Skip to main content

Op verzoek van Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid, heeft het Agentschap Net Brussel in september een studie gelanceerd over de resultaten van de inzameling van afval via ondergrondse containers. De operationele haalbaarheid van een dergelijke omschakeling zal nader moeten worden bepaald en de modaliteiten voor de eventuele implementatie ervan moeten worden onderzocht. De eerste analyses zouden in het voorjaar van 2024 beschikbaar moeten zijn.

Die studie omvat een analyse van de feedback over de afvalinzameling via sorteerpunten in andere Europese steden die vergelijkbaar zijn met het Gewest. Er wordt ook nagegaan hoe de resultaten van de sorteerpunten die al in het Gewest zijn geïnstalleerd, kunnen worden geoptimaliseerd.

En er wordt een evaluatie gemaakt van de risico’s en mogelijkheden om deze inzamelmethode in andere soorten wijken of leefomgevingen toe te passen.

“Stedelijke netheid en afvalbeheer zijn grote uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Sinds de lancering van de strategie ‘clean.brussels’ doen we er alles aan om het beheer van de netheid te verbeteren. Deze studie is een aanvullende stap op al het werk dat we leveren met alle belanghebbenden, en ik ben er erg blij mee”, zegt Alain Maron.

“Deze studie heeft met name als doel om de voordelen van ondergrondse containers te beoordelen in het licht van een aantal kwesties. Namelijk de beste inzamelings- en sorteerpercentages voor de recycleerbare afvalstromen garanderen, de stedelijke netheid verbeteren, zo efficiënt mogelijk zijn, zowel wat betreft kosten als milieueffecten, en ook rekening houden met beperkingen op het gebied van ruimte op wegen en ondergronds.”

De studie is gestart in september 2023. Volgens de planning zal ze tien maanden duren. De eerste analyses zouden in het voorjaar van 2024 beschikbaar moeten zijn. De studie zou tegen de zomer van 2024 volledig afgerond moeten zijn.

Net Brussel zal talrijke belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van deze studie, waaronder de Brusselse gemeenten, Fost Plus, Leefmilieu Brussel en Perspective. Die belanghebbenden zullen dus kennis kunnen nemen van de resultaten van de studie naarmate ze vordert. Als uit de studie blijkt dat het de moeite loont om de ontwikkeling van deze regeling in het Brussels Gewest uit te breiden, moet de operationele haalbaarheid van een dergelijke omschakeling meer in detail worden gespecificeerd en moeten de uitvoeringsmethoden en-kosten worden onderzocht. Het project zal dan op de onderhandelingstafel liggen voor een volgende regeringsovereenkomst.

Als na de studie uit de conclusies ervan blijkt dat het de moeite kan lonen om de ontwikkeling van dit systeem op grotere schaal in het Brussels Gewest te overwegen, moet de operationele haalbaarheid van een dergelijke omschakeling nader worden bepaald en moeten de modaliteiten voor de eventuele implementatie ervan worden onderzocht.

Er zij op gewezen dat een groot deel van het huishoudelijk afval in Brussel (ongeveer 24%) al wordt ingezameld in “vuilnisbakken”, met name in grote gebouwen, en dat er in het Brussels Gewest al ondergrondse vuilnisbakken zijn geplaatst om te testen onder welke voorwaarden voldoende efficiëntie kan worden bereikt op het gebied van inzameling, sortering en netheid in de omgeving van de vuilnisbakken.Sinds 2017 plaatst het Gewest ondergrondse containers in nieuwe wijken, op basis van bepaalde criteria: het statuut van de gebruikers (alleen voor huishoudens), het aantal woningen, de toegankelijkheid voor ophaalwagens, enz.

Dit zijn de vastgoedprojecten waarvoor het Agentschap Net Brussel principieel heeft ingestemd met de installatie van ondergrondse containers:

Anderlecht – Prins Sint-Lambrechts-Woluwe – GWWIII Anderlecht – The Quay
Brussel – Thurn en Taxis Brussel – Pacheco Anderlecht – Klein Eiland – City Gate II
Anderlecht – City Dox Anderlecht – NewPORT Brussel – Pottenbakkers 1
Molenbeek – Fernand Brunfautstraat 65 Brussel – DWC Jonction Elsene – Usquare
Elsene – Universalis – fase 2 Schaarbeek – Josaphat Anderlecht – Peterbos
Anderlecht – CityCampus Anderlecht – Good Merchandise Molenbeek – JB Decock
Anderlecht – NovaCity Anderlecht – Urbanities Evere – Renoir
Anderlecht – Key West Brussel – Canal Wharf