Skip to main content

Op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op donderdag 18 maart 2021 haar goedkeuring gehecht aan de oprichting van een gewestelijk fonds dat de Brusselse ondernemingen in staat moet stellen hun solvabiliteit te verbeteren. Aan dat fonds, dat beheerd zal worden door finance&invest.brussels, wordt 40 miljoen euro toegewezen. Het neemt de gedelegeerde opdracht over die al aan de Brusselse investeringsmaatschappij was toevertrouwd. Die opdracht loopt immers ten einde. Van de 39,5 miljoen euro die door de Brusselse regering beschikbaar was gesteld, is 36 miljoen euro al uitgeleend of wordt nog uitgeleend.

Het nieuwe fonds krijgt de opdracht mee te investeren in Brusselse ondernemingen met de solvabiliteitscomponent van het federale Transformatiefonds dat bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) is ondergebracht en, indien nodig, met institutionele of particuliere investeerders. Het zal zich toespitsen op operaties die de solvabiliteit van ondernemingen helpen te bevorderen en in het bijzonder op quasi-eigenvermogenleningen.

Aan de interventies wordt een bedrag gekoppeld van minimaal 100.000 euro en maximaal 5.000.000 euro voor ondernemingen met ten minste 5 VTE’s.

Doel van deze nieuwe regeling is steun te verlenen aan ondernemingen die vóór de crisis niet in grote financiële moeilijkheden verkeerden en een nieuw levensvatbaar bedrijfsplan kunnen voorleggen.

Bijzondere aandacht zal worden besteed aan ondernemingen die de economische transformatie in hun bedrijfsmodel integreren om een milieu- en sociale impact te hebben.

De coronaviruscrisis heeft nog steeds zeer zware economische gevolgen. De daling of zelfs het uitblijven van inkomsten, in combinatie met niet te verlagen vaste kosten, draagt bij tot de uitholling van de eigen middelen en de toename van de schuldenlast van ondernemingen. In deze context steekt na de liquiditeitscrisis een solvabiliteitscrisis de kop op. Dit fonds maakt deel uit van de instrumenten die die crisis moeten verzachten.

“Sinds het begin van de crisis heeft het Brussels Gewest verschillende instrumenten ingevoerd om de liquiditeit en de solvabiliteit van ondernemingen te vrijwaren. De verschillende premies, de Proxi-lening of de Oxygen-leningen behoren daartoe. Aangezien de gedelegeerde opdracht van finance&invest.brussels ten einde loopt, was het van essentieel belang een nieuw fonds op te richten dat de economische instrumenten kan overnemen die nodig zijn voor de heropleving van de Brusselse economie. Door deze extra middelen mee te investeren met de middelen van het federale Transformatiefonds, hopen wij deze herontwikkeling te versterken”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.