Skip to main content

Hoewel de cultuur- en evenementensector eindelijk weer kunnen functioneren zoals voor de crisis, kan het gebrek aan kasmiddelen hun herstel belemmeren. Om de ondernemingen in die sectoren te helpen hun activiteiten na maanden van sluiting en belemmeringen opnieuw op te starten, voert de Brusselse regering een nieuwe economische steunmaatregel in, de ‘Advance-lening’, die specifiek gericht is op de cultuur- en evenementensector. Tegelijk met die beslissing heeft de regering ook besloten het Garantiefonds voor die sectoren te verlengen.

Er zijn al verschillende leensystemen beschikbaar voor de Brusselse ondernemingen, met name via de financiële producten van finance&invest.brussels. Als aanvulling op dat steunaanbod op het gebied van kasmiddelen zal de ‘Advance-lening’ met name een voordeligere financiële steun bieden aan ondernemingen in de cultuur- en evenementensector, waarvan de meeste als eerste hun deuren hebben moeten sluiten als gevolg van de gezondheidsmaatregelen en als laatste hun activiteiten hebben kunnen hervatten. Zelfs wanneer de gezondheidssituatie het toelaat, zoals momenteel het geval is, maken die sectoren namelijk een overgangsperiode van investeringen door om de orderboeken weer te vullen en bijgevolg ook een economische stabiliteit te waarborgen. Deze nieuwe lening zal de ondernemingen dus in staat stellen hun activiteiten te hervatten, de vaste kosten te dekken en voor de ontwikkeling van nieuwe projecten te zorgen.

Concreet heeft de lening van een voordelige rentevoet van 2% voor bedragen tussen 10.000 en 150.000 euro, met een terugbetaling na 12 maanden, over een periode van maximaal 36 maanden. De lening is voorbehouden aan ondernemingen met ten minste één vestigingseenheid in het Brussels Gewest in de evenementen- of cultuursector. De dossiers kunnen ingediend worden tussen 14 maart 2022 en 31 juli 2022 (eventueel verlengd tot 15 november 2022).

Alle informatie en voorwaarden over deze nieuwe lening zijn beschikbaar op de website van ST’ART:https://www.start-invest.be/Advance-lening?lang=fr

Verlenging van het Garantiefonds

Tegelijkertijd heeft de Brusselse regering besloten om het ‘Garantiefonds voor evenementen’ te verlengen. Dat fonds, dat ook bestemd is voor de evenementen- en cultuursector, stelt organisatoren in staat om gedekt te zijn tegen financiële verliezen die verband houden met annuleringen, uitstel of capaciteitsbeperkingen om gezondheidsredenen.

De termijn voor het indienen van een dossier is verlengd van 31 maart tot 31 mei voor evenementen die kunnen plaatsvinden tot eind oktober (in plaats van eind augustus).

Alle informatie en voorwaarden over dit Garantiefonds voor evenementen zijn beschikbaar op de website van ST’ART:https://www.start-invest.be/Evenementgarantie?lang=fr

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: “De cultuur- en evenementensector hebben zeer specifieke werkwijzen en tijdschema’s. Hoewel de stillegging abrupt was, is de hervatting van de activiteiten ook complexer dan voor andere sectoren. Daarom wilden we met deze nieuwe Advance-lening de mannen en vrouwen ondersteunen die de ondernemingen in die sectoren leiden. Door ook het Garantiefonds te verlengen, willen we een veelheid van instrumenten bieden aan die sectoren die Brussel zo hard nodig heeft.”