Skip to main content

RenoClick is het programma dat de Brusselse openbare besturen ondersteunt bij de duurzame energierenovatie van hun gebouwen. Dat programma, dat begin 2022 van start ging in het kader van de Renolution (de Brusselse strategie voor de renovatie van gebouwen), wordt gefinancierd door het Gewest en geleid door Sibelga. Vandaag vult het Gewest het programma aan met de ‘RenoClick-premie’, die uitzonderlijke financiële steun zal verlenen aan de beste energierenovatieprojecten van de Brusselse openbare besturen – de projecten die zich onderscheiden door hun voorbeeldfunctie. Op initiatief van de Brusselse minister voor Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, en met de financiële steun van de Europese Unie in het kader van het herstelplan, is een budget van 4 miljoen euro uitgetrokken voor deze specifieke premie in 2022.

De renovatie van gebouwen staat centraal in de prioriteiten van de Brusselse regering, met meer dan 350 miljoen euro aan extra overheidsinvesteringen voor de Renolution (van 2021 tot 2024). Renoveren is immers essentieel als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn klimaatdoelstellingen wil halen, aangezien de Brusselse gebouwen meer dan 50% van de broeikasgasemissies en meer dan 70% van het energieverbruik in Brussel vertegenwoordigen.

Naast woningen en particuliere gebouwen telt het Gewest veel openbare gebouwen zoals scholen, sport- en culturele centra, gemeentelijke en gewestelijke administratieve gebouwen, enz. Die openbare besturen hebben een voortrekkersrol te vervullen door het goede voorbeeld te geven bij de energierenovatie van hun gebouwenbestand. De Brusselse regering heeft daarom beslist om de projecten van de gewestelijke en gemeentelijke instellingen rechtstreeks te steunen door middel van begeleiding en, voortaan, ook door middel van een specifieke premie.

De RenoClick-premie is beschikbaar sinds dinsdag 19 april. Ze dekt 14 soorten werkzaamheden ter verbetering van de energie-efficiëntie van een gebouw dat ten minste 10 jaar geleden is gebouwd en kan tot 75% van de kosten van die werkzaamheden dekken. De premie zal worden toegekend aan de meest ambitieuze projecten, d.w.z. projecten die het meest bijdragen tot de energietransitie en een voorbeeld zijn voor alle eigenaars van Brusselse gebouwen. Die projecten zullen door Leefmilieu Brussel worden geselecteerd op basis van de volgende criteria:

  • de dankzij de werkzaamheden bereikte energiebesparingen en het bereiken van een ambitieuze energiedoelstelling;
  • de duurzaamheid en circulariteit van de renovatie.

De aanvragen moeten uiterlijk op 15 september 2022 worden ingediend.

Met deze premie worden voorbeeldprojecten gesubsidieerd. Uiteraard komen de openbare besturen, net als alle openbare en particuliere opdrachtgevers, nog steeds in aanmerking voor de Renolution-premies, hoewel het subsidiepercentage lager is dan dat van de RenoClick-voorbeeldpremie. Ze kunnen ook een beroep doen op het begeleidingsprogramma RenoClick van Sibelga om hun gebouwen grondig te renoveren. Concreet analyseert Sibelga het project, geeft het advies aan de openbare opdrachtgever en stelt het hem in staat studies en werken uit te voeren via een aankoopcentrale. Het grote voordeel van die aankoopcentrale RenoClick is de vereenvoudiging van de procedures voor de openbare besturen door de dienstverleners ter beschikking te stellen van degenen die zich bij de centrale aansluiten voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van hun projecten (studies en werken). Sibelga nodigt alle architecten en studiebureaus die willen deelnemen aan de renovatie van de Brusselse openbare gebouwen uit om hun kandidatuur in te dienen vóór 23 mei.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Beter geïsoleerde kinderdagverblijven en scholen, minder energieverslindende rusthuizen en administraties … zijn uiteraard goed voor de planeet en zuiniger, maar zijn vooral goed voor de bewoners en gebruikers van die plaatsen, die meer comfort zullen krijgen. De vermindering van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de luchtverontreiniging zijn essentiële gevechten die wij voeren via de Renolution door elke eigenaar die renoveert een aangepaste begeleiding en financiële steun te bieden. De openbare besturen, met duizenden gebouwen in Brussel, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid en een belangrijke voorbeeldrol te vervullen. Ze moeten pioniers zijn en met RenoClick worden ze gesteund door het Brusselse Gewest en de Europese Unie en worden ze geholpen om verder te gaan op de weg van de energietransitie.”

Catherine Gaudissart, Chief Client Officer bij Sibelga: “Sibelga wil op lange termijn een vertrouwenspartner zijn van de openbare besturen om de concretisering van hun acties ten gunste van het klimaat te vergemakkelijken. Door specifieke begeleiding te bieden en energie-efficiëntie centraal te stellen bij renovaties, moedigt Sibelga de voorbeeldfunctie van de openbare besturen aan en helpt het de huidige uitdagingen aan te gaan.