Skip to main content

Op donderdag 28 april heeft de Europese Commissie de 100 steden bekendgemaakt die geselecteerd zijn voor de missie ‘Slimme en koolstofneutrale steden’ van Horizon Europa. Op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, had het Brussels Gewest eind januari zijn kandidatuur gesteld om mee te dingen naar extra middelen om onderzoek en innovatie in Brussel te stimuleren om de klimaat- en milieudoelstellingen van het Gewest te bereiken. 

Het Brussels Gewest had veel troeven in handen om een selectie in de wacht te slepen in het kader van de missie ‘Slimme en koolstofneutrale steden’ van Horizon Europa: het Gewest kan steunen op zijn Europese status van innovation leader en heeft een dynamisch innoverend ecosysteem, waarin zijn ondernemingen, burgers en administraties sterk betrokken worden bij onderzoeks- en innovatie-initiatieven. Het Gewest heeft ook de meeste gemeenten, proef- en innovatieterreinen bij uitstek, kunnen betrekken bij dat project om de Brusselse kandidatuur bij de Europese Commissie te dragen. Die aanwijzing versterkt de dynamiek van de economische transitie waarvoor het Gewest zich inzet met zijn strategie ‘Shifting Economy’, die recentelijk goedgekeurd werd door de Brusselse regering.

Horizon Europa is de naam van het Europese financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie (O&I) voor de periode 2021-2027. Binnen dat programma is de missie ‘Slimme en koolstofneutrale steden’ bedoeld om 100 steden te ondersteunen die zich resoluut inzetten voor de transitie door een stappenplan uit te werken om koolstofneutraliteit te bereiken. Het Brussels Gewest had zich dat doel al gesteld in zijn algemene beleidsverklaring en het zal het Gewest in staat stellen een echt experimenteer- en innovatiecentrum op Europese schaal te worden. In het kader van de missie zullen een netwerk en een kennisuitwisselingscentrum worden opgezet om goede praktijken internationaal te delen en internationale samenwerking te vergemakkelijken.

Naar aanleiding van deze gunstige beslissing zal het Gewest kunnen rekenen op aanzienlijke financiering om innovatieve proefprojecten op het vlak van klimaatneutraliteit te ontwikkelen, te testen en te realiseren, samen met de Brusselaars. Het ‘missie’-label zal ook een duidelijk signaal geven aan investeerders die willen bijdragen aan de transitie van het Gewest en zijn gemeenten.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: “Vandaag erkent de Europese Commissie officieel de sterke milieuambities van het Brussels Gewest door het te selecteren als een van de 100 Europese steden die gezamenlijk onderzoeksprojecten zullen ontwikkelen om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Vandaag vormt het Brussels Gewest een voorbeeld voor andere steden: zijn goede praktijken – op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, maar ook op economisch en natuurlijk ecologisch vlak – zullen elders ontwikkeld en herhaald kunnen worden, waardoor de beweging wordt versterkt om van de Unie tegen 2050 een klimaatneutraal grondgebied te maken.”

Innoviris, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie, heeft de Brusselse kandidatuur gecoördineerd en zal nu het Brusselse Climate City Contract opstellen, het protocolakkoord tussen de verschillende beleidsniveaus en de Brusselse betrokken partijen, waarin de fasen van deze marathon van acht jaar omschreven worden.

Marie-Carmen Bex, adjunct-directrice-generaal van Innoviris:  “We zijn zeer verheugd met deze kans voor onze hoofdstad, omdat deze missie perfect past in de filosofie van het Regionaal Innovatieplan 2021-2027, door het centraal stellen van OOI in de economische, sociale en ecologische transitie, om koolstofneutraliteit tegen 2030 te bereiken. We kunnen daarvoor rekenen op een uitstekend innovatie ecosysteem en de bijdrages veel innoverende administraties en gemeenten die met ons zullen samenwerken aan deze transitie.”

https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_en