Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, en na een vergelijkende analyse van enkele mogelijke sites heeft de Brusselse regering de site van het Weststation gekozen voor de vestiging van een toekomstig Wetenschaps- en Innovatiedorp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een belangrijke stap in de voortgang van het project dat ertoe strekt jongeren warm te maken voor wetenschap en technologie, de “wetenschappelijke methode” beter bekend moet maken bij de burgers en de grens tussen maatschappelijke uitdagingen en de innovatieve oplossingen daarvoor beter doorlaatbaar moet maken.

Het doel van het Wetenschapsdorp is om de bezoekers de grote maatschappelijke uitdagingen van het Brussels Gewest en de wereld, zoals klimaatverandering, epidemieën of het ontstaan van ongelijkheden, beter te laten begrijpen door middel van wetenschappelijke redeneringen. Deze specifieke oriëntering zal bijdragen tot een stevige verankering van het Wetenschaps- en Innovatiedorp in de realiteit van het Brusselse grondgebied en zal ervoor zorgen dat het project zich de facto onderscheidt van andere Belgische initiatieven, zoals Sparkoh in Frameries of Technopolis in Mechelen. Bovendien is het doel van dit project om meer jongeren warm te maken voor wetenschappelijke en technologische studierichtingen en beroepen en er zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de ondervertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in die richtingen.

Na een eerste haalbaarheidsstudie van het consortium Explore in 2018 en na een geactualiseerde analyse van citydev.brussels heeft de Brusselse regering dus geoordeeld dat de site van het Weststation het meest geschikt is voor het project van het Wetenschaps- en Innovatiedorp. Dit gebied is heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer, ligt dicht bij verschillende scholen, heeft een lage gemiddelde leeftijd en er is nood aan overheidsinvesteringen om de wijk te herstructureren. Bovendien sluit het perfect aan bij de doelstellingen die bepaald werden voor het richtplan van aanleg (RPA) ‘Weststation’.

De site behoort tot de eigendom van de Gewestelijke Grondregie en wordt op dit moment tijdelijk gebruikt voor het project MolenWest. Bij dat project worden al verschillende verenigingsactoren uit de wijk betrokken.

Innoviris zal de opdrachtgever van het project zijn, terwijl citydev.brussels de bouwdirectie zal zijn. De aanvang van de werkzaamheden is gepland voor 2026 en ze zouden tegen 2029 voltooid moeten zijn. Het gaat om een ruimte van ongeveer 5000 m2. De bouwkosten van het gebouw zijn geraamd op 25 miljoen euro en zal het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot medefinanciering door het EFRO.

In afwachting: ‘Science Roadshow’ vanaf 2023

Tussen nu en de inhuldiging van het toekomstig Wetenschapsdorp lanceert Innoviris ook een projectoproep voor een rondtrekkend Wetenschapsdorp, de ‘Science Roadshow’. Alle Brusselse actoren die actief zijn op het gebied van wetenschapssensibilisering en -promotie worden immers uitgenodigd om de handen in elkaar te slaan en voorstellen in te dienen voor de organisatie van een gratis rondtrekkend sensibiliseringsevenement waarbij wetenschap en technologie dichter bij het Brusselse publiek worden gebracht.

De ‘Science Roadshow’ zal een reeks sensibiliseringsactiviteiten aanbieden in minstens vijf Brusselse wijken om de bewoners op hun eigen terrein te ontmoeten en hen warm te maken voor wetenschap, met in het bijzonder aandacht voor groepen die traditioneel moeilijk te bereiken zijn. Het totaalbudget voor het project bedraagt 800.000 euro en zal in totaal twintig maanden duren, van maart 2023 tot eind oktober 2024.

Alle info: https://innoviris.brussels/nl/program/science-roadshow

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek: “Door de locatie voor dit toekomstig Wetenschapsdorp te kiezen, namelijk het Weststation, is een eerste belangrijke stap binnen dit project gezet. Het is een dynamische, jonge wijk die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer en waar nood is aan overheidsinvesteringen. De promotie van wetenschap, en in het bijzonder bij de doelgroepen die er het verst van afstaan, is van essentieel belang om de belangstelling van jongeren, en vooral van jonge meisjes, op te wekken. Ik ben ook blij dat dit toekomstig Wetenschapsdorp een eigen identiteit zal hebben en goed verankerd zal zijn in het Gewest en in onze tijd door als specifiek kenmerk de grote klimaat- en maatschappelijke uitdagingen te kiezen.”