Skip to main content

In 2019 heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om de participatiecultuur op haar grondgebied te versterken, zodat de Brusselaars kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van projecten en overheidsbeleid. Sindsdien heeft de gewestelijke dienst Participatie, opgericht in 2021, een reeks instrumenten ontwikkeld om participatie-initiatieven aan te moedigen en openbare instellingen en burgercollectieven te begeleiden bij hun projecten. Het meest recente project, het platform participatie.brussels, werd op dinsdag 23 april onthuld in aanwezigheid van de minister van Participatieve Democratie.

 

Brussels minister van Participatieve Democratie: “Democratie mag nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd; het is een permanent vuur dat brandend moet worden gehouden zodat het niet uitgaat. Het is essentieel om democratie dagelijks te onderhouden, om burgers inspraak te geven in de aanloop naar projecten om een Gewest op te bouwen dat voldoet aan de wensen van zijn inwoners. De dienst Participatie werd opgericht om deze participatiecultuur, die van vitaal belang is voor onze Brusselse democratie, te stimuleren en te versterken.”

 

Het doel van de Brusselse dienst Participatie van perspective.brussels is om de participatiereflex te vergemakkelijken door de gepaste instrumenten aan te bieden om het gebruik van participatieve methodes in de ontwikkeling van projecten in Brussel te stimuleren en door alle actoren die een dergelijke aanpak willen gaan toepassen, te begeleiden. De Brusselse regering is er namelijk van overtuigd dat de invoering van kwalitatieve en meer systematische participatieprocessen in de aanloop naar projecten een garantie is voor een betere kwaliteit ervan en een grotere sociale cohesie.

 

Het platform participation.brussels, dat op dinsdag 23 april werd gelanceerd, is bedoeld als hulpmiddel voor alle actoren die geïnteresseerd zijn in burgerparticipatie. Het platform bevat:

  • een toolbox met informatiefiches waarin de verschillende soorten participatieprocessen en de verschillende fasen worden uitgelegd, geïllustreerd met praktijkvoorbeelden;
  • een interactieve kaart met 148 inspirerende Brusselse initiatieven;
  • en thematische artikels.

 

Naast dit platform biedt de dienst Participatie van perspective.brussels actoren op het gebied van participatie ook een selectie van gekwalificeerde dienstverleners op verschillende gebieden: ontwerp, facilitatie, communicatie, mobilisering van doelgroepen en evaluatie van participatieprocessen. Deze dienst, die wordt aangeboden via een aankoopcentrale, richt zich zowel tot publieke actoren als tot burgercollectieven die in Brussel hoogwaardige burgerparticipatieprojecten willen ontwikkelen. Eind februari bracht de dienst Participatie voor het eerst de ambtenaren op het gebied van participatie in Brussel samen. Het nieuwe netwerk verenigt meer dan honderd actoren. Het stelt projectdragers in staat om goede praktijken uit te wisselen en het wordt regelmatig voorzien van opleidingen, praktische voorbeelden en een verscheidenheid aan artikels die bedoeld zijn om de kennis en kwaliteit van de ingevoerde participatieprocessen te vergroten.

 

Antoine de Borman, directeur-generaal van perspective.brussels: “Overal in het Gewest zijn er steeds meer participatie-initiatieven, in alle sectoren, van ruimtelijke ordening tot wijkinitiatieven en sociaal-culturele projecten. In die context helpen de instrumenten van de dienst Participatie om deze ervaringen en goede praktijken ten volle te benutten en te delen om de participatieve democratie in het Brussels Gewest te versterken.”

 

Dit zijn slechts enkele van de referenties die initiatiefnemers van participatieve processen kunnen helpen om inspiratie op te doen, hun projecten op te bouwen of te verbeteren.