Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op donderdag 11 maart in eerste lezing ingestemd met het besluit betreffende steun aan ondernemingen in de toeristische logies-, de discotheek-, de restaurant- en cafésector, en de belangrijkste leveranciers ervan, de evenementen-, de cultuur-, de sport- en de toeristische sector, in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Deze steun, die de naam ‘Tetrapremie’ heeft gekregen, is bestemd voor de economische sectoren die het zwaarst door de crisis zijn getroffen en bedraagt 111 miljoen euro.

De sectoren die met deze premie worden gesteund, zijn strategisch in die zin dat ze in belangrijke mate bijdragen tot de uitstraling en het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als internationale hoofdstad. In deze sectoren konden de activiteiten nog niet worden hervat of worden ze nog sterk beïnvloed door de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zijn de facto bijna tot stilstand gekomen.

Na talrijke ontmoetingen en besprekingen met de representatieve werkgevers-, middenstands- en werknemersorganisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, heeft de regering het toepassingsgebied van de oorspronkelijk geplande premie uitgebreid, zowel wat de betrokken sectoren betreft, door de toevoeging van de sportzalen, als wat het bedrag van de premies betreft. Dat laatste is met 25% verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde en meegedeelde bedragen. Vóór de goedkeuring van het besluit in tweede lezing, zal Brupartners zich nog officieel over de documenten buigen.

Concreet zal deze steunregeling de vorm aannemen van een variabele premie waarvan het bedrag zal worden vastgesteld op basis van het aantal voltijdsequivalenten (VTE) in de onderneming en de omzetdaling die wordt opgetekend tussen de omzet van het laatste kwartaal van 2019 en die van het laatste kwartaal van 2020. De ondernemingen zullen toegang hebben tot de premie bij een omzetverlies van 40% tussen deze twee perioden. Zij die meer dan 60% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor een verhoogd bedrag.

Met de invoering van deze criteria kiest de regering voor een meer gerichte steunaanpak die bedoeld is om de ondernemingen en zelfstandigen te helpen waarvan de behoeften en moeilijkheden beter geïdentificeerd zijn.

Afhankelijk van de betrokken sector, die wordt geïdentificeerd door de NACE-btw-codes, zullen de premiebedragen binnen de volgende marges vallen:

  • voor de reca-sector, zijn toeleveranciers, de evenementen-, cultuur-, sport- en toeristische sector: van 6.250 tot 45.000 euro;
  • voor de sector van de toeristische logies: van 6.250 tot 62.500 euro;
  • voor de discotheken: van 75.000 tot 125.000 euro.

Een andere nieuwigheid is dat deze premies beschikbaar zullen zijn per vestigingseenheid, met een maximum van 5 vestigingseenheden per onderneming.

Brussel Economie en Werkgelegenheid zal instaan voor het beheer van deze premies. De precieze voorwaarden en termijnen waarbinnen deze steun beschikbaar zal zijn, zullen binnenkort worden meegedeeld.

Voor meer informatie over de betrokken sectoren (NACE-codes), de toekenningsvoorwaarden en de premiebedragen: 1819 of www.1819.brussels

Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting: “Hoewel ook in Brussel de vaccinatiecampagne opgestart is en we ons langzaam maar zeker een uitweg banen uit de coronapandemie, was het toch absoluut noodzakelijk om met deze premie nog nieuwe steunmaatregelen te treffen. Vooral onze essentiële sectoren, die fors en langdurig te lijden hebben gehad door de coronamaatregelen, willen we hiermee maximaal kansen geven op een deftige doorstart na deze nooit geziene crisis. ”

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Deze nieuwe premie toont aan dat de Brusselse regering achter de zwaarst getroffen bedrijven en zelfstandigen staat om hen door de crisis te helpen. In totaal is het afgelopen jaar besloten tot meer dan 700 miljoen euro aan economische steun, wat verhoudingsgewijs een enorm bedrag is in vergelijking met de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij zullen er ook zijn om de mannen en vrouwen die deze bedrijven leiden, te begeleiden wanneer zij hun activiteiten heropstarten.”

49 310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49 390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.
56 101 Eetgelegenheden met volledige bediening
56 102 Eetgelegenheden met beperkte bediening
56 210 Catering
56 301 Cafés en bars
59 130 Distributie van films en video- en televisieprogramma’s
59 140 Vertoning van films
74 109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
74 201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
74 209 Overige fotografische activiteiten
77 292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en
videoapparatuur
77 293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische
huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden
77 294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
77 296 Verhuur en lease van bloemen en planten
77 392 Verhuur en lease van tenten
79 110 Reisbureaus
79 120 Reisorganisatoren
79 901 Toeristische informatiediensten
79 909 Overige reserveringsactiviteiten
82 300 Organisatie van congressen en beurzen
90 011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten
90 012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
90 021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
90 022 Ontwerp en bouw van podia
90 023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
90 041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
91 020 Musea
91 030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
91 041 Botanische tuinen en dierentuinen
92 000 Loterijen en kansspelen
93 110 Exploitatie van sportaccommodaties
93 121 Activiteiten van voetbalclubs
93 122 Activiteiten van tennisclubs
93 123 Activiteiten van overige balsportclubs
93 124 Activiteiten van wielerclubs
93 125 Activiteiten van vechtsportclubs
93 126 Activiteiten van watersportclubs
93 127 Activiteiten van paardensportclubs
93 128 Activiteiten van atletiekclubs
93 129 Activiteiten van overige sportclubs
93 130 Fitnesscentra
93.199. Overige sportactiviteiten, n.e.g.
93 211 Exploitatie van kermisattracties
93 212 Exploitatie van pret- en themaparken
93 291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen
93 292 Exploitatie van recreatiedomeinen
93 299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
96 011 Activiteiten van industriële wasserijen
10110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
10120 Verwerking en conservering van gevogelte
10130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
10200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen
10320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten
10392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit
10393 Productie van diepgevroren groenten en fruit
10410 Vervaardiging van oliën en vetten
10420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
10510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10520 Vervaardiging van consumptie-ijs
10610 Vervaardiging van maalderijproducten
10620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten
10711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
10720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk
10730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren
10810 Vervaardiging van suiker
10820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk
10830 Verwerking van thee en koffie
10840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
10850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
10860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
10890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
11010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
11020 Vervaardiging van wijn uit druiven
11030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
11040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
11050 Vervaardiging van bier
11060 Vervaardiging van mout
11070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
46211 Groothandel in granen en zaden
46214 Groothandel in andere akkerbouwproducten
46231 Groothandel in levend vee
46232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee
46311 Groothandel in consumptieaardappelen
46319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen
46321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte
46322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte
46331 Groothandel in zuivelproducten en eieren
46332 Groothandel in spijsoliën en -vetten
46341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
46349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment
46360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
46370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen
46381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren
46382 Groothandel in aardappelproducten
46389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
46391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
46392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
55.100 Hotels en dergelijke accommodatie;

 

55.201

 

Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;

 

55.202 Vakantieparken;

 

55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen;

 

55.204

 

Gastenkamers;

 

55.209

 

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;

 

55.900

 

Overige accommodatie;