Skip to main content

Op voorstel van de staatssecretaris bevoegd voor huisvesting Nawal Ben Hamou en de minister bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie Alain Maron, heeft de Brusselse Regering een ontwerp van besluit aangenomen dat het nieuwe krediet ECORENO in de praktijk omzet. ECORENO werd ontwikkeld door het Woningfonds voor de financiering van werkzaamheden inzake isolatie van gebouwen, veiligheid en gezondheid werkzaamheden maar ook inrichtingswerken die de autonomie moeten bevorderen.

Het Woningfonds lanceert dit nieuw krediet met lage rentevoet waarmee eigenaars-bewoners of huurders de renovatiewerken van hun woning kunnen financieren, op 1 augustus eerstkomende. De rentevoet van dit krediet bedraagt 0 of 1% voor eigenaars-bewoners en huurders, in functie van hun inkomen. Vanaf januari 2023 zullen ook verhuurders een renovatiekrediet met een rentevoet van 1 of 2% kunnen vragen aan het Woningfonds.

Nu de energiefacturen de pan uit rijzen, moeten de Brusselse gezinnen de energieprestatie van hun woning kunnen verbeteren. Dergelijke werken zijn echter duur en niet toegankelijk voor een groot deel van de bevolking dat geen eigen middelen heeft om ze te verwezenlijken. Ik wil geen maatschappij met twee snelheden waarin enkel de meest welgestelden in een duurzame woning wonen. Daarom stellen wij, samen met het Woningfonds, een heel voordelige financiële oplossing voor onder de vorm van een lening met een rentevoet van 0 of 1%. Dankzij ECORENO zal een groot aantal Brusselse gezinnen in de kwaliteit van hun woning kunnen investeren en hun energiefactuur kunnen verlagen.” benadrukt Nawal Ben Hamou.

ECORENO is dus een aanvulling op de RENOLUTION-premies om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en de energiefactuur van de Brusselse gezinnen te verlagen. Brusselaars hebben sinds januari laatstleden immers toegang tot een eengemaakt en vereenvoudigd premiesysteem waarmee tot 50% van de kosten van de renovatiewerken voor gezinnen met een laag inkomen kan worden gedekt. Het andere deel van de investeringen kan worden gedaan via de ECORENO-lening, waardoor de terugbetaling kan worden gespreid.

Alain Maron beschouwt “de RENOLUTION-premies en het ECORENO-krediet als essentiële maatregelen om een eerlijke en solidaire energietransitie voor alle Brusselaars te garanderen. Verwarming is een levensbehoefte en in een tijd waarin de energiefacturen de pan uit rijzen, wil ik dat alle Brusselaars de nodige isolatie- en renovatiewerken kunnen doen om het comfort en de energieprestatie van hun woning te verbeteren. De regering heeft zich ertoe verbonden van RENOLUTION een prioriteit te maken omdat de renovatie van gebouwen een grote uitdaging is voor ons Gewest, een uitdaging op klimatologisch, sociaal, economisch en milieugebied. Het is een uitdaging waarmee heel Europa wordt geconfronteerd, en het is een van de begrotingsprioriteiten van het Gewest.

Wie komt in aanmerking voor het nieuwe ECORENO-krediet en tegen welke rentevoet?

Om in aanmerking te komen, mogen de gezinsinkomsten niet hoger zijn dan:

Aantal personen ten laste Alleenstaande of eenoudergezin Elk ander gezin
0 € 61.049 € 77.699
1 € 66.049 € 82.699
2 € 71.049 € 87.699
3 € 76.049 € 92.699
4 € 81.049[1] € 97.6991

Voor eigenaars-bewoners en huurders is de rentevoet van 0% voorbehouden voor gezinnen waarvan de inkomsten lager zijn dan de onderstaande barema’s:

Aantal personen ten laste Alleenstaande of eenoudergezin Elk ander gezin
0 € 37.600 € 52.600
1 € 42.600 € 57.600
2 € 47.600 € 62.600
3 € 52.600 € 67.600
4 € 57.6001 € 72.6001

Indien de gezinsinkomsten hoger zijn dan de barema’s voor de rentevoet van 0%, zonder dat ze de maximaal toegelaten inkomsten overschrijden, zal een rentevoet van 1% worden toegepast:

Aantal personen ten laste Alleenstaande of eenoudergezin Elk ander gezin
0 van € 37.600 tot € 61.049 van € 52.600 tot € 77.699
1 van € 42.600 tot € 66.049 van € 57.600 tot € 82.699
2 van € 47.600 tot € 71.049 van € 62.600 tot € 87.699
3 van € 52.600 tot € 76.049 van € 67.600 tot € 92.699
4 van € 57.600 tot € 81.0491 van € 72.600 tot € 97.6991

Beschikbaar vanaf 2023 voor de verhuurders. De inkomensbarema’s voor het ECORENO-krediet zijn identiek, maar de rentevoet bedraagt 1% of 2%.

Homegrade, dat gezinnen al begeleidt in hun renovatieproject, van het ontwerp tot de zoektocht naar een aannemer, zal hen ook inlichten over het ECORENO-krediet en hen helpen met hun eventuele kredietaanvraag.

[1] Die bedragen worden vermeerderd met € 5.000 per bijkomende persoon ten laste.