Skip to main content

Voor de Brusselse minister van Leefmilieu is de afgifte van de nieuwe omgevingsvergunning door Vlaanderen en de minister die bevoegd is voor dit dossier, Zuhal Demir, een gemiste kans, aangezien de gezondheid en het welzijn van de omwonenden van de luchthaven onvoldoende worden beschermd. Het was echter een kans voor Vlaanderen om een stap verder te gaan en meer te doen om de gezondheid en de levenskwaliteit te beschermen van iedereen die met overvliegende vliegtuigen te maken heeft.

 

Ter herinnering: de Brusselse Hoofdstedelijke Regering had in haar officieel advies gevraagd dat in de nieuwe omgevingsvergunning het volgende zou worden vastgelegd:

  • de beperking van het aantal vliegbewegingen tot 220.000 per jaar;
  • de afdwinging van de naleving van de Brusselse geluidsnormen om de geluidsoverlast te beperken;
  • de afschaffing van nachtvluchten;
  • de verplichting om de vloot door stillere vliegtuigen te vervangen.

 

Het advies van de Vlaamse administratie van 15 maart 2024 ging in grote lijnen ook in dezelfde richting, maar met iets minder ambitie.

 

Minister Demir besloot echter haar eigen administratie niet te volgen door het maximumaantal vluchten op 240.000 vast te leggen, met vooruitzichten die veel te traag zijn en waarmee de overlast pas tegen 2032 daadwerkelijk zou worden verminderd.

 

Nochtans had het Vlaamse Gewest met de toekenning van de nieuwe omgevingsvergunning van de luchthaven belangrijke hefbomen in handen om de geluidsoverlast veroorzaakt door de luchthavenactiviteiten waar de omwonenden al te lang onder lijden, te verminderen.

 

De Brusselse minister van Leefmilieu: “We hadden opgemerkt dat de effectenstudie ter ondersteuning van de vergunningsaanvraag niet diepgaand genoeg was. We zien nu dat er met de eerder gecommuniceerde verzoeken van de Brusselse Regering om de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te beschermen onvoldoende rekening is gehouden, wat we ten zeerste betreuren. We moeten vaststellen dat de Vlaamse regering het welzijn en de gezondheid van tienduizenden omwonenden van de luchthaven, zowel Vlamingen, Brusselaars als Walen, opoffert ten voordele van de kortetermijnbelangen van de luchthaven en een onevenwichtige, achterhaalde visie op economische ontwikkeling.”

 

De Brusselse minister van Leefmilieu zal de vergunning nu grondig analyseren en als die analyse overeenstemt met de eerste indrukken, zal aan de Brusselse regering worden voorgesteld om in beroep te gaan.