Skip to main content

Verlenging van het verbod op elektriciteits- en gasafsluitingen tot 31 mei 2021

Op initiatief van minister van Energie en Leefmilieu Alain MARON heeft de Brusselse regering ermee ingestemd de winterse opschorting van elektriciteits- en gasafsluitingen met twee maanden te verlengen, namelijk tot en met 31 mei.

Deze nieuwe verlenging biedt Brusselaars in moeilijkheden extra tijd om hun situatie bij hun leverancier te regelen, dankzij de verschillende ingestelde vormen van steun.

Ter herinnering: in september vorig jaar heeft de minister van Energie en Leefmilieu een werkgroep opgericht, onder leiding van Leefmilieu Brussel, waarin Sibelga, Brugel, Vivaqua, de Federatie van OCMW’s, InforGasElek en de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten vertegenwoordigd waren, om de maatregelen te identificeren en uit te voeren die nodig zijn om kwetsbare personen te helpen hun energie- en watersituatie te regulariseren. Er is dus snel een grootschalig overlegproces met alle betrokken instellingen tot stand gekomen.

Concreet zijn de Brusselse huishoudens die in het kader van de winterperiode door Sibelga van energie worden voorzien, gecontacteerd en ingelicht over hun situatie en de beschikbare steun.

Er is hun begeleiding van het OCMW aangeboden. Die begeleiding, op administratief en financieel vlak, is bedoeld om hen te helpen hun schulden af te lossen en een officieel energiecontract te sluiten.

Daarnaast hebben de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten en InforGasElek een grote communicatie-, bewustmakings- en opleidingscampagne gevoerd voor de sociale actoren, zodat zij de Brusselaars die hulp nodig hebben, beter naar de bestaande steunmiddelen kunnen oriënteren.

Voor Alain MARON, minister van Leefmilieu, Energie, Gezondheid en Welzijn, “hebben alle actoren van de werkgroep samen opmerkelijk werk verricht. De verlenging van de winterperiode zal hen in staat stellen de genomen maatregelen om de winterafnemers te informeren en te begeleiden verder uit te voeren. Op die manier zal aan het einde van de winterperiode een maximaal aantal afsluitingen kunnen worden vermeden.

De strijd tegen energiearmoede is een van mijn prioriteiten: ik had al het statuut van beschermde afnemer uitgebreid, afsluitingen tijdens de volledige duur van de gezondheidscrisis verboden, en samen met de Brusselse regering het bedrag van de energiepremies verhoogd voor huishoudens met een laag inkomen of eigenaars-verhuurders, om hun woning te isoleren. De energiearmoede terugdringen betekent ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot energie, dankzij goede informatie, financiële en administratieve steun, en lagere energierekeningen, met name door de gebouwen te isoleren.”

Meer info :

https://www.socialenergie.be/nl/pas-op-voor-de-afsluitingen/

Simon Vandamme, woordvoerder van Alain MARON