…
Alain Maron
25 oktober 2023

Gezondheid en biodiversiteit: Brussel zet stappen richting een samenleving zonder pesticiden

Sinds 2019 worden in het Brussels Gewest geen pesticiden meer toegelaten in de gewestelijke en…
Alain Maron
24 oktober 2023

Belgisch klimaatbeleid: Het dossier wordt overgemaakt aan het overlegcomité.

Alain Maron stuurt als voorzitter van de Nationale Klimaatconferentie het dossier door naar het overlegcomité…
Alain Maron Barbara Trachte
23 oktober 2023

Commons in Brussel zijn goed voor 440 banen en tellen meer dan 30.000 leden

Brussel, dinsdag 24 oktober 2023 - De commons in het Brussels Gewest tellen momenteel 31.694…
Alain Maron
16 oktober 2023

Het Brussels Gewest onderzoekt de veralgemening van ondergrondse containers

Op verzoek van Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid, heeft het Agentschap Net Brussel…
Alain Maron
10 oktober 2023

Biodiversiteit: ruim 80% van het Natura 2000-netwerk voorzien van een beheerplan voor een betere bescherming

14% van het Brusselse grondgebied is ingedeeld als Natura 2000-gebied. Voor die gebieden worden geleidelijk…
Alain Maron
4 oktober 2023

Tegen 2024 1.200 extra laadpunten voor elektrische voertuigen in Brussel

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de Brusselse klimaatdoelstellingen te halen, is een duurzamere mobiliteit…
Barbara Trachte
4 oktober 2023

Versterkte steun voor Brusselse ondernemingen die deelnemen aan de economische transitie

Er is een nieuwe stap gezet op het gebied van de hervorming van de steun…
Alain Maron
29 september 2023

De Brusselse regering reageert op de aanbevelingen van de Burgerraad voor het klimaat

Op donderdag 28 september heeft de Brusselse regering een tussentijds rapport ingediend bij de leden…
Alain Maron
28 september 2023

Opnieuw goederenvervoer per spoor naar de haven van Brussel vanaf 2024

De federale en Brusselse regering hebben een akkoord bereikt met de Haven van Brussel, Infrabel…
Alain Maron
13 september 2023

Een honderdtal Brusselse scholen zet de ecologische transitie in

Elk jaar engageren de Brusselse scholen zich voor de klimaattransitie, dankzij de steun van Leefmilieu…
Alain Maron
30 augustus 2023

Elke Van den Brandt en Alain Maron vragen dat de federale taskforce tegen de onveiligheid rond het Zuidstation zich buigt over een grotere geografische zone en over de sociale en volksgezondheidskwesties

De Brusselse ministers Alain Maron en Elke Van den Brandt zijn verheugd over de aankondiging…
Alain Maron
20 juli 2023

De strijd tegen daden van vervuiling voor schonere straten

Om de straten schoner te maken en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren, worden…
Alain Maron Barbara Trachte
19 juli 2023

Een MIVB-abonnement voor alle Brusselse werknemers non-profitsector

Op initiatief van Barbara Trachte, Alain Maron en Elke Van den Brandt heeft de Brusselse…
Alain Maron
18 juli 2023

Natura 2000 gebieden: Brussel versterkt de bescherming van zijn natuurlijke habitats

Terwijl sommigen twijfelen aan het vitale belang van de natuur voor onze toekomst, onderneemt Brussel…
Alain Maron
18 juli 2023

Versterking voor de voedselhulp: de Brusselse supermarkten zullen hun onverkochte voeding moeten doneren

In Brussel wordt nog elke dag te veel bruikbaar onverkocht voedsel weggegooid, wat bijdraagt tot…
Alain Maron
7 juli 2023

Vanaf 2024 geen cumul meer van mandaat van OCMW-voorzitter en parlementair mandaat in Brussel

Op voorstel van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Gezondheid en Welzijn, Alain…
Barbara Trachte
3 juli 2023

De "Compenserende Energiepremie" staat nu open voor alle in aanmerking komende bedrijven

In maart 2023 heeft de Brusselse regering, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische…
Alain Maron
28 juni 2023

Brussel kiest resoluut voor een groene én sociale energietransitie

Met de steun van het Brusselse Gewest zet de gemeente Sint-Gillis zich in om hernieuwbare…
Alain Maron
23 juni 2023

Water: het Brussels Gewest kiest voor een steeds ambitieuzer beheer

De overstromingen van de zomer van 2021 en de droogte van de laatste weken hebben…
Alain Maron
21 juni 2023

Voor het toekomstige park aan het Weststation wordt een naam gezocht

Eind 2022 werd het braakliggende terrein aan het Weststation in Molenbeek geopend voor het publiek.…
Alain Maron
19 juni 2023

Gezondheid: de Brusselse regering versterkt de effectiviteit van het recht op vrijwillige zwangerschapsafbreking

Op voorstel van de ministers van Gezondheid, Elke Van den Brandt en Alain Maron, hebben…
Alain Maron
16 juni 2023

Nieuwe sociale maatregelen voor koolstofarme mobiliteit in Brussel

Luchtverontreiniging is in België de oorzaak van ongeveer 9.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. Beter openbaar…
Alain Maron
15 juni 2023

Een Europese natuurherstelwet is absoluut noodzakelijk

De Europese Commissie heeft in juni 2022 een voorstel van Europese verordening ingediend om natuurhersteldoelen…
Alain Maron
14 juni 2023

Vliegverkeer boven Brussel: het gerecht geeft het Brussels Gewest gelijk

Samen met de Brusselse gemeenten en verenigingen die worden getroffen door het overvliegen van Brussel,…
Alain Maron
13 juni 2023

Biodiversiteit: Brussel installeert begroeide vlotten in zijn vijvers

De Brusselse vijvers worden blootgesteld aan verschillende soorten verontreiniging en zijn vaak arm aan zuurstof,…
Alain Maron
5 juni 2023

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: eerste editie van de ‘Klimaatdag’

Op vrijdag 2 juni wordt de eerste ‘Klimaatdag’ gehouden in het Brussels Parlement. Dit is…
Alain Maron
31 mei 2023

De opening van een nieuw woonproject in Molenbeek voor dakloze gezinnen

De laatste jaren is het aantal daklozen in Brussel voortdurend toegenomen als gevolg van de…
Barbara Trachte
26 mei 2023

Een verklaring om de schade veroorzaakt door fast fashion te stoppen

Fast fashion buit inwoners in het Zuiden uit, veroorzaakt enorme vervuiling en heeft rampzalige gevolgen…
Alain Maron
26 mei 2023

