Skip to main content

Na het grote succes van de eerste editie van Crea.brussels heeft de Brusselse regering op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, ingestemd met een tweede editie van de projectoproep voor ondernemingen die actief zijn in de Brusselse culturele en creatieve sector. De projectoproep wordt vanaf 2 mei opengesteld en er is voor het jaar 2022 een totaalbudget van 500.000 euro beschikbaar.

De projectoproep maakt deel uit van een bredere strategie voor de culturele en creatieve industrie in Brussel die met name in het kader van de Shifting Economy, de gewestelijke strategie voor de economische transitie, wordt uitgerold. De studies over de omvang, het belang, de impact en het economische-ontwikkelingspotentieel van de culturele en creatieve industrie in Brussel zijn immers unaniem: de creatieve sectoren behoren tot de dragende sectoren voor ontwikkeling en herstel en ze zorgen ook voor vele jobs.

Concreet bestaat deze projectoproep erin Brusselse ondernemers te ondersteunen bij de ontwikkeling van creatieve projecten en hun creatiebeurzen van 15.000 euro tot 30.000 euro toe te kennen.

De projectdragers moeten producten of diensten met een hoge creatieve en culturele waarde voorstellen die blijk geven van ontwikkelingspotentieel en economische en financiële levensvatbaarheid en die in de lijn liggen van de economische transitie van het gewest. Er zal namelijk bijzondere aandacht worden besteed aan de bevordering van duurzame praktijken vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.

In aanmerking voor de projectoproep komen ondernemingen en vzw’s met economische doeleinden met minstens één exploitatiezetel in Brussel, maar ook zelfstandigen of individuen die ingeschreven zijn in een werkcoöperatie, activiteitencoöperatie of een gedeelde onderneming met een vestigingseenheid in het BHG.

Deze projectoproep zal in samenwerking met hub.brussels door St’Art Invest worden geoperationaliseerd.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “De culturele en creatieve sector vervult een essentiële rol in de economische dynamiek in Brussel, ook wat de werkgelegenheid betreft. Het is een van de prioritaire sectoren van de gewestelijke strategie voor economische transitie, de Shifting Economy. Deze projectoproep is een gelegenheid om de economische sectoren die het gewest betekenis en culturele waarde geven nog meer te valoriseren. En om de Brusselse kunstenaars en culturele actoren nieuwe mogelijkheden te bieden om te creëren en te innoveren.”

Ontdek hier de 20 winnende projecten van de editie van 2021: https://www.start-invest.be/De-winnaars-van-de-Crea-Brussels-oproep?lang=fr

Alle informatie over de editie van 2022 van de projectoproep: https://www.start-invest.be/Projectoproep-Crea-Brussels-2e-editie-NL?lang=fr