Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 10 november 2022 clean.brussels, haar strategie voor stedelijke netheid, goedgekeurd. Een van de vijftien prioritaire maatregelen van clean.brussels is ‘de Brusselse gemeenten ondersteunen dankzij de lancering van een nieuwe projectoproep vanaf 2022, zodat de acties van de belangrijkste overheidsactoren op het gebied van netheid elkaar versterken door hun samenhang’. Toelichting.

Onder impuls van minister Alain Maron heeft de Brusselse regering de lijst van vijfentwintig projecten goedgekeurd die door een jury van deskundigen werden geselecteerd. In de gewestbegroting zal een totaalbedrag van 2.380.000 euro worden uitgetrokken voor deze gemeentelijke projecten ter verbetering van de stedelijke netheid in het kader van clean.brussels.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de gemeenten de prioritaire partners om het gewestelijke beleid voor stedelijke netheid uit te voeren. Het Gewest en de gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de netheid in Brussel. Het gaat er dus om de inspanningen op alle beleidsniveaus te versterken omwille van de samenhang van de ondernomen acties, maar ook om de middelen toe te spitsen op problemen die de gemeenten in samenspraak met de gewestelijke instanties hebben vastgesteld.

Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid: De Brusselse gemeenten beschikken over beperkte middelen om de netheidsproblemen, die voor de Brusselaars een prioriteit zijn, aan te pakken. Deze oproep en de subsidies die eraan gekoppeld zijn, zullen hen helpen bij hun inspanningen om clean.brussels, onze strategie voor stedelijke netheid, uit te voeren. De nauwe samenhang tussen de gewestelijke en lokale dynamiek is een van de prioriteiten en innovaties van clean.brussels. Wij beheren samen de netheid in ons Gewest. Die prioriteit komt onder meer tot uiting via deze projectoproep, waarbij de lokale besturen methodologische en financiële ondersteuning krijgen voor innovatie en de verwezenlijking van concrete acties die aansluiten bij het gewestelijke beleid en die op lokaal niveau worden uitgevoerd.”

De projecten hebben betrekking op de drie belangrijkste pijlers van de stedelijke netheid: preventie, herstel en bestraffing. Ze hebben onder meer als doel:

  • bewakingscamera’s te verwerven om de strijd tegen sluikstorten op te voeren;
  • bewustmakingscampagnes uit te werken over specifieke problemen in de openbare ruimten;
  • ‘netheidsbemiddelaars’ in te zetten in probleemwijken;
  • controleacties op handelsovereenkomsten te verscherpen;
  • boomspiegels te verfraaien;
  • aandacht te besteden aan de problematiek van sigarettenpeuken;
  • bewustmakingsactiviteiten in scholen uit te werken.

De jury van deskundigen brengt met name het gezamenlijke project van de gemeenten Vorst, Elsene en Sint-Gillis onder de aandacht: “Met het project voor de gezamenlijk inzet voor de netheid willen die buurgemeenten hun krachten bundelen voor de openbare netheid in het Brussels Gewest. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op bewustmaking, met niet minder dan vijf campagnes in 2023 en 2024 (hondenpoep, wildplassen, peuken, zwerfvuil en sluikstorten). Daarnaast zal een projectoproep voor burgers worden gelanceerd. Dat is een prachtig voorbeeld van samenwerking dat volledig in de lijn ligt van het plan voor stedelijke netheid clean.brussels.”

Ook andere projecten krijgen felicitaties van de jury wegens hun hoge kwaliteit. Dat geldt met name voor de gemeente Etterbeek met haar project voor nettere handelswijken, maar ook voor de stad Brussel met haar project voor de verfraaiing en beveiliging van boomkuilen.

Hieronder volgt de lijst van geselecteerde projecten:

Projectdrager Projectnaam
Anderlecht Compostering van voedsel- en groenafval in de mini-recyparken voor burgers
Anderlecht Zero waste tijdens de voetbalwedstrijden van RSC Anderlecht
Brussel Verfraaiing en beveiliging van boomkuilen
Elsene Zwarte punten – camera’s
Etterbeek Nettere handelswijken
Etterbeek Anders gaan vegen
Ganshoren Gans, Clean it
Jette Samen voor schone en afvalvrije scholen in Jette!
Jette Afval nóg beter sorteren!
Koekelberg Laten we ons afval beter recycleren!
Koekelberg Stop sluikstorten! (camera’s)
Molenbeek Dynamisch afvalbeheer – selectief sorteren
Oudergem Algemene netheidsactie
Schaarbeek Plaatsing van afvalsorteerbakken in de groene ruimten
Schaarbeek Uitbreiding van het team van netheidsbemiddelaars
Sint-Gillis Verhuur van bewakingscamera’s
Sint-Lambrechts-Woluwe Plaatsing van bewakingscamera’s in de strijd tegen sluikstort
Sint-Lambrechts-Woluwe Verplicht gebruik van harde vuilnisbakken
Sint-Pieters-Woluwe Laten we niet bezuinigen netheid
Sint-Pieters-Woluwe Netheid is mijn verantwoordelijkheid
Ukkel Een oplossing voor peuken
Ukkel Bewustmaking op school
Vorst Verscherpt toezicht op de zwarte punten via tijdelijke vaste camera’s en valstrikken
Vorst – Elsene – Sint-Gillis Laten we ons samen inzetten voor de netheid
Watermaal-Bosvoorde Netheidsambassadeurs 1170