Skip to main content

Op initiatief van de Brusselse minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, Alain Maron, gaat het Brussels Gewest drie types geluidsradars testen om geluidshinder die wordt veroorzaakt door het wegverkeer aan te pakken. Het lawaai is immers een grote maatschappelijke uitdaging. De impact ervan op onze gezondheid is nog onzichtbaarder en onbekender dan die van de luchtverontreiniging: cardiovasculaire problemen, migraine, stress, slapeloosheid, enz. Volgens een studie van de Ecole de Santé Publique van de ULB wordt 70% van de bevolking in Brussel blootgesteld aan een geluidsniveau dat hoger ligt dan de door het WHO aanbevolen waarde voor het wegverkeer (53 dB). Elke Brusselaar verliest gemiddeld acht gezonde levensmaanden door die geluidshinder.

Leefmilieu Brussel heeft in de eerste plaats een ongeziene campagne rond geluidsmetingen uitgevoerd om het verkeerslawaai, de belangrijkste oorzaak van de Brusselse geluidshinder, beter te objectiveren: het geluid van meer dan 9.000 voertuigen werd gemeten in werkelijke verkeersomstandigheden (bij het verlaten van een rotonde, met een matige snelheid en bij het optrekken). Tot nu toe kon alleen bij stationaire controles, bijvoorbeeld tijdens een technische controle, worden nagegaan of het geluidsniveau van een voertuig overeenkomt met het niveau dat op het inschrijvingsbewijs vermeld is. Dit zijn de voornaamste bevindingen van die metingen:

  • De snelheid is een bepalende factor voor het lawaai dat voertuigen veroorzaken. Minder snel rijden zorgt dus voor minder lawaai. Wanneer we dus onze snelheid van 50 naar 30 km/u verminderen, kunnen we 3 dB(A) winnen, wat overeenkomt met een halvering van het volume van voertuigen.
  • Onder 30 km/u wordt de meeste geluidshinder veroorzaakt door het optrekken en door het geluid van de motor. Het aanmoedigen van een soepele rijstijl is dus ook belangrijk om het verkeerslawaai te verminderen.
  • Motorfietsen en vrachtwagens maken bijzonder veel lawaai. Minder dan 1% van de gemeten voertuigen zijn motorfietsen, maar ze zijn goed voor meer dan een kwart van de lawaaierige voertuigen! Uit metingen blijkt dat een motorfiets evenveel lawaai produceert als 2,5 auto’s (wat dus overeenkomt met gemiddeld 4 dB meer dan een auto). Het lawaai van een vrachtwagen komt overeen met dat van 5,5 auto’s (d.w.z. 7,5 dB meer dan een auto).

Om die waarnemingen aan te vullen, bereidt Leefmilieu Brussel zich nu voor op het testen van drie verschillende prototypes van ‘geluidsradars’ in de straten van de hoofdstad. Dat type toestel is vergelijkbaar met een klassieke radar, behalve dat het niet de snelheid, maar het geluid meet. Het voornaamste doel van die radars is vooral wetenschappelijk: de resultaten van de eerste meetcampagne aanvullen door meer voertuigen gedurende een langere tijd te meten (30 meetdagen in plaats van 3). Ook zullen de werking van elk apparaat, het installatiegemak, de stevigheid en de manier waarop de resultaten worden meegedeeld, worden getest. Aan de hand van de testresultaten zal worden bepaald of het al dan niet de moeite loont om dat soort apparaten in het algemeen in te zetten, bijvoorbeeld op bepaalde kritieke plaatsen.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: “Deze meetcampagne heeft aan het licht gebracht hoe groot de geluidsimpact van het wegverkeer in Brussel is en hoe doeltreffend bepaalde maatregelen, zoals de zone 30 of het gebruik van actieve verplaatsingswijzen, zijn om onze stad kalmer en aangenamer te maken. Dankzij de installatie van deze eerste drie ‘geluidsradars’ zullen wij deze metingen verfijnen en zullen wij de problematische plaatsen en voertuigen dus beter kunnen opsporen.”