Skip to main content

Op initiatief van de minister van Leefmilieu, Alain Maron, heeft de Brusselse regering in juni 2022 de Good Food-strategie 2.0 aangenomen, met als hoofddoelstelling gezonde en duurzame voeding toegankelijk te maken voor alle Brusselaars. In 2023 heeft de Brusselse regering een projectoproep gelanceerd om collectieve moestuinen aan te leggen rond sociale woningen. Er zijn dan ook drie projecten opgezet in Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe. Op dinsdag 23 januari verwelkomden het team van Aan de Rand van het Zoniënwoud en de huurders uit de Vriendschapswijk in Sint-Pieters-Woluwe de Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron, en de staatssecretaris voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou, in de moestuin van de Duiven.  

Gezonde voeding kweken

De moestuin van de Duiven, aangelegd in het voorjaar van 2023, is stilaan een ontmoetingsplaats geworden voor de huurders, en zeker wanneer de zon schijnt. De tuiniers worden in opdracht van Leefmilieu Brussel tot het einde van dit jaar begeleid door de vzw Le Début des Haricots. De BGHM steunt de aankoop van klein materiaal (tuingereedschap, zaden, enz.).

De oogst uit de moestuin wordt gedeeld, net als de recepten om de verschillende groenten te bereiden. Een veertigtal huishoudens genieten van die groenen. Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu en Gezondheid: “Door het aanleggen van collectieve moestuinen, zoals die van de Duiven in de Vriendschapswijk creëren we gezellige ontmoetingsplaatsen en maken we gezonde en duurzame voeding symbolisch, financieel en geografisch toegankelijker. We weten dat wat we eten een grote invloed heeft op onze gezondheid en dat werken in de tuin of tijd doorbrengen op plekken zoals deze moestuinen bijdraagt aan ons mentale welzijn. Daarom is het een van mijn prioriteiten om het aantal buurtmoestuinen uit te breiden en alle Brusselaars de mogelijkheid te bieden gezond te eten, met name biologische groenten en fruit, zoals hier het geval is. Het is een kwestie van lichamelijke en geestelijke gezondheid, maar ook van sociale rechtvaardigheid! Felicitaties aan de tuiniers uit de Vriendschapswijk en aan het team van Aan de Rand van het Zoniënwoud voor deze prachtige moestuin en alle activiteiten die eromheen worden georganiseerd, waardoor het een echte ontmoetingsplaats wordt waar mensen de grond en voeding terug onder handen kunnen nemen.”

Sociale banden kweken

Dankzij het dynamische team van Aan de Rand van het Zoniënwoud is de moestuin een kweekbodem voor gezelligheid geworden, met ontbijtjes, kookworkshops, appeltaartwedstrijden, collectieve soepjes enzovoort. En er zitten nog veel projecten in de pijplijn: kleine fruitbomen rond de speeltuin voor vieruurtjes voor jong en oud, een nieuwe teeltruimte van 400 m², plantenbakken op hoogte voor personen met een beperkte mobiliteit en een aardappelveld met het oog op een frietfeest in september 2024.

Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting: “Dit initiatief bewijst eens te meer waar het bij sociale huisvesting om draait: een collectief project voor iedereen dat wordt aangestuurd door de bewoners, samen met de mensen uit de buurt. Toegang tot kwaliteitsvolle voeding mag niet langer een luxe zijn. Dankzij dit soort projecten wordt sociale huisvesting veel meer dan alleen een ‘dak’ boven het hoofd: je eigen groenten kweken en fruit en groenten delen met je buren helpt om je leefomstandigheden en je gezondheid te verbeteren.”

De solidariteit overschrijdt de grenzen van de Vriendschapswijk. De inwoners van de wijk nemen deel aan verschillende activiteiten zoals vieruurtjes. De straathoekwerkers delen ook de overschotten van de kooklessen of bepaalde activiteiten uit aan daklozen. Het is een prachtige keten van solidariteit zonder voedselverspilling!

“Grootschalige isolatie van de wijk, installatie van fotovoltaïsche panelen, oprichting van een wijkgezondheidscentrum, aanleg van een zone voor streetworkout, enz. Dit nieuwe initiatief om collectieve moestuinen en boomgaarden aan te leggen, toont aan dat de raad van bestuur wil investeren in onze sociale woningen, ze duurzamer wil maken, aangenamer om in te wonen en meer open naar andere wijken toe”, zegt Antoine Bertrand, ondervoorzitter van Aan de Rand van het Zoniënwoud en schepen van Sint-Pieters-Woluwe.