Skip to main content

Op initiatief van Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie, lanceert de Brusselse regering een nieuwe projectoproep ter ondersteuning van de ontwikkeling van sociaal en democratisch ondernemerschap. Het doel is om bij te dragen aan de transitie van de Brusselse economie om ondernemingen te doen evolueren naar meer sociale en ecologische toegevoegde waarde, maar ook om duurzame en kwaliteitsvolle banen te ontwikkelen die de vaardigheden van de Brusselaars benutten.

De ‘Shifting Economy’ (de Brusselse strategie voor economische transitie) heeft verschillende doelstellingen:  de economische doelstellingen afstemmen op de klimaat- en sociale doelstellingen van het Gewest, en van die heroriëntering een katalysator maken voor economische kansen en de creatie van kwaliteitsvolle, duurzame en niet-delokaliseerbare banen.

De nieuwe ‘projectoproep voor vernieuwende projecten van sociale en democratische ondernemingen 2022’ maakt deel uit van die dynamiek. De oproep is gericht op de ondersteuning van sociale en democratische ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die een economisch project, een sociaal oogmerk en een democratische werkingswijze combineren. Sociale en democratische ondernemingen stellen de mens centraal in hun economisch model, passen een gematigde loonspanning toe, laten alle belanghebbenden (werknemers, klanten, leveranciers) deelnemen aan de beslissingen van de onderneming, herinvesteren de winst in hun project en bevorderen duurzame productie- en consumptiemethoden.

De projectoproep is gericht op drie soorten projecten:

  • Starters: vernieuwende projecten op het gebied van sociaal en democratisch ondernemerschap die een economisch potentieel voor het Gewest hebben.
  • Scale-up: projecten van sociale en democratische ondernemingen die de ambitie hebben om op gewestelijke, nationale of Europese schaal te groeien, op basis van een bestaand product of de ontwikkeling van een nieuwe activiteit.
  • Projecten die de samenwerking tussen actoren van de sociale economie en actoren van de klassieke economie bevorderen.

Geselecteerde projecten kunnen financiële steun tot 80.000 euro ontvangen.

Barbara Trachte, Brussels staatssecretaris voor Economische Transitie: “Actoren van het sociaal ondernemerschap zijn de drijvende krachten achter de economische transitie. Ze wijzen de weg voor alle ondernemingen. De kwesties van de zin van economische activiteiten, het respect voor de mens en de grenzen van onze planeet, en de democratie in ondernemingen zijn immers uiterst belangrijk geworden. Het is van essentieel belang dat ze doorsijpelen in het hele Brusselse ecosysteem.”

De kandidatuurdossiers kunnen tot en met 25 juli worden ingediend.

Meer informatie? https://economie-werk.brussels/projectoproep-sociale-economie-2022