Skip to main content

Op woensdag 15 mei heeft de Brusselse minister van Klimaat en Participatieve Democratie, namens de regering, een eindverslag bezorgd aan de leden van de Burgerraad voor het klimaat, met daarin het definitieve gevolg dat gegeven is of gegeven zal worden aan de aanbevelingen die de Burgerraad in juni 2023 heeft gedaan over het thema wonen. “‘Hoe kunnen we in de stad wonen om de klimaatuitdagingen tegen 2050 het hoofd te bieden?’ is een fundamentele vraag die deze burgers ons stellen. Het gevolg dat aan de aanbevelingen wordt gegeven, weerspiegelt het belang dat wordt gehecht aan hun ideeën, die soms kenterend zijn en verandering kunnen teweegbrengen”, legt de Brusselse minister van Participatieve Democratie uit.

Meer concreet, op het vlak van de renovatie van gebouwen, beveelt de Burgerraad voor het klimaat een betere controle van de EPB-certificering aan om de klimaatdoelstellingen van het Gewest te bereiken. “Dit is een zeer relevante aanbeveling in het kader van de Renolution-strategie. De regering is bezig met het aannemen van een besluit dat het beroep van certificateur hervormt, door de basisopleiding te verlengen en permanente opleiding verplicht te stellen. De effectieve controle is ook versterkt in 2024, met een toename van het aantal personeelsleden dat zich bezighoudt met de controle”, zegt de minister.

Wat het thema vergroening van de stad betreft, beveelt de Burgerraad voor het klimaat aan om één website te wijden aan praktisch advies voor burgers: keuze van planten in functie van de waterbehoeften, de efficiëntie in de strijd tegen de opwarming van de aarde, enz. “Het platform ‘renature.brussels’ staat online en zal geleidelijk worden uitgebreid met ‘actie’-fiches over de inrichting en het onderhoud van parken, tuinen en andere biotopen in Brussel, bijvoorbeeld”, voegt de minister eraan toe.

De Burgerraad voor het klimaat heeft ook aanbevolen om zelfrenovatie te ondersteunen, d.w.z. particulieren begeleiden die bepaalde renovatiewerkzaamheden in hun woning zelf willen uitvoeren. “In dat kader ondersteunen we een proefproject dat tot doel heeft om – via de begeleiding van verschillende projecten rond zelfrenovatie – een repliceerbaar kader voor zelfrenovatie te ontwikkelen op basis van begeleiding van inwoners, om bestaande zelfrenovatiepraktijken te ondersteunen en om samenwerking met ondernemers te vergemakkelijken”, zegt de minister.

Burgers betrekken bij de opstelling van overheidsbeleid

Ter herinnering: de Burgerraad voor het klimaat is een permanente burgerraad die tot doel heeft een representatieve dwarsdoorsnede van de Brusselse bevolking in staat te stellen bij te dragen tot en richting te geven aan het overheidsbeleid, zodat we beter voorbereid zijn op de komende veranderingen.

De Burgerraad bestaat uit een honderdtal gelote burgers die aanbevelingen doen aan de Brusselse regering over een reeks door de Burgerraad gekozen thema’s en die bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

“De Burgerraad belichaamt deze wens om het overheidsbeleid voortdurend te voeden met de ervaring en expertise van burgers. Democratie moet participatief zijn, zeker als het gaat om klimaatkwesties die onze gezondheid, ons welzijn en onze toekomst beïnvloeden”, besluit de minister.

Het eindverslag van de regering is hier beschikbaar: De regering deelt haar definitieve feedback mee aan de Burgerraad. – Assemblée citoyenne pour le climat (klimaatraad.brussels)