Het Brussels Gewest zet een nieuwe stap naar de invoering van statiegeld

Onder impuls van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Openbare Netheid, heeft Leefmilieu Brussel…
Alain Maron
25 mei 2023

Brussel als pionier: nieuwe normen om de kwaliteit van de zorg in Brusselse ziekenhuizen te versterken en te meten

De COVID-19-pandemie heeft het belang van kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten opnieuw aangetoond. Naar aanleiding van die gezondheidscrisis…
Alain Maron
3 mei 2023

Klimaat: de Brusselse regering neemt haar Lucht-, Klimaat- en Energieplan definitief aan en bevestigt haar hoge ambities

Na een openbaar onderzoek waarbij meer dan drieduizend suggesties van burgers en tientallen adviezen van…
Barbara Trachte Barbara Trachte
27 april 2023

500 000 euro om vrouwelijk ondernemerschap aan te moedigen in Brussel

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, en de staatssecretaris voor Gelijke…
Alain Maron
26 april 2023

RENOLUTION Brusselaars nemen deel aan RENOLAB: 57 innovatieve renovatieprojecten krijgen premie toegekend

In 2020 lanceerde de Brusselse regering op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu,…
Alain Maron
25 april 2023

Belangrijke veranderingen op komst voor de vuilniszakken van alle Brusselaars

Vanaf 15 mei worden alle inwoners van het Brussels Gewest uitgenodigd om hun gewoontes aan…
Alain Maron
24 april 2023

Het Brussels Gewest en Bloomberg Philanthropies breiden hun Clean Air Partnership uit.

Sinds 2020 brengt het Brussels Clean Air Partnership talrijke actoren - burgers, onderzoekers, verenigingen, overheden,…
Alain Maron
21 april 2023

Oude matrassen krijgen tweede leven in Brussel

Het Brussels Gewest heeft op initiatief van minister van Openbare Netheid Alain Maron een uitgebreide…
Alain Maron Barbara Trachte
19 april 2023

Het Brussels Gewest lanceert zijn ‘Green Deal’ voor de transitie naar een duurzamere stadslogistiek

Stadslogistiek is essentieel om een stad te bevoorraden, maar heeft ook grote gevolgen voor de…
Alain Maron
13 april 2023

Cascade: de Brusselse jongeren zetten zich in voor het klimaat

Bijna een op de drie Brusselaars is jonger dan 25 jaar. Velen van hen zijn…
Barbara Trachte
11 april 2023

Steun aan Brusselse ondernemingen: twee nieuwe premies om energie te besparen

Energie besparen is de beste manier om de factuur te verlagen. En het is ook…
Alain Maron
4 april 2023

Brusselse Natura 2000-gebieden: beheerplannen voor een betere bescherming van de biodiversiteit

Hoewel 14% van het Brusselse grondgebied is aangewezen als Natura 2000-gebied, moesten die gebieden nog…
Alain Maron
3 april 2023

Klimaat: het Brussels Gewest zal voortaan zijn globale ecologische voetafdruk meten

In het laatste IPCC-rapport werden we er opnieuw aan herinnerd dat de klimaatverandering een mondiaal…
Alain Maron
31 maart 2023

De Brusselaars zijn gewonnen voor de nieuwe Brussel’Air-premie en het mobiliteitsbudget

De nieuwe Brussel’Air-premie, die in maart 2022 werd gelanceerd op initiatief van de Brusselse minister…
Alain Maron Barbara Trachte
29 maart 2023

Interfederaal Alcoholplan: een eerste stap die om andere vraagt

Na jaren van vergeefse pogingen is er eindelijk een Interfederaal Alcoholplan aangenomen. Dat plan ‘2023-2025’…
Barbara Trachte
22 maart 2023

Het Brussels Gewest vereenvoudigt zijn regels inzake de toegang tot het beroep

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering een voorontwerp…
Alain Maron
20 maart 2023

Vooruit met de wijk: startschot voor de projectoproep voor duurzame burgerinitiatieven in Brussel

Sinds 2016 ondersteunt het Brussels Gewest de burgercollectieven die bijdragen aan de verbetering van het…
Barbara Trachte
13 maart 2023

De Compenserende Energiepremie is vanaf 13 maart beschikbaar voor Brusselse ondernemingen

Naar aanleiding van de stijgende energiekosten en op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische…
Alain Maron
20 februari 2023

Het Brussels Gewest pleit voor een gecoördineerde terugtrekking uit het Verdrag inzake het Energiehandvest

Op initiatief van Alain Maron, minister van Leefmilieu en Energie en Pascal Smet, staatssecretaris voor…
Alain Maron
20 februari 2023

Meer inclusieve rusthuizen in Brussel

Minister Alain Maron, bevoegd voor Welzijn, heeft zich er tijdens de Commissie in het Brussels…
Alain Maron
16 februari 2023

Waterprijs: de Brusselse regering verhoogt het bedrag van de sociale tegemoetkoming

De Brusselse regering heeft kennisgenomen van de beslissing van Brugel om de nieuwe watertarieven van…
Alain Maron
8 februari 2023

Anderlecht: een baanbrekende gegroepeerde renovatie gelanceerd door inwoners

Op dinsdag 7 februari heeft de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, een…
Alain Maron
1 februari 2023

Prioriteit geven aan de duurzame herhuisvesting van dakloze personen en gezinnen

De doelstelling van Alain Maron, minister van Gezondheid en Welzijn van de Brusselse regering, is…
Barbara Trachte
26 januari 2023

50 miljoen geheroriënteerde steun voor onderzoek en innovatie om de Brusselse economie versneld koolstofvrij te maken

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Brusselse…
Alain Maron
24 januari 2023

Het Brussels Gewest is op weg naar een pesticidenvrij grondgebied

Sinds 2019 worden in het Brussels Gewest geen pesticiden meer gebruikt voor het onderhoud van…
Alain Maron
20 januari 2023

Waterprijs: de Brusselse regering neemt akte en zal voor meer sociale bescherming zorgen

De Brusselse regering heeft kennisgenomen van de beslissing – unaniem genomen door de raad van…
Alain Maron
12 januari 2023

Nieuwe supersnelle laadpalen binnenkort beschikbaar in Brussel

Net als vele Europese steden schakelt ook Brussel over naar minder vervuilende voertuigen om de…
Alain Maron
6 januari 2023

