Skip to main content

Op voorstel van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie, heeft de Brusselse regering de 20 projecten goedgekeurd die geselecteerd zijn voor de tweede editie van de Crea.brussels-projectoproep voor ondernemingen die actief zijn in de culturele en creatieve sector in Brussel. In totaal werd 520 000 euro toegekend aan al die nieuwe initiatieven.

De culturele en creatieve industrie (CCI) is een van de grootste motoren van de Brusselse economie. Volgens een studie van de VUB in opdracht van hub.brussels vertegenwoordigt die sector zelfs zo’n 15 % van de werkgelegenheid in Brussel. Achter die cijfers gaan veel kleine ondernemingen schuil die op zoek zijn naar financiering om nieuwe innovatieve ondernemersprojecten te lanceren. Via de Crea.brussels-projectoproep, die uitgewerkt werd met de steun van ST’ART en hub.brussels, wordt daaraan bijgedragen.

De 20 winnende ondernemingen, vzw’s, zelfstandigen en ‘Smarteurs’, die actief zijn in mode, design, interieurarchitectuur, gezelschapsspellen, uitgeverij of audiovisuele productie, hebben zich onderscheiden door creatieve en innovatieve projecten voor te stellen die een jury bestaande uit prominenten uit de ondernemerswereld en de Brusselse culturele en creatieve industrie overtuigd hebben. In totaal is er voor niet minder dan 118 projecten een aanvraag ingediend voor de creatiebeurzen die variëren van 15 000 tot 30 000 euro.

Om voor die beurs in aanmerking te komen, moesten de projectdragers een product of een dienst met een hoge creatieve en culturele waarde voorstellen die blijk gaf van ontwikkelingspotentieel en economische levensvatbaarheid, en die tegelijkertijd in de lijn lag van de economische transitie van het Gewest. Er werd namelijk bijzondere aandacht besteed aan de bevordering van duurzame praktijken vanuit economisch, ecologisch en sociaal oogpunt.

Ontdek de lijst van winnaars op: https://www.start-invest.be/nl/news/crea-brussels-2e-editie-winnaars/

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie: ‘Het ondersteunen en valoriseren van de culturele en creatieve industrie is volledig in overeenstemming met de Shifting Economy, de strategie voor de economische transitie van het Gewest. Die sector draagt namelijk bij tot de aantrekkelijkheid en de werkgelegenheid van het Gewest. Ik ben blij met de overvloed aan ideeën en creativiteit die Crea.brussels bij ondernemers opwekt.’