Skip to main content

Het Brussels Gewest telt bijna duizend soorten bestuivende insecten. Het Gewest wil die uiteraard beschermen. Daarom heeft de Brusselse regering op donderdag 15 december, op initiatief van minister van Leefmilieu Alain Maron, haar gewestelijke strategie voor bestuivers aangenomen. Die is volledig in lijn met de Belgische nationale strategie 2021-2030. Hoofddoel: het aantal bedreigde soorten met 50% verminderen en het aantal soorten met een positieve evolutie met 50% verhogen om de biodiversiteit, die garant staat voor het leven op onze planeet, te versterken.

Bestuivende insecten zijn essentieel voor de biodiversiteit, maar ze spelen ook een cruciale rol voor een groot deel van onze voedselgewassen. Appels, rabarber, druiven, bloemkool en asperges zijn allemaal voedingsmiddelen die van ons bord zouden verdwijnen zonder de tussenkomst van bestuivende insecten. In België is meer dan een derde van de wilde bijen- en vlindersoorten verdwenen of met uitsterven bedreigd.

Het is dus tijd om actie te ondernemen om de leefomstandigheden van bestuivende insecten te verbeteren. Door zijn stedelijke natuur en zijn 52% vegetatiebedekking vormt Brussel een toevluchtsoord voor veel bestuivers, omdat het er warmer is en het gebruik van pesticiden er minder wijdverbreid is dan in Vlaanderen en Wallonië. Het Brussels Gewest speelt dus een essentiële en specifieke rol bij de bescherming van bestuivende insecten en de biodiversiteit.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu: “Zoals wetenschappers opnieuw hebben herhaald in het kader van de COP15 over de biodiversiteit, is het dringend noodzakelijk om ons natuurlijk erfgoed te beschermen en de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen als we de toekomst van de mensheid willen veiligstellen. Deze ambitieuze strategie ten gunste van de bestuivers is een bijkomende stap in onze actie om zorg te dragen voor de biodiversiteit op ons grondgebied en een gezonde en aangename leefomgeving voor alle Brusselaars te garanderen. Dat doen we, met deze strategie maar ook in alle nieuwe groene ruimten die we aanleggen en met Operatie Re-Creatie, waarbij een twintigtal schoolspeelplaatsen een groene make-over krijgt.”

De Brusselse Strategie voor bestuivende en nuttige insecten 2023-2030 omvat een vijftigtal maatregelen, verdeeld over drie pijlers:

  1. Weten en begrijpen

Deze eerste pijler heeft tot doel de kennis over de toestand van de verschillende soorten bestuivende insecten te vergroten, onder meer door de verschillende bestaande atlassen te actualiseren en door regelmatig de beschikbare voedselbronnen te evalueren.

  1. Beschermen en handelen

De tweede pijler bevat tal van concrete maatregelen om een geschikte habitat voor bestuivende insecten te creëren, bijvoorbeeld door bebouwde oppervlakken te vergroenen, bloemenstroken, met name in bermen, te vermenigvuldigen, minder bestrijdingsmiddelen te gebruiken of de aanplantingen in openbare ruimten te diversifiëren en het beheer ervan te verbeteren. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de insecten voldoende en gevarieerde voedselbronnen kunnen vinden, naar ieders smaak. Zo zullen distels en andere soorten Cardueae opnieuw worden geïntroduceerd in bepaalde groene ruimten, zoals spoorwegbermen, gezien hun belang voor met name hommels.

  1. Communiceren en opleiden

Ten slotte bevat deze strategie ook een belangrijke sensibiliseringscomponent, die voornamelijk gericht is op het verspreiden van informatie over de beste praktijken die moeten worden toegepast door burgers, imkers, beheerders, tuinprofessionals, enz.

Deze strategie voor bestuivende insecten is besproken met de veldactoren, de verenigingen en de academische wereld. De uitvoering ervan zal worden gecoördineerd door Leefmilieu Brussel.