Clean.brussels: Gewest en gemeenten zetten samen in op 25 concrete projecten om de netheid in de wijken te verbeteren

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 10 november 2022 clean.brussels, haar strategie voor stedelijke netheid,…
Barbara Trachte
4 januari 2023

Acht nieuwe projecten om vrouwelijke ondernemers in Brussel aan te moedigen

Vrouwen ondersteunen die het avontuur van het ondernemerschap willen aangaan, en met name degenen die…
Alain Maron
3 januari 2023

Hervorming van de rusthuizen vordert goed

De hervorming van de rusthuizen gaat vooruit in Brussel. Er is zojuist een nieuwe belangrijke…
Alain Maron Barbara Trachte
23 december 2022

Steun aan Brusselse ondernemingen: twee nieuwe premies en een regeling voor noodlevering

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, en Alain Maron, minister van Energie,…
Alain Maron Barbara Trachte
21 december 2022

37 nieuwe ondersteunde projecten voor circulaire economie in Brussel

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Alain Maron, Brussels minister voor…
Alain Maron
20 december 2022

Sociale partners en Brusselse regering bundelen hun krachten om het energieverbruik te verminderen

In het licht van de energiecrisis bundelen de sociale partners, verenigd in Brupartners, en de…
Alain Maron
15 december 2022

Biodiversiteit: Brussel gaat bestuivende insecten beter beschermen

Het Brussels Gewest telt bijna duizend soorten bestuivende insecten. Het Gewest wil die uiteraard beschermen.…
Alain Maron
14 december 2022

Renolution: Brussels Gewest verhoogt steun in 2023

Op voorstel van minister Alain Maron, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, heeft de Brusselse…
Barbara Trachte
14 december 2022

SustAIn.brussels: de nieuwe pool voor artificiële intelligentie ten dienste van de Brusselse ondernemingen

Het doel van sustAIn.brussels is om artificiële intelligentie en digitale technologieën ten dienste te stellen…
Alain Maron
14 december 2022

Parlement keurt onmiddellijke transactie voor milieu- en netheidsmisdrijven goed

Het Brussels Parlement heeft op vrijdag 9 december een ontwerp van ordonnantie goedgekeurd tot wijziging…
Alain Maron
13 december 2022

Electrify.brussels: een uitrolplan met nieuwe maatregelen voor de elektrische mobiliteit in Brussel

Om voertuigen met een verbrandingsmotor geleidelijk af te schaffen, heeft de Brusselse regering zich tot…
Alain Maron
8 december 2022

Brussel trekt de collectieve kaart tegen de klimaatverandering

Ter gelegenheid van Wereldklimaatdag op 8 december heeft de Brusselse regering, op initiatief van minister…
Alain Maron
30 november 2022

Lancering van de strategie clean.brussels

Op dinsdag 29 november zullen Alain Maron, Brussels minister voor Leefmilieu en openbare netheid, en…
Barbara Trachte
22 november 2022

20 nieuwe projecten om de culturele en creatieve industrie in Brussel te stimuleren

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering de 20…
Barbara Trachte
18 november 2022

Een week om alles te weten te komen over de economische transitie in Brussel

Bedrijfsbezoeken, workshops, conferenties, debatten ... Van 18 tot 24 november vinden tijdens de tweede editie…
Alain Maron Barbara Trachte
17 november 2022

Groen licht voor noodmaatregel ‘Energie’ aan Brusselse verenigingen

Op initiatief van Barbara Trachte, minister-president van de FGC, en Alain Maron, minister van Gezondheid…
Alain Maron
17 november 2022

Brussels Gewest en de G1000 ontwerpen eerste permanente burgerraad voor klimaat

Vanaf 2023 gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van start met een permanente Burgerraad voor het…
Barbara Trachte
17 november 2022

Rechtstreekse steunmaatregel van 30% van de extra energiekosten voor Brusselse ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag…
Barbara Trachte
17 november 2022

De Brusselse regering stelt een tijdelijke beperking van de indexering van de handelshuurprijzen voor

Op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag…
Barbara Trachte
12 november 2022

Een heroriëntering van de steun aan ondernemingen om de Brusselse economie sneller koolstofvrij te maken

De Brusselse regering heeft op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, de hervorming…
Alain Maron
10 november 2022

Nieuw tijdelijk gebruik voor het toekomstige park van het Weststation

Sinds 28 oktober wordt het Westpark voor het publiek opengesteld. Deze nieuwe tijdelijke groene ruimte…
Alain Maron
8 november 2022

In het Brussels Gewest komt regenwater niet meer in de riolering terecht

De overstromingen van vorige zomer en de droogte van deze zomer hebben het overduidelijk gemaakt:…
Alain Maron
21 oktober 2022

De Brusselse overheidsvloten boeken vooruitgang op het gebied van de energietransitie

Om de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen,…
Barbara Trachte
20 oktober 2022

‘Energy&Reno’: een nieuwe lening om het energieverbruik van kleine ondernemingen te verminderen

In het licht van de stijgende energiekosten zet de Brusselse regering al haar economische instrumenten…
Alain Maron
12 oktober 2022

Alle Brusselse parkings zullen binnenkort uitgerust zijn met laadpalen voor elektrische voertuigen

Net als vele Europese steden schakelt ook Brussel over naar minder vervuilende voertuigen om de…
Alain Maron
3 oktober 2022

Operatie Re-Creatie: de natuur in het hart van de speelplaatsen

Op maandag 3 oktober bezocht Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, de site…
Alain Maron
20 september 2022

Het Brussels Gewest lanceert zijn Good Food-strategie 2

Op dinsdag 20 september heeft het Brussels Gewest zijn Good Food-strategie 2 officieel gelanceerd in…
Barbara Trachte
15 september 2022

Een Economisch Transitiefonds van 10 miljoen euro om de economische transitie van de Brusselse ondernemingen te versnellen

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in tweede…
Alain Maron
14 september 2022

Het Duivenmelkerspark wordt uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken

Op vrijdag 9 september heeft Leefmilieu Brussel het project voor de heraanleg en uitbreiding van…
Alain Maron
8 september 2022

Het Brussels Gewest hervormt zijn afvalinzameling om beter te sorteren en recycleren

Het Brussels Gewest heeft in 2021 500.000 ton ongesorteerd afval verbrand. Dat komt overeen met…
Barbara Trachte
18 juli 2022

Brussels Wetenschapsdorp op de site van het Weststation

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, en na een vergelijkende analyse van…
Alain Maron
13 juli 2022

