Alain Maron & Barbara Trachte

Alain Maron

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Sociale Actie en Gezondheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Barbara Trachte

Staatssecretaris van Economische Transitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en minister-president van COCOF

DE BEVOEGDHEDEN VAN MINISTERS

Bevoegdheden

Alain Maron

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Participatieve Democratie,Sociale Actie en Gezondheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid en Participatieve Democratie

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Welzijn en Gezondheid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt)

Bevoegdheden

Barbara Trachte

Staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Minister-Voorzitter van COCOF

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezondheidspromotie, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt

laatste nieuws

Barbara Trachte
15 september 2022

Een Economisch Transitiefonds van 10 miljoen euro om de economische transitie van de Brusselse ondernemingen te versnellen

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering in tweede…
Alain Maron
14 september 2022

Het Duivenmelkerspark wordt uitgebreid en in een nieuw jasje gestoken

Op vrijdag 9 september heeft Leefmilieu Brussel het project voor de heraanleg en uitbreiding van…
Alain Maron
8 september 2022

Het Brussels Gewest hervormt zijn afvalinzameling om beter te sorteren en recycleren

Het Brussels Gewest heeft in 2021 500.000 ton ongesorteerd afval verbrand. Dat komt overeen met…

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Alain Maron

Barbara Trachte