Skip to main content

Het doel van sustAIn.brussels is om artificiële intelligentie en digitale technologieën ten dienste te stellen van de Brusselse ondernemingen en de transitie. Het is de nieuwe Europese pool voor digitale expertise (EDIH), waarvoor de overeenkomst op woensdag 14 december is ondertekend. Dit nieuwe project, met een budget van vier miljoen euro, wordt gecofinancierd door de Europese Commissie en het Brussels Gewest en zal in BeCentral worden gevestigd.

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Brusselse regering bijgedragen tot de cofinanciering van de gloednieuwe Europese pool voor digitale expertise (EDIH). De overeenkomst tussen Innoviris en Sirris, de coördinator van sustAIn.brussels, werd deze woensdag in BeCentral ondertekend, wat het project officieel heeft bekrachtigd. Het Brussels Gewest zal deze pool voor 50% financieren, wat neerkomt op 700.000 euro per jaar, en de andere 50% zal gedekt worden door het Europese programma Digital Europe Programme.

SustAIn.brussels wordt gedragen door een consortium met meer dan relevante expertise en complementariteit: twee vooraanstaande academische spelers in de digitale sector en op het gebied van artificiële intelligentie (ULB en VUB), twee entiteiten die gespecialiseerd zijn in bedrijfsondersteuning (Sirris en Agoria) en BeCentral, een belangrijke speler in de digitale sector in Brussel, die zijn expertise op het gebied van opleiding en netwerking ter beschikking stelt.

Van hun kant zullen Innoviris, Brussel Economie en Werkgelegenheid, finance&invest.brussels en hub.brussels instaan voor de opvolging van verrichtingen, zorgen voor een goede werking van het consortium en ook ondersteuning bieden voor bepaalde aspecten van de EDIH (financieringssteun, oriëntatie via het bestaande commerciële digitale aanbod, informatie, animatie en bewustmaking van de gemeenschap).

Digitalisering is een belangrijke factor voor de economische ontwikkeling en voor het behouden en terughalen van productieactiviteiten. Als ze weldoordacht wordt ingezet, dan vormt ze ook een instrument voor de economische en klimaattransitie. Brussel wordt op Europees niveau al als Innovation Leader beschouwd en wil de inspanningen op dat gebied vergroten. Het Gewest is ook een referentiecentrum in de digitale sector, aangezien die sector 7,6% van het bbp van Brussel uitmaakt (1,4% van het bbp in Wallonië en 2,6% in Vlaanderen). In die sector worden in Brussel bijna 30.000 personen tewerkgesteld, waarvan 10% bij 400 start-ups. Ten slotte is de digitalisering van de economie een van de pijlers van de strategie voor de economische transitie ‘Shifting Economy’.

In die optiek heeft de Brusselse regering op voorstel van staatssecretaris Barbara Trachte beslist om het consortium sustAIn.brussels te steunen.

Concreet zal sustAIn.brussels werken rond vijf strategische doelstellingen, waaronder:

  1. aanmoediging en vergemakkelijking van innovatie ten dienste van de economische, sociale en ecologische transitie;
  2. bijdrage tot het economisch herstel;
  3. versterking van het Brusselse leiderschap op het gebied van artificiële intelligentie;
  4. het worden van een toegangspoort tot Europa voor Brusselse ondernemingen;
  5. vergemakkelijking van de digitalisering van de Brusselse industrie.

Deze pool zal dienen als een echte hub om alle Brusselse ondernemingen die zich willen wagen aan de digitale transformatie en willen overstappen naar bedrijfsmodellen die voorbeeldig zijn op milieuvlak te ontvangen en gratis te begeleiden.

Barbara Trachte: “Artificiële intelligentie en digitale technologie ten dienste van de Brusselse ondernemingen en de economische transitie stellen, biedt een kans om de economische en milieuambities van Brussel te verwezenlijken. Ik ben heel enthousiast dat deze prestigieuze instellingen binnen het consortium in synergie en complementariteit samenwerken om een excellentiepool op het gebied van artificiële intelligentie in Brussel te vormen. SustAIn.brussels positioneert zich als het vlaggenschip van artificiële intelligentie ten dienste van de transitie.”

(fotobijschrift: Barbara Trachte, omringd door de verschillende partners van sustAIn.brussels: van links naar rechts de VUB, BeCentral, Sirris, Agoria, ULB).