Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, minister-president Rudi Vervoort en Sven Gatz, minister van Financiën en Begroting, heeft de Brusselse regering in eerste lezing haar goedkeuring gehecht aan twee ontwerpen van besluit ter ondersteuning van ondernemingen in het kader van de COVID-19-crisis.

Zoals al aangekondigd, is die nieuwe steun bestemd voor de zwaarst getroffen ondernemingen in de sectoren die de meeste moeilijkheden hebben ondervonden door de COVID-19-crisis. Daartoe behoren het uitgaansleven, de toeristische logiezen, de evenementen, de restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, de sport en het personenvervoer. Uiteindelijk wordt een budget van 63 miljoen euro voor hen uitgetrokken.

De bedoeling van die nieuwe maatregel is om steun te verlenen aan ondernemingen die eind 2021 en in het eerste kwartaal van 2022 moesten sluiten of in hun activiteiten werden belemmerd door de verschillende gezondheidsmaatregelen (volledige sluiting van discotheken, beperking van het aantal personen per tafel in restaurants en cafés, beperking van het aantal personen bij evenementen …). Hoewel het Overlegcomité heeft besloten om alles te heropenen, wordt het herstel nog steeds belemmerd door het gebrek aan kasmiddelen of de impact van telewerken, vooral in bepaalde Brusselse wijken.

Bijgevolg heeft de Brusselse regering een nieuwe economische steunmaatregel goedgekeurd in de vorm van twee premies:

  1. Een ‘Premie 2022’ voor de discotheken, de evenementen, de restaurants, cafés, en hun toeleveranciers, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Budget: 45 miljoen euro.

De bedragen worden vastgesteld op basis van het percentage omzetverlies en het aantal VTE’s: het omzetverlies wordt berekend door een vergelijking van 2019 en 2021 en moet ten minste 60% bedragen.

Aantal VTE’s Bedragen
Minder dan 10 5.000 euro
10 of meer 7.500 euro

Als de onderneming in dezelfde periode een verlies heeft geleden van meer dan 75%, zijn de bedragen de volgende:

Aantal VTE’s Bedragen
Minder dan 10 11.000 euro
10 of meer 15.000 euro

Er is een forfaitair bedrag van 4.000 euro voorzien voor ondernemingen die in 2019, 2020 en 2021 zijn opgericht.

  1. Een ‘TL3-premie’ voor de toeristische logiezen, met een bedrag van 1.100 euro per accommodatie-eenheid. Budget: 18 miljoen euro. Bovendien zullen de jeugdherbergen opnieuw gewestelijke steun ontvangen.

Beide premies zullen voor ondernemers beschikbaar zijn na advies van de sociale partners (Brupartners), de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Er zal ook worden verzocht om een kennisgeving aan de Europese Commissie in het kader van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun.