Skip to main content

Het ECORENO-krediet, dat in 2022 is gelanceerd, is het meest recente instrument dat de Brusselse regering heeft opgezet om de Brusselaars te helpen hun woning te renoveren, en in het bijzonder om de energieprestaties te verbeteren. Het Woningfonds heeft tussen 1 augustus 2022 en 31 december 2023 meer dan 1.500 leningen verstrekt. Homegrade is van zijn kant in 2023 ingegaan op 24.000 aanvragen van Brusselaars die hun woning wilden renoveren. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2020. En er werden meer dan 26.000 Renolution-premies toegekend.

In 2021 lanceerde de Brusselse regering, op initiatief van de minister van Klimaattransitie en Energie, Renolution, een uitgebreide strategie voor de renovatie van Brusselse gebouwen om het energieverbruik terug te dringen. De Brusselse gebouwen zijn namelijk verantwoordelijk voor meer dan de helft van het energieverbruik van het Gewest. De gebouwensector is ook de grootste uitstoter van broeikasgassen en een van de grootste veroorzakers van luchtvervuiling, samen met het verkeer. Sinds de lancering van Renolution is er meer dan 360 miljoen euro voor uitgetrokken en werden er talrijke begeleidings- en financieringsinstrumenten gecreëerd, met name voor particulieren.

 

De Brusselse minister van Klimaattransitie en Energie: “Isolatie, hoogwaardige verwarmingsinstallaties en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zijn noodzakelijk om de energiefactuur, die al te vaak op het gezinsbudget doorweegt, te verlagen. Het is ook essentieel om Brussel te bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen. Renolution helpt de Brusselaars die werkzaamheden uit te voeren om het comfort van hun woning te verbeteren. Met Renolution biedt het Gewest gratis begeleiding aan iedereen die deze werken wil uitvoeren en worden er financieringsinstrumenten op maat ter beschikking gesteld (premies, leningen tegen verlaagde rentevoet, enz.). Ik stel met genoegen vast dat elk jaar meer Brusselaars gebruik maken van de verschillende Renolution-premies om hun woning te renoveren.”

 

Het ECORENO-krediet, een lening tegen verlaagde rentevoet om de renovatie van Brusselse woningen te financieren

Sinds augustus 2022 biedt het Woningfonds het ECORENO-krediet aan om de gezinnen te ondersteunen bij de renovatie van hun woning. Dat krediet kan de vorm aannemen van een hypothecair krediet of van een consumentenkrediet, afhankelijk van de specifieke behoeften van de aanvragers. In 2023 werden 594 hypothecaire ECORENO-kredieten en 424 ECORENO-consumentenkredieten toegekend, voor in totaal 32.371.911 euro. Meer dan de helft van de gezinnen die dat krediet heeft gekregen, heeft ook Renolution-premies gekregen. Het krediet tegen een voordelige rentevoet (1,5 of 2,5%) vormt dus een aanvulling op de premies, die tot 50% van de renovatiekosten dekken voor gezinnen met een laag inkomen. In 2023 was de gemiddelde looptijd van een hypothecair ECORENO-krediet 23 jaar en 3 maanden en die van een ECORENO-consumentenkrediet 8 jaar en 9 maanden.

 

De Brusselse Staatssecretaris voor Huisvesting: “In een stad met verouderende gebouwen is renovatie een belangrijk aspect met het oog op het welzijn van de bewoners. Ik ben dan ook heel blij dat de Brusselaars kunnen rekenen op de steun van het

Gewest bij het uitvoeren van werken. Veel gezinnen spenderen reeds een aanzienlijk deel van hun inkomen aan het betalen van een te hoge huur, dus ik vond het uitermate belangrijk om iets te doen aan de energiefacturen.

Dankzij de belangstelling voor deze renovatiestrategie kunnen steeds meer Brusselaars een eigen woning aankopen. Bijna 90% van de toegekende EcoReno-kredieten heeft namelijk betrekking op de aankoop van een woning.”

 

Groeiend succes van Homegrade

Homegrade wordt gesteund door het Brussels Gewest in het kader van Renolution en biedt gratis advies en begeleiding aan alle Brusselaars die hun woning willen renoveren. Meer dan 40 adviseurs staan klaar om de verschillende aanvragen te behandelen. In drie jaar tijd heeft Homegrade het aantal Brusselse gezinnen dat begeleiding krijgt bij een renovatieproject verdubbeld. In 2023 heeft Homegrade meer dan 24.000 aanvragen beantwoord en 6.000 Brusselaars begeleid. Dat aantal is in drie jaar tijd verdubbeld. Homegrade heeft een aantal extra adviseurs aangenomen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. De tevredenheidsindex van de aanvragers is ook gestegen tot 9/10 in 2023.

 

Renolution-premies

In 2023 hebben Leefmilieu Brussel en Urban 26.746 premies toegekend. Bijna 40% van die premies wordt toegekend aan gezinnen met een laag inkomen, die een hogere premie tot 50% van de kosten van de werkzaamheden genieten.

De verschillende soorten premies en andere steunmaatregelen van Renolution kunnen geraadpleegd worden via renolution.brussels.

 

Meer informatie?

Simon Vandamme, woordvoerder van de Brusselse minister van Leefmilieu – 0479 66 03 23