Skip to main content

Al meer dan 20 jaar steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de ontwikkeling van collectieve compostering. Dit jaar zijn 16 aanvragen van burgers ingediend in het kader van de projectoproep Vooruit met de wijk. Het aantal collectieve-composteringsinitiatieven in het Brusselse gewest blijft toenemen en de kaap van 200 buurtcomposteringsprojecten is zopas overschreden!

Bioafval nuttig toepassen is een halt toeroepen aan de opwarming van de planeet ten gevolge van de verbranding van water.

Momenteel gooit een Brusselaar gemiddeld 19 kg voedsel per jaar weg[1]. Bijna de helft van de inhoud van de witte zakken is voedselafval. Dat afval wordt verbrand in de verbrandingsoven en draagt zo bij tot de opwarming van de aarde. Het is echter van onschatbare waarde voor onze bodems, want als bioafval wordt gecomposteerd, voedt het de bodem op natuurlijke wijze. En goed gevoede bodems, met name dankzij compost, produceren beter, zijn beter bestand tegen klimatologische gevaren en vangen meer koolstof op.

Aangezien bioafval voornamelijk uit water bestaat, staat de verbranding ervan gelijk met de verbranding van water, en daarbij komen broeikasgassen vrij. Dit is een aberratie die indruist tegen de klimaatdoelstellingen die het Brussels Gewest zich heeft gesteld, namelijk om in 2050 koolstofneutraliteit te benaderen. Daarom heeft de Brusselse minister voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Gezondheid, Alain Maron, samen met de Brusselse regering besloten om de sortering en terugwinning van bioafval op te voeren: “Elk jaar gaat ongeveer 85.000 ton bioafval in rook op in plaats van als compost terug te keren naar het land dat het heeft voortgebracht. Door dit afval te composteren kunnen we meststoffen leveren aan Brusselse tuinders, of ze die nu nodig hebben voor hun kamerplanten, hun tuin of het onderhoud van openbare parken. Composteren is een eenvoudig gebaar, dat iedereen op zijn eigen manier kan doen, afhankelijk van zijn situatie: alleen of met het gezin thuis, met buren via collectieve compostering of gewoon door de oranje zak te gebruiken.”

Nuttige toepassing van bioafval in het Brusselse gewest

Compostering is essentieel voor de nuttige toepassing van bioafval. Dit is verantwoord handelen binnen ieders bereik. Het Brussels Gewest begeleidt de Brusselaars die aan de slag willen:

  • 200 compostgidsen, opgeleid door Leefmilieu Brussel, geven praktisch advies aan alle Brusselaars die thuis willen beginnen te composteren. Leefmilieu Brussel zal dit jaar 40 nieuwe compostmeesters opleiden, bijna dubbel zoveel als vorig jaar;
  • het aantal door Leefmilieu Brussel en de gemeenten gesteunde collectieve-composteringsinitiatieven neemt voortdurend toe, om de Brusselaars in staat te stellen hun bioafval buitenshuis te recycleren en terloops gezellige momenten te delen met hun buren;
  • ten slotte maakt de selectieve inzameling van voedselafval in oranje zakken dit systeem compleet. Het aldus ingezamelde voedselafval wordt verwerkt in een biomethanisatiecentrum, waar het wordt omgezet in energie en compost. De Brusselse regering werkt momenteel aan de bouw van een biomethanisatiecentrale in het Brusselse gewest.

Op initiatief van Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Openbare Netheid, lanceert het Brussels Gewest een website om de Brusselaars bewust te maken van het belang van compostering en de nuttige toepassing van bioafval. Deze site, die gezamenlijk is ontworpen door Leefmilieu Brussel en Net Brussel, biedt alle informatie, tips en trucs om voedselafval nuttig toe te passen: https://voedingsafval.brussels/

Doe mee aan de Compostdag op zondag 30 mei!

U wilt uw voedselafval recycleren, maar u weet niet hoe? Kom een collectieve-composteringssite bezoeken of volg een online workshop en ontdek de verschillende technieken om bioafval nuttig toe te passen.

Programma en meer informatie op https://www.compostday.brussels/nl/

[1] Bron: Net Brussel, 2019.