Het Brussels Gewest lanceert het ECORENO-krediet: lage rentevoet van 0 tot 2% voor de renovatie van woningen

Op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor huisvesting Nawal Ben Hamou en de minister bevoegd…
Barbara Trachte
12 juli 2022

Lancering van de projectoproep ‘Local & Together 2022’: 300.000 euro voor projecten van handelaarsverenigingen

De Brusselse regering heeft op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, de nieuwe…
Barbara Trachte
6 juli 2022

400.000 euro ter ondersteuning van sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brussels Gewest

Op initiatief van Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie, lanceert de Brusselse regering een…
Alain Maron
1 juli 2022

In Brussel, een ambitieus wettelijk kader voor afvalbeheer

Op 23 juni heeft de Brusselse regering op initiatief van Brussels minister van Klimaattransitie en…
Barbara Trachte
30 juni 2022

600.000 euro voor een duurzamere IT in Brussel

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, lanceert de Brusselse regering de projectoproep…
Alain Maron
30 juni 2022

Brussel neemt de mijlpalen voor de uitfasering van diesel en benzine aan en versterkt de begeleidingsmaatregelen

Luchtverontreiniging is in België verantwoordelijk voor ongeveer 9.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar. In het kader…
Alain Maron
21 juni 2022

Clean.brussels: het Brusselse plan voor een schoner Gewest

Op 9 juni heeft Alain Maron, de Brusselse minister van Openbare Netheid, aan de regering…
Barbara Trachte
15 juni 2022

350.000 euro om vrouwelijk ondernemerschap in Brussel aan te moedigen

Op voorstel van de staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte en de staatssecretaris voor Gelijke…
Alain Maron Barbara Trachte
14 juni 2022

Vacature: Vertaler/Vertaalster (Frans/Nederlands)

Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Participatieve Democratie,…
Barbara Trachte
13 juni 2022

Nieuwe projectoproep Open Soon: 600.000 euro voor innovatieve en duurzame handelszaken

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, lanceert de Brusselse regering de projectoproep…
Alain Maron
1 juni 2022

Brusselse regering verhoogt haar ambities en keurt een versterkt actieplan goed om de klimaatnoodtoestand aan te pakken

Op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, heeft de Brusselse…
Barbara Trachte
23 mei 2022

De ‘Premie 2022’ van de Brusselse regering zal vanaf maandag 23 mei beschikbaar zijn

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz,…
Alain Maron
19 mei 2022

Projectoproep en facilitator om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel te versnellen

Om de overschakeling naar minder vervuilende voertuigen te bevorderen, heeft de Brusselse regering zich ertoe…
Alain Maron
17 mei 2022

Het inburgeringstraject voor nieuwkomers in het Brussels Gewest: wat verandert er vanaf 1 juni 2022?

Op maandag 16 mei heeft Alain Maron, Brussels minister van Welzijn, samen met mevrouw Mariam…
Alain Maron
13 mei 2022

Brussels Gewest geeft hergebruik een boost

De Brusselse regering heeft op donderdag 12 mei, op voorstel van minister Alain Maron, het…
Alain Maron
13 mei 2022

De Europese Unie en het Brussels Gewest verbinden zich tot het planten van meer bomen

Op 11 mei heeft de Europese commissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevičius, de toepassing Mapmytree, de…
Alain Maron
6 mei 2022

De nieuwe Brussel’Air-premie is een succes: 700 premies toegekend in twee maanden tijd

De nieuwe versie van de Brussel’Air-premie werd begin maart gelanceerd en is een groot succes:…
Barbara Trachte
2 mei 2022

Toeristische logiezen: een nieuwe ‘covid’-steunregeling beschikbaar in Brussel

Op maandag 2 mei is een nieuwe economische steunmaatregel voor toeristische logiezen beschikbaar via de…
Barbara Trachte
28 april 2022

Het Brussels Gewest werd door de Europese Commissie aangewezen als een van de 100 steden die in 2030 koolstofneutraal willen zijn

Op donderdag 28 april heeft de Europese Commissie de 100 steden bekendgemaakt die geselecteerd zijn…
Barbara Trachte
26 april 2022

crea.brussels: een tweede editie voor de projectoproep voor ondernemingen die actief zijn in de Brusselse culturele en creatieve sector

Na het grote succes van de eerste editie van Crea.brussels heeft de Brusselse regering op…
Alain Maron
20 april 2022

Het Brusselse Gewest financiert voorbeeldige openbare renovaties via de ‘RenoClick-premie’

RenoClick is het programma dat de Brusselse openbare besturen ondersteunt bij de duurzame energierenovatie van…
Alain Maron
14 april 2022

Zeven nieuwe drinkwaterfonteinen in de Brusselse parken tegen deze zomer

Water, dat soms met vervuiling geassocieerd wordt, is – gedurende tientallen jaren – onder de…
Alain Maron
5 april 2022

€ 1.300.000 om initiatieven voor tijdelijke bezetting met sociale doeleinden te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren

Op voorstel van de minister-president van het Brusselse Gewest, Rudi Vervoort, de minister voor Gezondheid…
Alain Maron
31 maart 2022

De Brusselse regering heeft haar voorkeurskeuze voor de locatie van de toekomstige biomethanisatie-eenheid gevalideerd

De Brusselse regering heeft op donderdag 31 maart, op voorstel van Alain Maron, Brussels minister…
Alain Maron
28 maart 2022

De Heyvaertwijk krijgt een nieuw park

Op een boogscheut van de Ninoofsepoort en van het kanaal krijgt de erg dichtbevolkte Heyvaertwijk…
Alain Maron
25 maart 2022

Behoud van de spoorverbinding naar de haven van Brussel

De Brusselse regering heeft op vrijdag 18 maart 2022 haar intentie bevestigd om de spoorinfrastructuur…
Alain Maron
22 maart 2022

Brussel meet verkeersgerelateerde geluidshinder

Op initiatief van de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, gaat het Brussels…
Alain Maron
18 maart 2022

Het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid zit in een nieuw jasje

Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain MARON, heeft op vrijdag 18 maart 2022 het…
Barbara Trachte
15 maart 2022

Zwaarst getroffen sectoren: premies tot 15.000 euro

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz,…
Barbara Trachte
14 maart 2022

Hoewel de cultuur- en evenementensector eindelijk weer kunnen functioneren zoals voor de crisis, kan het…
Alain Maron
14 maart 2022

Het Brussels Gewest, een laboratorium voor veerkracht in het licht van de klimaatverandering

