Skip to main content

In april 2023 lanceerde het Brussels Gewest een Green Deal voor duurzame logistiek. Vijftig publieke en private actoren hebben zich ertoe verbonden om de Brusselse logistiek minder vervuilend en duurzamer te maken. Een jaar later blaast dit initiatief zijn eerste kaarsje uit en wordt de eerste balans opgemaakt, die eerder positief is, met 120 acties die al zijn verwezenlijkt of in volle gang zijn.

Elke dag doorkruisen ongeveer 16.000 vrachtwagens en 30.000 bestelwagens Brussel om goederen te vervoeren. Logistiek is dus ongetwijfeld een levensader voor Brussel, maar soms verstikt ze de stad ook. Het goederenvervoer is goed voor 17% van de afgelegde kilometers in het Brussels Gewest, maar is verantwoordelijk voor 29% van de Brusselse broeikasgasuitstoot door die sector, 30% van de fijnstofuitstoot en 41% van de NOx-uitstoot. Daar komen nog files, verkeersveiligheidsproblemen en geluidsoverlast bij. Het geluid van één vrachtwagen is namelijk gelijk aan dat van acht auto’s met verbrandingsmotor.

Als antwoord op die situatie lanceerde het Brussels Gewest in april 2023 een Green Deal voor duurzame logistiek. Het hoofddoel: de overlast van het goederenvervoer verminderen zodat Brussel kan ademen. Een vijftigtal publieke en private actoren hebben zich ertoe verbonden de transitie naar een emissiearme stedelijke logistiek te versnellen en vóór 2025 actie te ondernemen in die richting.

Inmiddels is de Green Deal uitgegroeid tot 63 ondertekenaars, die allemaal hun logistiek groener willen maken. Veel bedrijven hebben al concrete acties ondernomen. Zo heeft VPD Logistics het aantal afgelegde kilometers met 20% verminderd door zijn levertijden te optimaliseren. KGS verandert zijn wagenpark en vervangt het geleidelijk door bakfietsen. Tegen 2025 zullen 80 bakfietsen overal in Brussel pakjes afleveren. En CHIREC is een brede bewustwordingscampagne gestart met zijn leveranciers om hen aan te moedigen hun leveringsmethoden te herzien.

Tegelijkertijd heeft ook de publieke sector het tempo opgevoerd. Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft zijn systeem van premies voor kmo’s hervormd om de transitie naar emissiearme voertuigen te ondersteunen. Om meer alternatieven voor wegvervoer te bieden, verdrievoudigt de Haven van Brussel de omvang van haar containerterminal en wordt ze vanaf deze zomer opnieuw aangesloten op het spoor. In februari gaf de Brusselse regering de Haven ook de opdracht om het TIR-centrum om te vormen tot een koolstofarm stedelijk distributiecentrum. Tot slot zijn er verschillende projectoproepen gelanceerd en is er een logistieke facilitator voor de bouwsector opgericht.

Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Het aanmoedigen en ondersteunen van een duurzamere logistiek is essentieel om onze stad gezonder en aangenamer om in te leven te maken. Om dat doel te bereiken, werken we hand in hand met de Brusselse bedrijven en logistieke actoren. Daarom heb ik een jaar geleden deze Green Deal gelanceerd. Ik ben blij te zien dat de Green Deal tot mooie vooruitgang heeft geleid in onze stad en ik wil de vele pioniers bedanken die hebben besloten om van Brussel een voorbeeldige groene hoofdstad te maken.”