Skip to main content

De nieuwe versie van de Brussel’Air-premie werd begin maart gelanceerd en is een groot succes: op 3 mei heeft Leefmilieu Brussel al de 700ste premie toegekend. In twee maanden tijd heeft Leefmilieu Brussel meer premies toegekend dan in heel 2021! Het succes valt te verklaren door het grote aantal mobiliteitsalternatieven dat voortaan wordt aangeboden door de premie en de inspanningen die de administratie levert op het vlak van administratieve vereenvoudiging en persoonlijke begeleiding.

De nieuwe Brussel’Air-premie, die met name gefinancierd wordt door het Europees plan voor herstel en veerkracht NextGenerationEU, biedt de begunstigden de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van een hele reeks mobiliteitsdiensten (openbaar vervoer, taxi’s, fietsen, steps, gedeelde auto’s, enz.), zodat iedereen een mobiliteitsoplossing kan vinden die in alle omstandigheden het best beantwoordt aan zijn of haar behoeften. De premie is bedoeld voor alle Brusselaars die bereid zijn om voor minstens één jaar afstand te doen van hun wagen. Het toegekende bedrag (500, 700 of 900 euro) hangt af van het inkomen om de meest kwetsbare personen beter te ondersteunen. Bij 65% van de premies werd het maximumbedrag toegekend, namelijk 900 euro, en slechts bij 9% van de premies het bedrag van 500 euro.

De verwerking van de premie werd ook herzien en versneld: de wachttijd tussen het indienen van de aanvraag bij de administratie en het ontvangen van het toekenningsbewijs bedraagt in het algemeen maximaal een week. Die administratieve vereenvoudiging maakt dat de premie toegankelijker is en dat Leefmilieu Brussel alle aanvragen snel kan verwerken, zowel de hangende aanvragen, in afwachting van de online lancering van het elektronische loket, als de meest recente aanvragen.

In april werd een grote communicatiecampagne gestart om de premie onder de Brusselaars bekend te maken en hen ertoe aan te zetten om ze aan te vragen. Die campagne loopt momenteel in cinema’s, op televisie, op de radio, online op Youtube en andere media, in de dagbladen enz. Ze is gericht op de verschillende mobiliteitsalternatieven en benadrukt op humoristische wijze de keuzevrijheid die de Brussel’Air premie biedt.

Naast de premie staat ook een ‘Mobility Coach’ ter beschikking van de burgers die zich vragen stellen over hun mobiliteit. Hij geeft de Brusselaars advies en begeleidt hen gratis bij de ontdekking van de verschillende bestaande verplaatsingswijzen. Hij biedt online coachingsessies aan die gepersonaliseerd en op maat zijn, maar ook bezoeken op het terrein. Een dergelijke begeleiding is belangrijk omdat nieuwe vervoerswijzen gepaard gaan met het veranderen van vaak jarenlange vastgeroeste gewoonten. Sinds begin 2022 heeft de Mobility Coach al meer dan honderd Brusselaars persoonlijk geadviseerd.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Ik ben zeer tevreden over het succes van deze premie, die aantoont dat de Brusselaars begaan zijn met hun omgeving en bereid zijn te kiezen voor een meer duurzame mobiliteit. Samen met mijn collega bevoegd voor Mobiliteit, Elke Van den Brandt, streven wij ernaar hen te ondersteunen bij hun inspanningen om van Brussel een gezondere en aangenamere stad om in te leven te maken. Dat doen we met de Brussel’Air-premie, waarvan het budget verviervoudigd is, maar ook door massaal te investeren in alternatieven voor de auto en in de transitie naar minder vervuilende voertuigen.”

Luchtvervuiling is in Brussel verantwoordelijk voor bijna 1000 vroegtijdige overlijdens per jaar. Om dat probleem voor de volksgezondheid te bestrijden, investeert het Brussels Gewest in alle duurzame mobiliteitsalternatieven en voert het een ambitieuze strategie uit voor de renovatie van gebouwen, de Renolution-strategie.