Skip to main content

Op maandag 2 mei is een nieuwe economische steunmaatregel voor toeristische logiezen beschikbaar via de website van de administratie Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse regering in derde en laatste lezing het ontwerp van besluit ter ondersteuning van de toeristische logiessector in het kader van de COVID-19-crisis goedgekeurd. De Europese Commissie heeft het mechanisme namelijk in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun gevalideerd.

Vandaag is die steunmaatregel beschikbaar op de website https://economie-werk.brussels/premies-covid

Deze nieuwe steunmaatregel is bedoeld voor de zwaarst getroffen ondernemingen in de toeristische logiessector, een van de sectoren die het meest geleden heeft onder de COVID-19-crisis en die vandaag nog steeds tijd nodig heeft om te kunnen werken op het activiteitenniveau van vóór de crisis. Daarvoor werd 18 miljoen euro vrijgemaakt.

De voorwaarden om deze ‘TL3’-premie te verkrijgen, zijn praktisch dezelfde als bij de vorige premie voor diezelfde sector:

  • Bij de KBO geregistreerd zijn op 30 juni 2021;
  • Op 30 juni 2021 een vestigingseenheid op het grondgebied van de regio hebben ;
  • Over een actief registratienummer beschikken;
  • Aan één van de drie voorwaarden inzake financiële gezondheid voldoen (eigen vermogen, omzet, positief winstresultaat vóór belastingen).

Het bedrag van de premie zal als volgt berekend worden:

  • Hotels en aparthotels: 1.100 euro per accommodatie-eenheid;
  • Indien 18 eenheden of minder: forfaitair bedrag van 20.000 euro;
  • Andere types toeristische logiezen: forfaitair bedrag van 12.500 euro;
  • 350.000 eur max per toeristische accommodatie

Daarenboven werd vanaf 1 januari van dit jaar ook de citytaks voor zes maanden vrijgesteld, tot 30 juni.

Wat de premie “2022” voor andere in moeilijkheden verkerende sectoren betreft, is het wetgevingsproces aan de gang. Na de aanmelding door de Europese Commissie van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun, zou deze nieuwe steun vanaf 23 mei beschikbaar moeten zijn.