Alain Maron & Barbara Trachte

Alain Maron

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Sociale Actie en Gezondheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Barbara Trachte

Staatssecretaris van Economische Transitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en minister-president van COCOF

DE BEVOEGDHEDEN VAN MINISTERS

Bevoegdheden

Alain Maron

Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Participatieve Democratie,Sociale Actie en Gezondheid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid en Participatieve Democratie

Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Welzijn en Gezondheid

Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt)

Bevoegdheden

Barbara Trachte

Staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en Minister-Voorzitter van COCOF

Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek

Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezondheidspromotie, Gezin, Begroting en Openbaar Ambt

laatste nieuws

Alain Maron
2 juli 2024

Nieuwe federale verdeling van MRI-scanners in België: het Brussels Gewest beslist beroep aan te tekenen bij de Raad van State

Op 30 mei 2024 werd het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van…
Alain Maron
17 juni 2024

Dankzij de goedkeuring van de natuurherstelwet zal de EU haar verbintenissen om de biodiversiteit te beschermen kunnen nakomen, en dat is van fundamenteel belang.

De Raad van de EU heeft op maandag 17 juni in Luxemburg de natuurherstelwet aangenomen.…
Alain Maron
3 juni 2024

Een nieuwe hydrografische atlas om waterlopen en vijvers in Brussel beter te beschermen

Op donderdag 23 mei heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van besluit in laatste…

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Alain Maron

Barbara Trachte