Skip to main content

Op maandag 22 april heeft de Brusselse regering een eerste tussentijds rapport overgemaakt aan de Burgerraad voor het klimaat als antwoord op de 33 aanbevelingen van die Burgerraad met betrekking tot het thema “voeding”. “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle Brusselaars gezond en duurzaam kunnen eten. En dankzij de aanbevelingen van de Burgerraad kunnen we onze politieke acties diversifiëren en consolideren om de levenskwaliteit van de Brusselaars te verbeteren”, benadrukt de Brusselse minister van Klimaat en Participatieve Democratie.

Terwijl sommige aanbevelingen al deel uitmaken van het traject van de gewestelijke “Good Food”-strategie, die de toegang tot gezonde en duurzame voeding combineert met de bescherming van het milieu en de gezondheid van de Brusselaars, zijn andere aanbevelingen van burgers vrij innoverend en soms ambitieuzer. Ze moeten de toekomstige acties van de Brusselse regering verrijken.

Op het gebied van voedselverspilling bijvoorbeeld, beveelt de Burgerraad aan om de regels voor het beheer van onverkocht voedsel te herzien om supermarkten te verplichten hun onverkochte voeding op lokaal niveau en met voorrang voor de voedselhulpsector te herverdelen.

Het is een relevant idee, aangezien het in een geest van solidariteit voedselverspilling vermindert en tegelijkertijd de meest kwetsbaren toegang geeft tot kwaliteitsvolle voeding. De regering is bezig met de goedkeuring van regelgeving in die zin, die aan het volgende parlement zal worden voorgelegd.

Op het gebied van grootkeukens, beveelt de Burgerraad aan om de sector via wetgeving duurzamer te maken. De Burgerraad roept op tot meer variatie in de eiwitbronnen in de menu’s, met een groter aanbod aan vegetarische maaltijden.

Een grotere diversiteit aan eiwitten op borden in scholen, ziekenhuizen en rusthuizen is goed voor de gezondheid en het milieu. In de komende dagen zal een regelgevende tekst daaromtrent aan de regering worden voorgelegd.

Op het gebied van de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle voeding voor iedereen, beveelt de Burgerraad aan om de vestiging van duurzame winkels te subsidiëren in wijken met een minder goed aanbod.

Een betere geografische toegankelijkheid lijkt noodzakelijk en rechtvaardig, waarbij de economische houdbaarheid van deze winkels wordt verzekerd.

Op het gebied van actie in alle fases van de voedselproductie en -distributieketen, beveelt de Burgerraad aan om duurzaamheidscriteria op te nemen in het opleidingsaanbod voor werkzoekenden en werknemers (over milieu-uitdagingen rond voeding, voorraadbeheer, koken met restjes, enz.).

Het eerste antwoord van de regering en de sector was om de opleidingscatalogussen van de verantwoordelijke instanties in die zin te richten, in het bijzonder van het opleidingscentrum “Horeca Forma Be Pro”, op uitdagingen rond duurzame voeding zoals rekening houden met seizoensgebondenheid, het gebruik van korte bevoorradingsketens en het sorteren van bioafval.

Voeding, het thema van de tweede cyclus van de Burgerraad voor het klimaat

Ter herinnering: de Burgerraad voor het klimaat is een permanente burgerraad die vorig jaar werd opgericht met als doel een stem te geven aan een diversiteit van Brusselaars en hen in staat te stellen voorstellen te doen om de samenleving van morgen op te bouwen. De Burgerraad bestaat uit een honderdtal gelote burgers. Hij doet aanbevelingen aan de Brusselse regering over verschillende thema’s om de strijd tegen de klimaatverandering te versnellen.

Op 6 februari heeft de Burgerraad in het kader van de tweede cyclus rond het thema “voeding” een reeks aanbevelingen overgemaakt aan de Brusselse regering. De regering publiceert vandaag een eerste rapport met een analyse van het gevolg dat de Brusselse regering aan die aanbevelingen zal geven.

In juni vorig jaar, tijdens de eerste cyclus, formuleerde de Burgerraad een reeks aanbevelingen over een ander thema, huisvesting, waarop de regering in september voor het eerst reageerde en waarop ze op 15 mei 2024 definitief zal reageren.

“In de strijd tegen de klimaatverandering is het van essentieel belang dat de Brusselaars kunnen bijdragen aan beslissingen over de toekomst van ons gewest. Het is ook door input te halen uit de ideeën van het maatschappelijk middenveld dat we een eerlijk en effectief klimaatbeleid kunnen ontwikkelen”, concludeert de Brusselse minister van Klimaat en Participatieve Democratie.

Het rapport van de regering over voeding is via de volgende link beschikbaar: Voeding: Een eerste antwoord van de Regering aan de bewoners  – Assemblée citoyenne pour le climat (klimaatraad.brussels)