Skip to main content

In april moesten de contactberoepen (kappers, tatoeëerders, …) opnieuw enkele weken hun deuren sluiten door de gezondheidssituatie.  De ‘niet-essentiële’ handelszaken mochten dan weer op hun beurt openblijven, hetzij enkel na afspraak.

De Brusselse regering besliste vervolgens om opnieuw een economisch ondersteuningsmechanisme op te zetten om deze sectoren, die al zwaar getroffen waren door de crisis in 2020, bij te staan. Tijdens de regeringsvergadering van donderdag 3 juni werd het besluit dat deze nieuwe steunmaatregel bestendigt, op voorstel van Barbara Trachte, Staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie, in eerste lezing goedgekeurd.

Het betreft een premie van 3.000 € per vestigingseenheid voor contactberoepen en een premie van 1.500 € per vestigingseenheid voor handelszaken die een ‘niet-essentiële’ activiteit uitoefenen, die gedurende een maand slechts in beperkte mate konden openen.

De lijst met de NACE-codes van de betrokken sectoren en ondernemingen kan in bijgevoegd bestand geraadpleegd worden.

De voorbegroting voor deze maatregel wordt op 15 miljoen euro geraamd.

Barbara Trachte, staatssecretaris bevoegd voor Economische Transitie: ‘De Brusselse regering zet haar inspanningen voort om de vrouwen en mannen achter de ondernemingen van ons gewest te blijven ondersteunen. Wij hopen nu dat de sluitingen, met de toenemende vaccinatiegraad, achter de rug zijn en dat wij ons op de relance kunnen concentreren. In afwachting hiervan, biedt deze nieuwe premie wat zuurstof aan deze sectoren. ’

Deze nieuwe bepalingen zullen rond eind juni in werking treden, zodra het besluit in tweede lezing door de regering is aangenomen, rekening houdend met de adviezen van de Raad van State en Brupartners, die vanaf vandaag worden ingewonnen.