Skip to main content

Het delen van energie in het Brussels Gewest is een groot succes: tussen oktober 2023 en vandaag zijn we van 46 naar 92 activiteiten rond het delen van energie gegaan. Daaronder vallen de tien energiegemeenschappen waarvoor Brugel toelating heeft gegeven. Vandaag delen in totaal 814 deelnemers (huishoudens, bedrijven of overheidsinstanties) hun energie, ten opzichte van 500 in november vorig jaar. “Het delen van hernieuwbare energie wordt steeds populairder in het Brussels Gewest. Dat is uitstekend nieuws, want het verlaagt de energiefactuur van de Brusselaars en versterkt onze strijd tegen de klimaatverandering door de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Dit is de eerlijke en solidaire energietransitie die we nodig hebben”, zegt de Brusselse minister van Energie en Klimaattransitie. 

Sinds twee jaar kan elke burger, bedrijf of overheidsinstantie in het Brussels Gewest lokaal hernieuwbare energie produceren en die ook delen tegen een gecontroleerde prijs die tussen de leden is overeengekomen. Dat is mogelijk via het opzetten van een gestructureerde energiegemeenschap of eenvoudiger door middel van een overeenkomst, bijvoorbeeld tussen twee woningen of tussen appartementen in hetzelfde gebouw. “Het was een van mijn prioriteiten en we hebben er tijdens deze legislatuur alles aan gedaan om het delen van energie in Brussel te ondersteunen en te versnellen. We hebben de energiemarkten hervormd en het delen van energie is een nieuw recht dat in de wetgeving is vastgelegd. We hebben alle belangrijke spelers samengebracht om al de beschikbare hefbomen te activeren en de regels voor het delen van energie zijn duidelijker geworden. En we zien vandaag dat het werk”, voegt de minister eraan toe. 

De prijs van energie wordt bepaald tussen de producent en de verbruiker(s), waardoor er een win-winsituatie ontstaat. “Samenwerken om lokaal hernieuwbare energie te produceren en te verbruiken is een vorm van bescherming tegen de instabiliteit van de energieprijzen. Zo kan de energiefactuur verlaagd worden en de energiearmoede onder de Brusselaars verminderd worden op een zeer concrete en snelle manier”, aldus de minister. 

Door het delen van energie komen er meer installaties voor hernieuwbare energie omdat ze winstgevender worden, met name dankzij de bundeling van investeringen. Het vermindert ook de overbelasting van het elektriciteitsnet omdat de energie lokaal wordt verbruikt. “Het delen van energie stimuleert hernieuwbare energie en zorgt ervoor dat we minder afhankelijk kunnen worden van fossiele brandstoffen”, voegt de minister eraan toe. 

Om Brusselaars die het avontuur van het delen van energie willen aangaan te ondersteunen, biedt Leefmilieu Brussel gratis de diensten aan van een deskundige facilitator, die kan helpen bij elke fase van een project (juridische, technische, administratieve, … aspecten). Tot nu toe hebben al meer dan 1.000 Brusselaars hulp gekregen van de facilitator “Energiedelen en Energiegemeenschappen”. “De begeleiding rond het delen van energie is des te belangrijker omdat de Brusselaars niet op gelijke voet staan: niet iedereen heeft bijvoorbeeld een goed georiënteerd dak waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Door energie te delen, krijgt iedereen toegang tot schone, goedkope energie. En dat is een fundamenteel recht”, besluit de minister.