Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, en Alain Maron, minister van Energie, heeft de Brusselse regering op donderdag 22 december verschillende nieuwe steunregelingen goedgekeurd om de Brusselse ondernemingen te ondersteunen in het kader van de energiecrisis. Het gaat om twee nieuwe energiebesparingspremies (voor investeringen en consultancy) en een regeling die de toegang tot energie voor ondernemingen garandeert via een systeem voor tijdelijke noodlevering bij Sibelga. Die steunmaatregelen zijn bedoeld om ondernemingen te beschermen tegen de stijgende energiekosten en tegelijkertijd hun energietransitie te versnellen.

1. Twee nieuwe energiebesparingspremies

De Brusselse regering heeft in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee nieuwe premies voor ondernemingen die actief zijn in sectoren die gevoelig zijn op het vlak van energie. Die twee premies worden beheerd door Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het gaat meer bepaald om een premie voor investeringen en een premie voor consultancy om energie te besparen en de energietransitie van ondernemingen te realiseren. Die premies vormen een aanvulling op de andere gewestelijke regelingen waartoe al is besloten (compensatiepremie, creatie van de Energy&Reno-lening, versterking van de Renolution-premies en de begeleiding in het kader van het EnergiePack).

Dit zijn bijvoorbeeld verschillende soorten investeringen die worden beoogd: vernieuwing van verlichtingsinstallaties door middel van ledlampen, beheer van de verlichting op basis van tijd of aanwezigheid, ventilatie met warmteterugwinning, automatisch sluitende deuren … maar ook andere energiebesparende investeringen die rechtstreeks verband houden met de hoofdactiviteit van de begunstigde en die een machine of installatie met aanzienlijk lagere energieprestaties vervangen, zoals een professionele oven of koelkast. Het is aan Brussel Economie en Werkgelegenheid om aan de hand van zeer precieze criteria te bepalen of de investering voldoende energiebesparing oplevert.

Voor de steun voor investeringen is het minimumbedrag 2.000 euro, met een percentage van tussenkomst in de factuur van 50%. Die steun is beperkt tot 50.000 euro. De steun voor de inschakeling van consultancy is beperkt tot maximaal 15.000 euro. Het tussenkomstpercentage daarvan is 70%. Bovendien is voorzien in terugwerkende kracht: uitgaven die sinds 1 september 2022 zijn gedaan, kunnen in aanmerking worden genomen.

Het totale budget voor die twee nieuwe premies is vastgesteld op 12 miljoen euro.

Beide premies zullen naar verwachting in de loop van februari beschikbaar zijn.

2. Een regeling om de toegang tot energie te waarborgen

Een ander ontwerp van besluit is door de Brusselse regering in eerste lezing goedgekeurd. Het doel van dat ontwerp is de kmo’s in deze tijd van energiecrisis te beschermen tegen afsluiting door hun het recht op tijdelijke energielevering door de DNB (Sibelga) toe te kennen, om hen de tijd te geven oplossingen voor hun financiële moeilijkheden te vinden en nieuwe elektriciteits- en gasleveringscontracten tegen redelijke voorwaarden te sluiten.

De regeling zal alleen toegankelijk zijn voor ondernemingen die aantonen dat ze economische levensvatbaar zijn. Het is namelijk niet de bedoeling ondernemingen te ondersteunen die op het punt staan failliet te gaan.

Concreet betekent dat dat de maatregel toegankelijk is voor de kmo’s die zullen worden afgesloten of al zijn afgesloten na een voortijdige beëindiging van hun contract of het einde van een niet-vernieuwd contract en die moeite hebben om een aanbod op de markt te vinden. Die moeten dan contact opnemen met hub.brussels, die zal nagaan of de kmo voldoet aan de voorwaarden voor toegang tot de maatregel. Als dat het geval is, zorgt Sibelga voor de bevoorrading of herbevoorrading van de kmo voor een periode van maximaal zes maanden. De rol van de DNB is immers niet om een leveringsactiviteit voor kmo’s te ontwikkelen die zou concurreren met het dienstenaanbod van de commerciële leveranciers: het is veeleer zijn taak om een voor de onderneming ​​bijzonder schadelijke bevoorradingsonderbreking te voorkomen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de onderneming alles in het werk stelt om zo snel mogelijk een nieuw leveringscontract te sluiten.

Die maatregel zou in de loop van februari in werking moeten treden.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, en Alain Maron, minister van Energie: “Met deze nieuwe energiebesparingspremies en dit mechanisme voor noodlevering vervolledigt de Brusselse regering haar reeks steunregelingen voor ondernemingen in het kader van de energiecrisis. Ze zijn bedoeld om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen, de kasmiddelen van ondernemingen te ondersteunen en hun energietransitie te versnellen.