Op zondag 13 maart hebben de Brusselaars die betrokken waren bij het participatief proces ‘Laten…
Alain Maron
25 februari 2022

Energiecrisis: het Brussels Gewest neemt bijkomende maatregelen

Op voorstel van Alain Maron, minister van Energie van het Brussels Gewest, werden op donderdag…
Barbara Trachte
25 februari 2022

De Brusselse regering stemt in met een nieuwe steunmaatregel van 58 miljoen euro om de zwaarst door de crisis getroffen ondernemingen te ondersteunen

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz,…
Alain Maron
23 februari 2022

RENOLUTION: SAMEN RENOVEREN NAAR EEN DUURZAME STAD

In 2021 zijn we van start gegaan met Renolution, de Brusselse renovatiestrategie die publieke, particuliere…
Alain Maron
16 februari 2022

De centrale MobiClick: katalysator om het wagenpark van de openbare besturen in Brussel koolstofvrij te maken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest streeft ambitieuze doelstellingen na op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit…
Alain Maron
16 februari 2022

Brussel: een 6e gewestelijk Recypark in aanbouw, om het aanbod van Brusselse Recyparken te versterken

Een van de verbintenissen van de Brusselse regering in 2019 was het sorteren en kringloopeconomie…
Alain Maron
10 februari 2022

Uitrol van bijna 250 elektrische laadpalen in Brussel: EnergyVision/Brusol gekozen als concessiehouder

EnergyVision/Brusol haalde de offerteaanvraag binnen die Sibelga, op vraag van de Brusselse Regering, lanceerde met…
Alain Maron
3 februari 2022

Het Brussels Gewest hervormt zijn energiemarkten om een rechtvaardige en solidaire transitie te versnellen

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, heeft de Brusselse regering…
Alain Maron
2 februari 2022

ORPEA-zaak: Focus op de situatie in het Brussels Gewest

De pers heeft, vorige week, ernstige mishandelingen gedocumenteerd in woon-zorgcentra van de ORPEA-groep in Frankrijk.…
Alain Maron
27 januari 2022

Goed bestuur, transparantie, kwaliteitsvolle opvang, begeleiding naar inschakeling, ... Samusocial maakt een eerste balans op

Vier jaar na de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie is het tijd om de balans…
Barbara Trachte
23 december 2021

Akkoord met de Brusselse non-profitsector voor de jaren 2021-2024

Na lange maanden van werken, overleg plegen en onderhandelen zijn de verschillende Brusselse regeringen (die…
Alain Maron Barbara Trachte
23 december 2021

JOB ALERT : Raadgever/Raadgeefster inzake welzijn

Referentie: AM_SOCSANTE_ActionSociale Functie Algemene omschrijving van de opdracht De raadgever/raadgeefster helpt bij de verwezenlijking van…
Barbara Trachte
20 december 2021

Het Brusselse Garantiefonds voor ondernemingen van de cultuur- en evenementensector zal op 3 januari operationeel zijn

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in laatste…
Barbara Trachte
14 december 2021

Strijd tegen seksuele intimidatie in het nachtleven: het Gewest en de Franse en de Vlaamse Gemeenschapscommissie trekken een buitengewoon budget uit van 610.000 euro

Naar aanleiding van de feiten van seksueel geweld die in het kader van de #balancetonbar-beweging…
Alain Maron
13 december 2021

Good Food: Negen nieuwe projecten rond kwaliteitsvolle voeding die toegankelijk is voor iedereen

De Brusselse regering keurde op donderdag 9 december de selectie van de verenigingen goed die…
Alain Maron
9 december 2021

Max-sur-Zenne : het definitief voorontwerp is goedgekeurd door het Gewest en de Stad

De toekomst van het Maximiliaanpark en de omliggende wijk zijn van essentieel belang voor de…
Alain Maron Barbara Trachte
9 december 2021

De Brusselse regering steunt 40 nieuwe projecten rond circulaire economie

Op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische…
Barbara Trachte
8 december 2021

Het Brussels Gewest steunt 20 ondernemingen om zijn culturele en creatieve industrie te stimuleren

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering de 20…
Alain Maron
7 december 2021

Binnenkort zwemvijver in Anderlecht

In open lucht kunnen zwemmen in Brussel, in een natuurlijke omgeving, dat is voor velen…
Barbara Trachte
3 december 2021

15 miljoen euro extra om Brusselse kleine ondernemingen te helpen doorstarten

De Brusselse regering heeft op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, beslist bijkomende…
Alain Maron
2 december 2021

2 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe projecten voor ouderen en personen met een handicap in Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft twee miljoen euro vrijgemaakt om een projectoproep te financieren die…
Barbara Trachte
2 december 2021

Brusselse regering maakt 1 miljoen euro nieuwe steun vrij voor discotheken

In het licht van de vaststelling dat de gezondheidssituatie te snel verslechterde, heeft het Overlegcomité…
Alain Maron
1 december 2021

Vanaf 1 januari 2022: krachtige maatregelen ter versterking van het grondrecht op drinkwater

De leden van de Commissie Leefmilieu van het Brussels Parlement hebben op woensdag 1 december,…
Alain Maron
26 november 2021

Brussel keurt de Renolution-premie goed en vereenvoudigt de financiële steun voor renovatie

De Brusselse regering heeft deze donderdag 25 november, op initiatief van minister-president Rudi Vervoort, bevoegd…
Alain Maron Barbara Trachte
25 november 2021

Tot 15.000 euro per bedrijfsvoertuig: de Brusselse regering breidt de ‘LEZ-premie’ voor bedrijven uit en versterkt deze

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering op donderdag…
Alain Maron
22 november 2021

Metingen van de werkelijke emissies van het Brusselse wagenpark bevestigen het belang van het geleidelijk aan weren van sterk vervuilende diesel- en benzinevoertuigen om de luchtkwaliteit te verbeteren

Vandaag bevestigde een unieke remote-sensing studie, uitgevoerd op meer dan 130.000 voertuigen in Brussel, dat…
Alain Maron
19 november 2021

Projectoproep Klimaatactie 2021: 15 gemeenten gesteund door het Gewest in hun klimaatactie

Op voorstel van minister Alain Maron, bevoegd voor Leefmilieu en Energie, heeft de Brusselse regering…
Barbara Trachte
18 november 2021

De Week van de Transitie loopt van 22 tot 26 november in Brussel!

