Skip to main content

De Brusselse regering heeft op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, de nieuwe editie van de projectoproep ‘Local & Together’ gelanceerd. Die is bedoeld om handelaarsverenigingen, die een sleutelrol spelen in de dynamiek van onze Brusselse wijken, een duwtje in de rug te geven.

Er zijn in Brussel meer dan 24.000 handelszaken en 106 handelaarsverenigingen, die de belangen van de lokale handel verdedigen en behartigen. Het zijn belangrijke actoren die het mogelijk maken om ondernemers samen te brengen rond projecten in hun wijk.

De projectoproep ‘Local & Together’ heeft tot doel collectieve projecten van die handelaarsverenigingen te ondersteunen: afvalvermindering, duurzaam vervoer, feestelijke evenementen, enz. De Brusselse regering wil immers de handelaarsverenigingen de nodige middelen geven om niet alleen de commerciële aantrekkelijkheid van hun wijk te vergroten, maar ook vernieuwende projecten voor te stellen en te ontwikkelen, die de dynamiek en de rol van de handelszaken voor de gewestelijke ontwikkeling weerspiegelen.

Sinds de eerste editie in 2020 zijn via de projectoproep ‘Local & Together’ 54 projecten gefinancierd, verspreid over de verschillende handelswijken van het Brussels Gewest, voor bijna 700.000 euro. Voor 2022 en gezien het succes van de twee vorige edities, is de projectoproep hernieuwd voor een budget van 300.000 euro.

Dit jaar kunnen de kandidaten zich inschrijven in twee categorieën:

  1. De categorie ‘Steun aan handelaarsverenigingen’, die tot doel heeft het handelsleven in de betrokken wijk te structureren en te ontwikkelen, de lokale duurzame consumptie te verhogen en de banden tussen de handelszaken en de gebruikers van de wijk te versterken.
  2. De categorie ‘Steun voor vernieuwende projecten: voor samenwerkende kringloophandelswijken’, waarmee wordt beoogd een antwoord te bieden op gemeenschappelijke problemen van handelaars en een gewestelijke prioriteit, met name op het gebied van afvalbeheer, logistiek, mobiliteit en duurzame voeding, en de revitalisering of herbestemming van leegstaande handelsruimten.

Afhankelijk van het project is financiële steun tot 40.000 euro mogelijk voor de meest vernieuwende projecten, alsook begeleiding door hub.brussels.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “Het belang van lokale handelszaken voor de inwoners van ons gewest is duidelijk geworden tijdens de covidcrisis: nabijheid was van fundamenteel belang. In de huidige economische context is voor de handelaarsverenigingen een centrale rol weggelegd bij de verdere ondersteuning van de handelszaken in hun wijk en de organisatie van gezellige evenementen en projecten die mensen samenbrengen. Die dynamiek sluit duidelijk aan bij ‘Shifting Economy’, de Brusselse strategie voor economische transitie.”

Aanvragen moeten vóór 22 augustus 2022 worden ingediend.

Meer informatie? https://economie-werk.brussels/projectoproep-local-together-2022