Skip to main content

Presentatie van het nieuwe Gewestelijke Innovatieplan voor 2021-2027

Op 6 oktober stellen het directieteam van Innoviris en Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek en Economische Transitie, het nieuwe “Gewestelijk Innovatieplan” (GIP) voor aan het ecosysteem voor onderzoek en innovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dit GIP, dat in juni door de Brusselse regering werd goedgekeurd, is het resultaat van een uniek participatieproces waarbij alle onderzoeks- en innovatieactoren rond Innoviris  – de openbare administratie die onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert en ondersteunt – betrokken werden.

Doel van dit meerjarenplan is de prioriteiten voor de overheidsfinanciering van onderzoek en innovatie te definiëren, met de nieuwe RIS3 (regionale innovatiestrategie voor slimme specialisatie) als kern.

Het gaat niet om een eenvoudige “update” van het vorige GIP, het gaat er ook om een stimulerend kader te creëren dat alle innovators faciliteert om hun vernieuwende ideeën om te zetten in concrete oplossingen die bijdragen tot de verbetering van het welzijn van de Brusselaars en hun omgeving.

Op het snijvlak van de maatschappelijke uitdagingen van Brussel, het potentieel van het Brusselse OOI-ecosysteem en de realisatie van de economische transitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werden in dit nieuwe GIP zes strategische innovatiedomeinen (SID) gedefinieerd. Deze SID’s zijn de prioritaire domeinen waarop de overheidssteun voor O&I zal worden geconcentreerd.

Vijf thematische SID’s weerspiegelen de behoefte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om oplossingen te ontwikkelen die de kennis en de veerkracht te vergroten:

– Klimaat: duurzame gebouwen en infrastructuur;

– Optimaal gebruik van de middelen;

– Efficiënte en duurzame stedelijke ruimte en stromen;

– Gezondheid en gepersonaliseerde en geïntegreerde zorg;

– Sociale innovatie, overheidsinnovatie en sociale inclusie.

Het 6e Strategisch innovatiedomein, de transversale SID, omvat “Geavanceerde digitale technologieën en diensten”, dat al langer een sterke troef van de regio vormt.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek:

We zijn gestart met een uitgebreide raadpleging van de belanghebbenden, omdat we wilden dat deze nieuwe PRI verankerd zou zijn in hun realiteit en die van het Gewest, en omdat we rekening wilden houden met innovaties in al hun vormen, van industriële innovatie tot technologische innovatie, via sociale en democratische innovatie. Dit overleg heeft geleid tot de vaststelling van strategische domeinen die in juni door de regering zijn goedgekeurd. Ik ben zeer tevreden, want ze sluiten aan bij onze wens om van Brussel een pioniersregio te maken op het gebied van transitie. Innovatie is één van de fundamentele sleutels om dit te bereiken.”

Stefaan Sonck Thibaut, Algemeen Directeur-Generaal Innoviris:

“Innovatie en onderzoek vormen het kloppend hart van onze samenleving. Iedereen kent de uitdagingen van een stedelijk gebied als Brussel, rond thema’s als mobiliteit, gezondheid, wonen, klimaat en sociale cohesie. Het nieuwe Gewestelijke Innovatieplan is onze kompas waarmee we creatieve oplossingen willen realiseren voor deze uitdagingen. We prijzen ons erg gelukkig dat we hiervoor het dynamisch ecosysteem voor innovatie, met bedrijven, onderzoekscentra en non-profit kunnen ondersteunen. Als Regional Innovation Leader in Europa bouwen we gedreven verder aan de toekomst van onze regio, en aan het welzijn en de welvaart van elke Brusselaar.”

De formele presentatie bood de gelegenheid om nog even over deze thema’s van gedachte te wisselen, met bijzondere dank aan de externe sprekers Jean-Eric Paquet, directeur-generaal Onderzoek bij de Europese Commissie, Ilham Kadri (Solvay), Luna Aslan (Noosa), Chloé Angé (VIA), Clémentine Ebert (Casa Legal).