De Brusselse regering heeft ervoor gekozen een voortrekkersrol te spelen in de economische transitie. Om…
Barbara Trachte
10 november 2021

Een nieuwe ordonnantie die het sociaal overleg in Brussel versterkt

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft het…
Alain Maron Barbara Trachte
5 november 2021

JOB ALERT: VERTALER/VERTAALSTER

Doel van de functie De Minister en de Staatssecretaris worden omringd door iets meer dan…
Alain Maron
2 november 2021

Brussel verdubbelt in 2022 het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen op de weg

Om de overgang naar minder vervuilende voertuigen te ondersteunen, heeft de Brusselse regering zich ertoe…
Alain Maron
29 oktober 2021

Lancering van RENOLAB: Het laboratorium voor duurzame renovatie  

De Brusselse regering heeft op donderdag 28 oktober, op initiatief van Alain Maron, Brussels minister…
Alain Maron
28 oktober 2021

Heropening van het Kattenbergpark: 4 ha groen is opnieuw toegankelijk na 35 jaar sluiting!

Op woensdag 27 oktober heeft Alain MARON, Brussels minister van Leefmilieu, een bezoek gebracht aan…
Barbara Trachte
26 oktober 2021

De Brusselse regering richt een Garantiefonds op voor ondernemingen in de evenementensector

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering een ontwerp…
Alain Maron
21 oktober 2021

In Brussel is meer dan de helft van de overheidswagens elektrisch of hybride

De Brusselse overheidsinstellingen (gewest- en gemeentebesturen, intercommunales enz.) maken er resoluut werk van om hun…
Barbara Trachte
21 oktober 2021

De "Relance"-premie van de Brusselse regering zal beschikbaar zijn op 25 oktober

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris…
Alain Maron Barbara Trachte
13 oktober 2021

De Brusselse regering bereikt een akkoord over de begroting, waarmee de regering haar sociale, economische en klimaatambities versterkt

De Brusselse regering heeft een akkoord gesloten over de begroting van het Gewest voor 2022.…
Alain Maron
9 oktober 2021

De Brusselse regering implementeert de aanbevelingen van de overlegcommissie over de voorwaarden voor de uitrol van 5G

De wetgevende tekst die de essentiële aanbevelingen van de burgercommissie over de modaliteiten van de…
Barbara Trachte
6 oktober 2021

6 strategische innovatiedomeinen voor innovatie in Brussel

Presentatie van het nieuwe Gewestelijke Innovatieplan voor 2021-2027 Op 6 oktober stellen het directieteam van…
Alain Maron
5 oktober 2021

De kades als verbinding tussen economie en natuur

Nieuwe kades en de heropenlegging van de Zenne: via de Haven van Brussel en Leefmilieu…
Alain Maron Barbara Trachte
27 september 2021

Inwerkingtreding van het Covid Safe Ticket in het Brussels Gewest: verduidelijkingen

Op 16 september stuurde de Brusselse regering een persbericht uit waarin het volgende stond: “De…
Alain Maron
16 september 2021

Covid Safe Ticket - De ordonnantie die ertoe strekt het gebruik van het CST in het Brussels Gewest te regelen, is in eerste lezing goedgekeurd

Brussel, donderdag 16 september 2021 De Brusselse regering (GGC) heeft vandaag in eerste lezing het…
Barbara Trachte
7 september 2021

“Cairgo Bike”-premie: tot 4.000 euro voor ondernemingen die een bakfiets willen aankopen

In 2020 werd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door het Europese programma Urban Innovative Actions geselecteerd…
Alain Maron
2 september 2021

Partnerschap Gemeente-GGC voor transit- en noodwoningen

Vanaf 1 september 2021 stelt de gemeente Elsene zes transitwoningen en twee noodwoningen ter beschikking…
Barbara Trachte
31 augustus 2021

De Brusselse regering maakt nieuwe middelen vrij voor het herstel van de ondernemingen die het zwaarst zijn getroffen door de crisis

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort, minister van Financiën en Begroting Sven Gatz en staatssecretaris…
Barbara Trachte
22 juli 2021

Crea.brussels: eerste projectoproep voor de Brusselse culturele en creatieve industrie

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering overeenstemming bereikt…
Barbara Trachte
19 juli 2021

Brusselse regering maakt 66 miljoen euro vrij voor nieuwe economische steunmechanismen voor sectoren die nog altijd zwaar getroffen worden door de crisis

Op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president, Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, en Barbara…
Alain Maron
8 juli 2021

965.000 € om sociaal gerichte initiatieven voor tijdelijke bezetting te ondersteunen door leegstaande gebouwen te mobiliseren

Op voorstel van de minister-president van het Brussels Gewest, Rudi Vervoort, van de minister voor…
Barbara Trachte
7 juli 2021

De Brusselse regering keurt het ontwerp van ordonnantie betreffende Brupartners met het oog op de versterking van het sociale overleg in Brussel goed

Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort en van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie,…
Alain Maron
1 juli 2021

De Brusselse regering keurt sterke maatregelen goed om het fundamenteel recht op drinkwater te versterken en de waterarmoede te verminderen

Op donderdag 1 juli heeft de Brusselse regering, op initiatief van Alain MARON, minister van…
Barbara Trachte
29 juni 2021

De premie voor de contactberoepen en de handelszaken die door de crisis getroffen zijn vanaf 1 juli

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in…
Alain Maron
25 juni 2021

Brussel keurt regelgeving en roadmap goed voor de dieseluitstap in 2030 en de benzine/LPG-uitstap in 2035

Zoals bepaald in het Energie- en Klimaatplan en de gewestelijke beleidsverklaring, bereikt de Brusselse lage-emissiezone…
Barbara Trachte
24 juni 2021

Premie voor de toeristische logiessector beschikbaar vanaf deze donderdag 24 juni

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk…
Alain Maron
23 juni 2021

UP!: het herontwikkelingsplan van Net Brussel

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, heeft op woensdag 23 juni het herontwikkelingsplan voor Net…
Alain Maron
22 juni 2021

Het Brussels Gewest lanceert zijn dienst voor burgerparticipatie

In haar meerderheidsakkoord heeft de Brusselse regering ervoor gekozen om burgerparticipatie centraal te stellen in…
Alain Maron
15 juni 2021

Recuperatie van opgepompt water op bouwwerven voor besproeiing en reiniging

Bij de bouw van nieuwe gebouwen wordt bij grondwerken vaak de grondwaterspiegel verlaagd, dat wil…
Alain Maron
9 juni 2021

Daklozen: Geleidelijk aan overschakelen op duurzame herhuisvesting

De doelstelling van Alain Maron, minister van Gezondheid en Sociale Zaken van de Brusselse regering…
Barbara Trachte
4 juni 2021

De Brusselse regering maakt 15 miljoen extra vrij voor de contactberoepen en handelszaken die door de crisis getroffen zijn

In april moesten de contactberoepen (kappers, tatoeëerders, ...) opnieuw enkele weken hun deuren sluiten door…
Alain Maron
28 mei 2021

Meer dan 200 initiatieven rond collectieve compostering in Brussel!

