Skip to main content

Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain MARON, heeft op vrijdag 18 maart 2022 het volledig gerenoveerde waterzuiveringsstation Brussel-Zuid ingehuldigd. Voortaan wordt een kwart van het Brusselse afvalwater in die installatie gesaneerd met behulp van innovatieve membraanzuiveringstechnologie: 226.000 m² membranen, een van de grootste geïnstalleerde oppervlakken in Europa, filteren het water zodat het zuiver genoeg is om ermee te reinigen en te besproeien of om in de Zenne te worden geloosd.

Tijdens de officiële opening verklaarde Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, verheugd te zijn over de ingebruikname van het ultraperformante station: “Dankzij deze voorbeeldige installatie wordt niet langer afvalwater maar gezuiverd water in de Zenne geloosd. Zo wordt de Zenne weer een leefbare waterweg, die we op bepaalde plaatsen opnieuw aan de oppervlakte zullen brengen om koelte-eilanden te creëren en de Brusselaars de kans te geven de oorspronkelijke rivier, aan de oevers waarvan de stad is ontstaan, te herontdekken!”

Een korte terugblik

Het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid bestaat sinds 2000. In 2013 besliste de Brusselse minister van Leefmilieu, Evelyne Huytebroeck (Ecolo), de installatie te renoveren om het water dat in de Zenne terechtkomt, te zuiveren. De werkzaamheden gingen van start in 2015 en worden nu afgesloten met de volledige overname van de exploitatie door Hydria, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer. Tot 2021 werd het station gezamenlijk uitgebaat door Hydria en de onderneming die verantwoordelijk is voor de werken, de tijdelijke vennootschap CFE – VINCI – Nizet Entreprise.

Een voorbeeldige installatie

Het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid is een voorbeeld op het gebied van waterbehandeling, maar ook op het vlak van energie en leefmilieu. Door de modernisering van de installatie is de hoeveelheid geproduceerd slib, d.w.z. het afval van het zuiveringsproces, met 30% verminderd. Bovendien wordt dat slib voortaan omgezet in groene stroom door een warmte-krachtkoppelingssysteem, dat op termijn zal voorzien in 40% van de elektriciteitsbehoefte van het station.

Het administratieve gebouw op de site is het eerste in Brussel dat wordt verwarmd met afvalwater uit de riolen die op de site aankomen, via riothermie, een technologie waarbij de restwarmte of koelte uit het afvalwater wordt teruggewonnen om een gebouw te verwarmen of te koelen en warm water te produceren.

Damien De Keyser, algemeen directeur van Hydria: “In een tijd waarin energie-efficiëntie stilaan een noodzaak wordt, gaat het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid de uitdaging aan door zelfvoorzienend te zijn op het vlak van warmte en waterverbruik en gedeeltelijk ook op het vlak van elektriciteit (40% op lange termijn) dankzij de vergisting van ons slib, waarbij biogas wordt geproduceerd dat een warmte-krachtkoppelingseenheid voedt.”

Door die innovaties kan de waterzuiveringsinstallatie haar uitstoot van broeikasgassen met enkele tientallen tonnen verminderen. Dankzij de voorbeeldfunctie op milieuvlak sluit het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid duidelijk aan bij de wens van de Brusselse regering om het Gewest tegen 2050 koolstofvrij te maken, zoals ook voorzien is in de Europese Green Deal.

Kerncijfers

  • Behandelingscapaciteit: 18.000 m³/uur bij zware regenval
  • Filtermembranen: 226.000 m² voor de productie van water van zwemwaterkwaliteit
  • Kostprijs van de werkzaamheden: 108.000.000 euro
  • 17.000 ton slib per jaar, omgezet in groene stroom