Skip to main content

In het licht van de energiecrisis bundelen de sociale partners, verenigd in Brupartners, en de Brusselse regering hun krachten om de ondernemingen en hun werknemers op te roepen alle oplossingen te activeren die hen in staat stellen om het energieverbruik op de werkplek te verminderen. Samen nodigen ze hen uit om zich in te zetten en dat te laten zien, door de campagne ‘Switches down, Brussels up’ te lanceren. Ook werden verschillende crisismaatregelen ter vermindering van de energieverspilling goedgekeurd. Die treden begin januari in werking.

De deuren van verwarmde gebouwen sluiten, de binnenverlichting van winkels en lichtgevende uithangborden ‘s nachts doven, verwarmingstoestellen voor buiten vervangen door dekens … Dat zijn allemaal eenvoudige en concrete acties die helpen om de energierekening van ondernemingen en het totale verbruik van de hoofdstad te verlagen. En het energieverbruik verlagen is essentieel om de druk op de prijzen te verminderen, wat iedereen ten goede komt. In het kader van de inspanningen om het verbruik op Europees niveau te verminderen, hebben de Brusselse sociale partners en de regering dan ook besloten om de ondernemingen en hun werknemers aan te moedigen om energie te besparen. Zo lanceren ze samen de betrokkenheidscampagne ‘Switches down, Brussels up’. Met die campagne, ontworpen door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Brupartners, worden dynamische ondernemingen en hun werknemers die concrete acties ondernemen om hun energieverbruik te verminderen in de kijker gezet.

Ondernemingen en werknemers zullen dus worden uitgenodigd om zich te verbinden tot energiebesparende maatregelen en dat kenbaar te maken door het tonen van de campagnevisuals. De sociale partners binnen Brupartners zullen die campagne verspreiden onder ondernemingen en werknemersvertegenwoordigers binnen die ondernemingen om het effect ervan te maximaliseren. De campagne heeft ook tot doel de sociale dialoog over het energieverbruik binnen ondernemingen aan te moedigen.

Dankzij de campagne worden ondernemingen ook herinnerd aan de steunmaatregelen die de regering heeft genomen om hen in staat te stellen energiebesparende investeringen te doen. Zo biedt het EnergiePack gratis professionele begeleiding aan non-profitactoren en kmo’s bij het bepalen van de te nemen maatregelen. De door finance.brussels beheerde Energy&Reno-lening biedt een voordeeltarief van 2% zonder waarborg dat tot 100% van de financiële behoefte dekt, met een aflossingsvrije periode (waarbij alleen de interesten worden betaald) van 24 maanden. En in het kader van de Renolution worden ook premies ter beschikking gesteld van ondernemingen en non-profitorganisaties. Op voorstel van de minister van Leefmilieu en Energie heeft de Brusselse regering bovendien het budget voor die premies in 2023 verhoogd. Overheidsinstellingen hebben een specifiek programma, Renoclick, om hun gebouwen tegen 2040 koolstofneutraal te maken. De regering heeft daarvoor een budget van meer dan 20 miljoen euro uitgetrokken in 2023.

Tegelijkertijd heeft de Brusselse regering, na overleg met Brupartners en de Raad voor het Leefmilieu, vier krachtige maatregelen vastgesteld om energieverspilling tegen te gaan. Die maatregelen zullen in januari 2023 in werking treden:

  1. het pauzeren van lichtgevende uithangborden en de binnenverlichting van 23.00 tot 6.00 uur, behalve voor handelszaken zoals nachtwinkels of apotheken van wacht die na 23.00 uur open zijn. De binnenverlichting in winkels en kantoren moet ook worden uitgeschakeld van 23.00 tot 6.00 uur, tenzij er natuurlijk nog werknemers aan het werk zijn. De burgemeesters hebben de mogelijkheid om uitzonderingen toe te staan als de veiligheid dat toelaat;
  2. het verbod op verwarmingstoestellen (op elektriciteit of gas) voor buiten in de openbare ruimte. Aangezien die verwarmingstoestellen gemakkelijk kunnen worden vervangen door plaids, bijvoorbeeld op de terrassen van restaurants en cafés, zullen ze niet langer worden toegestaan. Op plaatsen waar verwarmingstoestellen noodzakelijk zijn voor het welzijn van de werknemers, blijven ze uiteraard toegestaan. Het gebruik ervan is ook toegestaan op gesloten terrassen of in gesloten ruimten waar tijdelijke evenementen met een geldige vergunning plaatsvinden, zoals kermisactiviteiten, culturele of sportevenementen, enz.;
  3. het sluiten van deuren van verwarmde of met klimaatregeling uitgeruste gebouwen, tenzij die om veiligheidsredenen geopend moeten blijven (bijvoorbeeld wegens brandveiligheidsnormen);
  4. het doven van verlichte reclameborden van 23.00 tot 6.00 uur.

Alain Maron, minister van Leefmilieu en Energie: “Ik ben blij met het werk dat met Brupartners is verricht en met het feit dat de sociale partners met ons samenwerken om Brussel energiezuiniger te maken. In het licht van de crisis zijn het namelijk de collectieve en solidaire oplossingen die ons in staat zullen stellen om de druk op ieders rekeningen te verlichten. Met deze campagne steunen we ondernemingen die zich samen met hun werknemers inzetten en die concrete acties ondernemen tegen energieverspilling. Ik ben ervan overtuigd dat we samen het verschil kunnen maken, onze energie kunnen besparen en het verbruik in Brussel kunnen verminderen, wat iedereen ten goede zal komen.”