Skip to main content

Net als vele Europese steden schakelt ook Brussel over naar minder vervuilende voertuigen om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Die overschakeling gebeurt met name via de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen, zowel op als naast de weg. Op dit moment zijn er ongeveer 2700 publiek toegankelijke laadpunten, wat zes keer meer is dan eind 2019. Het Brussels Gewest wil het daar natuurlijk niet bij laten en streeft naar 22 000 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen tegen 2035. Om de uitrol van dat netwerk te versterken heeft het Brussels Gewest onlangs op initiatief van Alain Maron, de minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, een projectoproep georganiseerd ter ondersteuning van innovatieve projecten met hubs of supersnelle laadprojecten. Er zijn 11 projecten geselecteerd.

 

De ontwikkeling van emissiearme mobiliteit is essentieel om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren. Op dit moment sterven immers jaarlijks bijna 1000 Brusselaars vroegtijdig door luchtvervuiling, die voornamelijk veroorzaakt wordt door de transportsector. Die sector is ook een van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Sinds het begin van de legislatuur ontwikkelt het Brussels Gewest een hele reeks oplossingen, zodat iedereen zich kan verplaatsen zonder te vervuilen. Er wordt massaal geïnvesteerd in het openbaar vervoer, er wordt infrastructuur voor voetgangers en fietsers ontwikkeld, gedeelde mobiliteit wordt uitgerold, de lage-emissiezone wordt uitgebreid …

De ontwikkeling van het laadnetwerk voor elektrische voertuigen is een van de pijlers van dat beleid. In 2023 zullen 1400 extra laadpunten in de straten van de hoofdstad geïnstalleerd worden dankzij het programma ChargyClick, dat op verzoek van het

 

Gewest door Sibelga beheerd wordt. Elke Brusselaar zal dan binnen een straal van 150 meter van zijn woning over een laadpunt beschikken. Tegelijkertijd stimuleert het Brussels Gewest ook de particuliere actoren om hun aanbod te ontwikkelen. Het moet ook mogelijk zijn om uw elektrische auto op te laden in parkings. Daarom werd onlangs een projectoproep georganiseerd ter ondersteuning van innovatieve projecten van particuliere actoren om snelladers te installeren of echte laadhubs te creëren. De projectoproep stond ook open voor taxibedrijven en logistieke dienstverleners, omdat de elektrificatie van de wagenparken van die sectoren een belangrijke rol speelt in de energietransitie van het Brussels Gewest. 11 projecten zijn geselecteerd en zullen gesteund worden voor een totaalbedrag van 500 000 euro:

  • 4 laadhubs, voor een totaal van 116 laadpunten in openbare parkings in Anderlecht (Abattoir), Jette (UZ VUB) en het centrum van Brussel (parkings Poelaert en Grote Markt);
  • 4 supersnelle laadpalen, elk met 4 punten die 80% van een standaard batterij kunnen opladen in ongeveer 10 minuten. Deze nieuwe supersnelle laders, gepland in Oudergem (Herrmann-Debroux), Etterbeek (Generaal Jacqueslaan), Evere (Leuvensesteenweg) en de stad Brussel (Dieudonné Lefèvrestraat) zullen worden toegevoegd aan de zeven reeds bestaande;
  • 2 laadprojecten voor koolstofarme logistiek, één voor de bestelwagens van een onderneming die pakjes bezorgt in het Brussels Gewest en één voor het opladen van vrachtwagens;
  • 1 project met 43 laadpunten voor elektrische taxi’s.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Leefmilieu: ‘Het aanmoedigen van duurzamere mobiliteit is essentieel om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren. In de toekomst moeten alle Brusselaars zich gemakkelijk kunnen verplaatsen zonder te vervuilen en zonder hun gezondheid in gevaar te brengen. Daarom gaan we het aantal laadpalen in de straten van de hoofdstad tegen 2023 verdubbelen. En we steunen die innovatieve snellaadprojecten om ervoor te zorgen dat inwoners, werknemers en bezoekers van onze hoofdstad altijd een laadmogelijkheid kunnen vinden die aan hun behoeften voldoet’.

 

Alle informatie over laadpalen (locatie, kosten, enz.), wetgeving, tips en trucs voor het opladen van uw voertuig in het Brussels Gewest is beschikbaar op https://electrify.brussels/nl.