Al meer dan 20 jaar steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ontwikkeling van collectieve compostering.…
Barbara Trachte
27 mei 2021

Tetra+-premie beschikbaar vanaf 2 juni

De Brusselse regering heeft op donderdag 27 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor…
Alain Maron
19 mei 2021

Brussel keurt ‘klimaatwet’ goed om zijn actie te versterken

Op 19 mei 2021 werd het ontwerp van de ‘Brusselse klimaatwet’ goedgekeurd in de Commissie…
Barbara Trachte
19 mei 2021

Brusselse regering maakt 8 miljoen euro vrij voor de hotelsector

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op voorstel van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk…
Barbara Trachte
12 mei 2021

Brusselse regering luistert naar de sectoren en verruimt de toegang tot haar Tetrapremie

De Brusselse regering heeft op woensdag 12 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor…
Barbara Trachte
8 mei 2021

Heropening van de terrassen: ontmoeting tussen Barbara Trachte en de Horecafederatie Brussel

Op zaterdag 8 mei, na de lange maanden van sluiting, is Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris…
Barbara Trachte
6 mei 2021

De Brusselse regering versterkt haar steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden

De Brusselse regering heeft op donderdag 6 mei 2021, op voorstel van staatssecretaris voor Economische…
Barbara Trachte
4 mei 2021

Een pakket dat de toegang tot de PGR en de bemiddeling vergemakkelijkt om het aantal faillissementen te beperken

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, heeft de Brusselse Regering 830.000…
Alain Maron
30 april 2021

Naar meer open en groenere speelplaatsen: een klimaatgunstig, sociaal en collectief project

Op voorstel van Minister-President Rudi VERVOORT en van de minister van Leefmilieu en Klimaattransitie, Alain…
Alain Maron Barbara Trachte
23 april 2021

Job alert: Vertaler/Vertaalster

Doel van de functie De Minister en de Staatssecretaris worden omringd door iets meer dan…
Alain Maron
22 april 2021

RENOLUTION.BRUSSELS: SAMEN RENOVEREN NAAR EEN DUURZAME STAD

Tussen nu en 2024 wordt meer dan 350 miljoen euro overheidsgeld geïnvesteerd in de Renovatiestrategie…
Alain Maron
22 april 2021

Klimaattransitie: het Brussels Gewest wil zijn warmte koolstofarm maken

Op 21 april heeft minister van Klimaattransitie en Energie Alain Maron in het Brussels Parlement…
Barbara Trachte
15 april 2021

Tetrapremie: 6 miljoen extra voor cafés, restaurants en hun leveranciers

Naar aanleiding van de evolutie van de sanitaire situatie en de beslissingen van het Overlegcomité…
Alain Maron
2 april 2021

Naar het einde van waterafsluitingen voor huishoudelijke gebruikers: de Brusselse regering versterkt de toegang tot water voor iedereen

Op donderdag 1 april heeft de Brusselse regering, op initiatief van Alain MARON, minister van…
Alain Maron
19 maart 2021

Start van de Brusselse Waterdagen 2021 Van 21 tot 28 maart 2021

Aanstaande zondag gaat de 5e editie van de Brusselse Waterdagen van start. Deze dagen passen…
Barbara Trachte
19 maart 2021

Brusselse regering richt fonds van 40 miljoen op om solvabiliteit van ondernemingen te bevorderen

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op…
Alain Maron
12 maart 2021

Verlenging van het verbod op elektriciteits- en gasafsluitingen tot 31 mei 2021

Op initiatief van minister van Energie en Leefmilieu Alain MARON heeft de Brusselse regering ermee…
Barbara Trachte
11 maart 2021

Tetrapremie: Brusselse regering maakt 111 miljoen vrij voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de gevolgen van de crisis

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het…
Alain Maron
9 maart 2021

Brussels comité van klimaatdeskundigen om het democratische debat te voeden

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zich ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld, namelijk tegen 2030 zijn broeikasgasemissies met…
Alain Maron
26 februari 2021

Het leven komt geleidelijk aan weer op gang in de Brusselse woonzorgcentra

De vaccinatiecampagne van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) erkende…
Barbara Trachte
25 februari 2021

De premie voor de zogenaamde ‘niet-essentiële’ sectoren in Brussel is er

Vanaf nu donderdag 25 februari, en tot 25 maart, kunnen de handelszaken en sectoren die…
Alain Maron
12 februari 2021

Koudegolf: versterking van de maatregelen in het Brussels Gewest

De Brusselse noodopvang van daklozen vanwege de koudegolf die we momenteel meemaken, is sinds woensdag…
Alain Maron
10 februari 2021

3de BENEFIC-projectoproep voor zero-emissie vervoer en binnenvaart Vlaanderen en Brussel slaan handen in elkaar voor oplaadpunten en walstroom

De Brusselse en Vlaamse overheid lanceren samen een innovatieve projectoproep voor de realisatie van laadinfrastructuur…
Alain Maron
10 februari 2021

Het Brussels Gewest pakt uit met zijn Stedelijke netheidsstrategie

Alain MARON, de Brusselse minister van Leefmilieu, Openbare Netheid en Participatieve democratie heeft nu dinsdag…
Barbara Trachte
9 februari 2021

Premie voor Brusselse ‘niet-essentiële’ handelszaken goedgekeurd in eerste lezing

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft vorige vrijdag, na een voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie…
Alain Maron
5 februari 2021

De Brussel'Air-premie: een echt "mobiliteitsbudget" van het Brussels gewest voor een rechtvaardige transitie aangevuld met een verdrievoudiging van het budget.

