Skip to main content

Op zondag 13 maart hebben de Brusselaars die betrokken waren bij het participatief proces ‘Laten we Brussel samen voorbereiden’ hun aanbevelingen voor een veerkrachtiger en groener Brussels Gewest voorgesteld aan de deelnemers van de Dagen van de Veerkracht en aan de minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, Alain Maron.

In het kader van ‘Laten we Brussel samen voorbereiden’ hebben bijna 5.000 Brusselaars deelgenomen aan een digitale raadpleging over hoe we van Brussel een veerkrachtig stadsgewest kunnen maken dat zich aanpast en weerstand biedt. Sommigen respondenten hebben zich vervolgens ingeschreven voor drie dagen overlegworkshops waarin ze pistes hebben uitgezet om de natuur verder te integreren in de stad, een grote uitdaging in het licht van de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Het belang van natuur en groene ruimten voor de veerkracht van Brussel kwam ook ruim aan bod in de digitale raadpleging.

De burgeraanbevelingen aan de minister over dit thema zijn:

  • Een platform opzetten om burgers te betrekken bij debatten en projecten in verband met vergroening
  • Geïntegreerd regenwaterbeheer toepassen en de bodem opnieuw doorlaatbaar maken
  • Dialooggroepen tussen buren opzetten om hen te motiveren hun wijk/huizenblok/straat groener te maken
  • Mobiliteit opnieuw uitdenken om meer plaats te laten aan groene ruimten en zachte mobiliteit
  • Ontmoetings- en uitwisselingspunten uitbouwen via, onder andere, het herwaarderen van stadsrecyclage
  • Doorlaatbare zones beschermen
  • Duurzame en toegankelijke stadslandbouw aanmoedigen
  • Ervoor zorgen dat overheden het goede voorbeeld geven en zich inzetten om vergroening te vergemakkelijken
  • Ecologische netwerken ontwikkelen om de verplaatsing van dieren in het wild te vergemakkelijken

De Dagen van het Veerkracht waren ook een gelegenheid om veel bestaande initiatieven in de kijker te plaatsen en met elkaar in contact te brengen. Veel actoren innoveren immers al op het terrein om Brussel veerkrachtiger, groener en meer solidair te maken. Bijvoorbeeld, op het gebied van energie, de oprichting van de energiegemeenschap SunSud die haar leden, hoofdzakelijk sociale huurders, goedkopere groene energie levert; het solidaire restaurant in Etterbeek ‘Kom à la maison’; de burgerkwekerij in Ukkel waar fruitbomen worden gekweekt om te worden herplant in de openbare ruimte. In Brussel ontstaan honderden projecten​​ op initiatief van gesensibiliseerde en geëngageerde collectieven, die Brussel willen helpen veranderen.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, verklaarde het volgende tijdens de Dagen van de Veerkracht: “Brussel is al aan het veranderen dankzij het dynamisme van al zijn actoren en zijn inwoners in het bijzonder. We zijn op weg naar een gewest dat groener en prettiger is om in te leven, dat niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, een gewest dat verlost is van zijn nog te vervuilde lucht en bevrijd van junkfood en een lineaire economie die exploiteert, produceert, consumeert en weggooit zonder zich zorgen te maken over de sociale en ecologische externe gevolgen. We staan vandaag op een keerpunt: nu de ene crisis de andere opvolgt, is het meer dan ooit essentieel dat de overheid alle bestaande burgerinitiatieven om onze leefomgeving veerkrachtiger, duurzamer en meer solidair te maken, ondersteunt, bundelt en versterkt. Ik dank alle Brusselaars die hebben deelgenomen aan het participatief proces ‘Laten we Brussel samen voorbereiden’ en ik verbind me ertoe hun aanbevelingen te analyseren om ze zo goed mogelijk in ons overheidsbeleid te integreren.”