Skip to main content

Op donderdag 28 september heeft de Brusselse regering een tussentijds rapport ingediend bij de leden van de Burgerraad voor het klimaat, als antwoord op de ongeveer zestig aanbevelingen van de Burgerraad over de vraag “Hoe wonen in de stad om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden?”. Het eindrapport zal in april volgend jaar worden gepubliceerd.

“Met dit tussentijds rapport reageert de regering op alle aanbevelingen over het thema ‘leefomgeving’ die door de Burgerraad voor het klimaat zijn gedaan. Elke betrokken minister heeft ze met de hulp van de administraties geanalyseerd en aangegeven welk gevolg er aan de verschillende aanbevelingen zal worden gegeven. Dit tussentijds rapport is dus een belangrijke eerste stap in de uitwisseling tussen de regering en de burgers, die veel tijd hebben besteed aan de debatten en de productie van een kwalitatief hoogstaand werkstuk”, verduidelijkt Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Participatieve Democratie.

Ter herinnering: de Burgerraad voor het klimaat is een permanente burgerraad die dit jaar werd opgericht met als doel een stem te geven aan een diversiteit van Brusselaars en hen in staat te stellen voorstellen te doen om de samenleving van morgen op te bouwen. De Burgerraad bestaat uit 100 gelote burgers. Zij doen aanbevelingen aan de Brusselse regering over verschillende thema’s om de strijd tegen de klimaatverandering te versnellen. Afgelopen juni deed de raad een reeks aanbevelingen over het thema ‘leefomgeving’, waarop de regering nu heeft gereageerd.

Rudi Vervoort, Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : “Ik waardeer ten zeerste het werk dat verricht werd op de eerste bijeenkomst van deze raad, waarop gewone burgers uitvoerig aandacht hebben besteed aan het principe van een sociaal rechtvaardige klimaattransitie. Naast de inbreng van andere instanties, zoals de Raad voor het Leefmilieu en het comité van klimaatdeskundigen (dat tijdens deze regeerperiode in het leven werd geroepen), vormt dit een nuttige en ondersteunende aanvulling op het werk dat de verkozen parlementsleden en de leden van mijn regering al hebben geleverd en nog zullen leveren.”

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Participatieve Democratie: “Op basis van de aanbevelingen van de Burgerraad kunnen we bijvoorbeeld onze Renolution-strategie verbeteren. Die is erop gericht beter en sneller te renoveren om het gemiddelde energieverbruik van woningen door drie te delen. De Burgerraad heeft met name de interessante aanbeveling gedaan om zelfrenovatie te ondersteunen: particulieren begeleiden die bepaalde renovatiewerkzaamheden zelf willen uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer ze hun kelderplafond isoleren of hun dak langs de binnenkant isoleren. In de komende maanden zullen we de mogelijke acties op dit gebied in kaart brengen om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren en onze strijd tegen de klimaatverandering op te voeren.”

Ans Persoons, Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed : “Burgers een stem geven over de toekomst van Brussel en voor een meer participatieve democratie gaan is essentieel! Ik stel met plezier vast dat de aanbevelingen van deze burgerraad perfect aansluiten bij mijn ambitie, en die van de regering, over de huisvesting van morgen. We willen de Brusselaars zeer binnenkort een ambitieus nieuw regelgevend kader voor stedenbouw aanbieden. Het ontwerp voor een nieuwe GSV bevat een hele reeks maatregelen om de duurzaamheid, circulariteit en veerkracht van de stedelijke omgeving te versterken. Het wil ook kwaliteitsvolle groene openbare ruimten verzekeren, zoals aanbevolen door de burgerraad. Ik zal er binnen mijn bevoegdheden alles aan doen om te zorgen dat de meeste van deze aanbevelingen werkelijkheid worden.” 

Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit : “Deze burgers vragen dringende maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken. Een belangrijke stap daarin is inderdaad, zoals ze voorstellen, een afname van het gemotoriseerd verkeer, ten voordele van actieve vervoersmodi en het openbaar vervoer. Zo komt er ruimte vrij om de stad te voorzien van meer groen, meer biodiversiteit, meer veerkracht die ons helpt om te gaan met hittegolven, overstromingen, luchtvervuiling … Ik dank de burgers voor hun engagement om deze stap te nemen. En ik ben bijzonder gemotiveerd om samen met hen en de gemeentes aan een hogere snelheid de klimaatcrisis te lijf te gaan.”