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron en de minister van…
Alain Maron
3 februari 2021

Rechtsvordering van ClientEarth: naar nieuwe meetstations voor de luchtkwaliteit in Brussel

Vorige vrijdag heeft de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel uitspraak gedaan in het kader…
Barbara Trachte
3 februari 2021

De Brusselse regering verduurzaamt Coopcity, het begeleidingscentrum voor sociaal en coöperatief ondernemerschap

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ingestemd…
Barbara Trachte
21 januari 2021

BRUSSELSE REGERING MAAKT 74 MILJOEN EXTRA VRIJ VOOR DE SECTOREN DIE HET ZWAARST DOOR DE GEZONDHEIDSCRISIS ZIJN GETROFFEN

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 21 januari 2021 een nieuw pakket steunmaatregelen goedgekeurd…
Alain Maron
21 januari 2021

Operationeel plan voor Neerpede: de vele mogelijkheden van dit unieke gebied tussen stad en platteland ontwikkelen

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 14 januari 2021, op voorstel van minister van Leefmilieu…
Alain Maron
20 januari 2021

Het Brussels Gewest ondersteunt 28 gemeenteprojecten voor een totaalbedrag van bijna 2 miljoen euro in het kader van de oproep “Klimaatactie” 2020

De jury van de projectoproep “Klimaatactie” 2020 heeft 28 projecten gekozen voor een totaalbedrag van…
Alain Maron
19 januari 2021

Vooruit met de wijk 2021: een nieuwe ambitieuzere projectoproep in Brussel om duurzame burgeracties te ondersteunen

Collectieve moestuinen, wijkcomposteren, rustigere straten, afvalinzamelacties ... Zin om een wijk duurzamer te maken? In…
Alain Maron
15 januari 2021

Field agents om Brusselaars te informeren, sensibiliseren en begeleiden in het kader van de strijd tegen Covid-19

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zet field agents in om mensen te informeren en te sensibiliseren over…
Alain Maron
15 januari 2021

De Brusselse vaccinatiestrategie: tijdlijn en nieuwe vaccinatiecentra

Toegang tot een veilig vaccin tegen Covid-19 is een belangrijk element in de strijd tegen…
Barbara Trachte
14 januari 2021

ER IS EEN NIEUWE BEHEERSOVEREENKOMST MET CITYDEV.BRUSSELS

Na enkele maanden van gezamenlijk werk werd het beheerscontract tussen de Brusselse regering en citydev.brussels…
Alain Maron
11 januari 2021

Housing First breidt uit met een nieuw project in Evere

In het kader van een partnerschap tussen de GGC, de Openbare Vastgoedmaatschappij Everecity, de vzw Communa,…
Barbara Trachte
11 januari 2021

Achtergestelde leningen die kunnen oplopen tot 600.000 euro voor de Brusselse ondernemingen

Bij besluit van de Brusselse regering en op initiatief van de Staatssecretaris voor Economische Transitie,…
Alain Maron Barbara Trachte
21 december 2020

De Brusselse regering biedt steun aan 38 nieuwe kringloopeconomieprojecten

Op voorstel van Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische…
Barbara Trachte
18 december 2020

Een nieuwe steunmaatregel van bijna 85 miljoen euro voor Brusselse ondernemingen en zelfstandigen

Op voorstel van Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op…
Alain Maron
17 december 2020

Het Brussels Gewest hervormt zijn energiemarkten om een rechtvaardige en solidaire transitie te versnellen

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, heeft de Brusselse regering…
Alain Maron
15 december 2020

Dit is hét moment om te isoleren! Nóg meer steun voor wie renoveert in Brussel.

De Energiepremies 2021, dat is: een dekking van de isolatiefactuur tot 70%;  een bonus voor…
Barbara Trachte
10 december 2020

LIONCITY: EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE VROEGERE DELHAIZE-SITE

Op donderdag 10 december 2020 keurde de Brusselse regering op voorstel van minister-president Rudi Vervoort…
Alain Maron Barbara Trachte
9 december 2020

Job Alert : Vertaler / Vertaalster

Doel van de functie De Minister en de Staatssecretaris worden omringd door iets meer dan…
Barbara Trachte
7 december 2020

Brusselse regering stemt in met steun voor huurders van handelspanden

Op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris van Economische Transitie, en Sven Gatz, Minister van Financiën…
Alain Maron Barbara Trachte
17 november 2020

Job alert: Tweetalige persverantwoordelijke voor onze communicatieteam

Referentie: AM_BT_Com_Press Attachment FUNCTIE Beschrijving van de algemene opdracht De persverantwoordelijke zal de positieve zichtbaarheid…
Alain Maron
16 november 2020

Laat u testen! Brussel breidt zijn coronatestcapaciteit verder uit

Op maandag 16 november opent in Anderlecht (Bizet) het zevende coronatestcentrum van het Gewest. In…
Barbara Trachte
12 november 2020

De 3.000 euro premie voor Brusselse cafés en restaurants beschikbaar vanaf 17 november

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedeliijke Regering…
Barbara Trachte
12 november 2020

Connecting Brussels: we laten elkaar niet los!

VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel lanceren samen het drietalige platform ‘Connecting Brussels’, opvolger…
Alain Maron
5 november 2020

COVID-19: de Brusselse regering plaatst het welzijn centraal

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft haar ontwerp van aangepaste begroting 2020 en van initiële begroting…
Barbara Trachte
29 oktober 2020

Maison Dandoy en Look&Fin slaan handen ineen om de eerste Proxi-lening te financieren

Terwijl het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de uitvoering van de Proxi-leningen ter ondersteuning van de Brusselse…
Barbara Trachte
29 oktober 2020

Brusselse Regering keurt premie van 3.000 euro goed voor cafés en restaurants

Op voorstel van de Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering…
Barbara Trachte
27 oktober 2020

Covid-19: premie voor Brusselse evenementensector beschikbaar vanaf 4 november

Sinds maandag 26 oktober, hebben ondernemingen uit de evenementensector, de sector van het nachtleven en…
Alain Maron Barbara Trachte
23 oktober 2020

Budget: 46,5 miljoen voor het Brussels hulp- en verzorgingspersoneel

Naar aanleiding van het akkoord betreffende de initiële begroting 2021 dat nu donderdag 22 oktober…
Alain Maron
21 oktober 2020

Opening van het testcentrum aan de Heizel: de Brusselse PCR-testcapaciteit neemt toe tot 50.000 tests per week

Met de opening van het testdorp Noord op de site van de Heizel en de…
Alain Maron
19 oktober 2020

Brussel bundelt zijn krachten met Bloomberg Philanthropies foundation om zijn inwoners schonere lucht te schenken

Dit nieuwe initiatief moedigt lokale en internationale partners aan om de luchtkwaliteit in het Brussels…
Barbara Trachte