Skip to main content

Op 11 mei heeft de Europese commissaris voor Milieu, Virginijus Sinkevičius, de toepassing Mapmytree, de Europese bomenteller, officieel gelanceerd en vraagt particulieren, verenigingen, ondernemingen en overheidsinstellingen er de geplante bomen in te registeren. De eerste geregistreerde bomen zijn de bomen die de gemeente Jette op het Tuinwijkplein geplant heeft in het bijzijn van de Europese commissaris, de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, en de schepen van Klimaat en Stadsaanleg in Jette, Bernard Van Nuffel.

In het kader van haar strategie ten gunste van de biodiversiteit tegen 2030 heeft de Europese Unie zich tot doel gesteld om tegen 2030 drie miljard extra bomen te planten op haar grondgebied. Die doelstelling van renaturatie, die op initiatief van de Europese Unie tot stand is gekomen, is uiteraard alleen haalbaar wanneer iedereen plantacties houdt. Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Milieu: “Onze belofte is ambitieus: drie miljard extra bomen planten voor het einde van dit decennium. Maar wanneer ik het enthousiasme van de Europeanen voor dit initiatief zie, ben ik ervan overtuigd dat dat haalbaar is. Vandaag stellen we onze bomenteller open voor elke burger die een boom plant, zodat die geregistreerd kan worden. Door een boom te planten, helpt u de opwarming van de aarde af te remmen en een stukje natuur te herstellen. Elke boom helpt, en door het op Europese schaal te doen, maakt dat een verschil voor de hele wereld.

De gemeente Jette en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunen dit Europese renaturatieproject ten volle. Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Bomen zijn van essentieel belang voor ons stedelijk ecosysteem en ons welzijn. Ik zou willen dat elke Brusselaar op termijn kan genieten van de voordelen van de natuur in zijn of haar omgeving. Het Brussels Gewest is dus ten volle betrokken bij dit Europese project, dat van essentieel belang is om alle Europese regio’s ertoe aan te zetten samen actie te ondernemen voor het behoud van de biodiversiteit en de strijd tegen de klimaatverandering. In 2021 heeft Leefmilieu Brussel meer dan 25.000 nieuwe bomen en struiken geplant. Die aanplantingen zijn zo uitgedacht dat er rekening wordt gehouden met de verschillende ecosystemen die in ons Gewest aanwezig zijn. Zo kunnen open landschappen, zoals weiden, best behouden blijven omdat er een specifieke fauna en flora geherbergd wordt. Wij zullen in 2022 uiteraard nieuwe groene ruimten blijven aanleggen, vooral in gebieden waar er een gebrek aan is.

Bernard Van Nuffel, schepen van Klimaat, Stadsaanleg en Groene Ruimten in Jette: “Het is mijn bedoeling om samen met de inwoners van Jette volop bij te dragen aan de Europese doelstelling om drie miljard bomen te planten. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen. Bij de aanleg van het microbos bij Belgica werden al meer dan 900 bomen geplant. In het kader van ons bomenplan zullen we meer bomen langs de weg planten en de inwoners ertoe aansporen bomen te planten in hun tuin, met name om beter tegen hittegolven bestand te zijn.

De voordelen van bomen zijn immers talrijk en essentieel, vooral in een stedelijke omgeving:

  • Koolstof wordt door bomen opgevangen en vastgehouden, wat onze uitstoot van broeikasgassen vermindert. Elke volgroeide boom vangt ongeveer 22 kg CO2 op volgens het Europees Milieuagentschap.[1]
  • Bomen verminderen de luchtverontreiniging door bepaalde verontreinigende stoffen, zoals fijn stof dat uitgestoten wordt door het wegverkeer, te absorberen.
  • Bomen fungeren als natuurlijke airconditioners en verlagen bij heel warm weer de plaatselijke temperatuur met enkele graden.[2]
  • Bomen zorgen voor een betere infiltratie van regenwater in de bodem, waardoor het risico op overstromingen afneemt.
  • Bomen houden de biodiversiteit in de stad in stand en dienen als schuilplaats of voeding voor vele planten- en diersoorten.
  • Bomen spelen ook een belangrijke rol bij onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is aangetoond dat hun aanwezigheid stress en het risico op depressie vermindert en ze zetten ook aan tot wandelen, wat belangrijk is om gezond te blijven. Een groen uitzicht kan er ook voor zorgen dat patiënten sneller herstellen na een operatie.
  • Ten slotte structureren en verfraaien bomen de stad. Ze maken deel uit van ons erfgoed. Het Brussels Gewest telt overigens ongeveer 7.500 opmerkelijke bomen in zijn inventaris van het natuurlijk erfgoed.

[1] https://www.eea.europa.eu/articles/forests-health-and-climate-change/key-facts/trees-help-tackle-climate-change

[2] Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties kan de aanwezigheid van groene ruimten en het planten van bomen op strategische plaatsen in steden de temperatuur tot 8°C helpen verlagen.