Skip to main content

De Brusselse regering heeft op donderdag 27 mei, op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, in tweede lezing een besluit aangenomen om de voorwaarden voor toegang tot de Tetrapremie, voortaan Tetra+-premie genoemd, te verruimen voor de sector van de discotheken, de restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer. Om er toegang toe te krijgen, zullen bedrijven hun aanvraag vanaf 2 juni opnieuw moeten indienen op www.premiecovid.brussels.

Na het advies van Brupartners en de Raad van State te hebben ingewonnen, zijn dit de belangrijkste nieuwe kenmerken van de Tetra+-premie:

  • Bedrijven die in de referentieperiode tussen 25% en 40% van hun omzet hebben verloren, komen in aanmerking voor het forfaitaire bedrag van de Tetra+-premie. Het forfaitaire bedrag blijft ongewijzigd (10.000 euro voor discotheken, 6.000 euro voor restaurants, cafés en hun belangrijkste leveranciers, 5.000 euro voor evenementen, cultuur, toerisme, sport en personenvervoer).
  • Voor bedrijven die in 2019 en 2020 zijn opgericht, wordt de drempel van 25.000 euro jaaromzet in 2019 geschrapt. Die jaaromzet was aanvankelijk vereist om toegang te krijgen tot de premie. Voor bedrijven die vóór 2019 zijn opgericht, blijft de drempel van 25.000 euro echter behouden.
  • Voor de berekening van de VTE’s wordt de sociale balans van 2019 zoals gepubliceerd bij de Nationale Bank van België (NBB) op de datum van inwerkingtreding van het nieuwe besluit in aanmerking genomen.
  • Voor bedrijven in een btw-eenheid wordt het premiebedrag berekend op basis van de individuele omzet.

Dankzij deze verschillende wijzigingen zullen naar schatting ongeveer 1.000 bedrijven hun dossier kunnen laten herzien, mits ze volledig aan de andere premievoorwaarden voldoen.

Wanneer dit nieuwe besluit op 2 juni wordt gepubliceerd, zullen bedrijven waarvan het dossier is afgewezen, worden uitgenodigd om hun aanvraag opnieuw in te dienen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid, via de website www.premiecovid.brussels. Ook bedrijven waarvan de sociale balans voor 2019 bij de NBB is bijgewerkt en gepubliceerd, zal worden gevraagd een nieuwe aanvraag in te dienen. Tot slot zullen ook bedrijven in de sector van het personenvervoer (taxi’s en verhuur van voertuigen met bestuurder – NACE-btw-code 49.320) de premie kunnen aanvragen.

Voor meer informatie: www.1819.brussels.