Skip to main content

De Raad van de EU heeft op maandag 17 juni in Luxemburg de natuurherstelwet aangenomen. Na een lang en succesvol proces kon het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU een wetgevingsdossier tot een goed einde brengen, waarover de Raad en het Europees Parlement al een akkoord hadden bereikt en dat door het Parlement op democratische wijze werd goedgekeurd. Het was de laatste Milieuraad onder het Belgisch voorzitterschap, dat dus positief wordt afgesloten.

“Ik ben blij dat er vóór de natuurherstelwet werd gestemd. De wet is het resultaat van een werk van lange adem, dat zijn vruchten heeft afgeworpen. We mogen geen pauze nemen als het gaat om de bescherming van ons milieu. Vandaag kiest de Raad van de EU ervoor om de natuur in Europa te herstellen en zo de biodiversiteit en de leefomgeving van de Europese burgers te beschermen. Nadat het Europees Parlement en de Raad bijna een jaar geleden een akkoord hadden bereikt over dit dossier, was het aan de milieuministers om dit resultaat te bekrachtigen in overeenstemming met het Europese besluitvormingsproces. Bovendien is het onze plicht om te reageren op de noodsituatie die voortvloeit uit de ineenstorting van de biodiversiteit in Europa, maar ook om de Europese Unie in staat te stellen haar internationale verbintenissen na te komen die werden geformuleerd tijdens de COP16 en in het akkoord van Kunming-Montreal in december 2022. De Europese delegatie zal met opgeheven hoofd naar de volgende COP kunnen gaan”, zegt Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu.