Skip to main content

Op dinsdag 29 november zullen Alain Maron, Brussels minister voor Leefmilieu en openbare netheid, en Net Brussel de doelstellingen en de concrete maatregelen presenteren van clean.brussels, de strategie voor stedelijke netheid in het Brussels Gewest, goedgekeurd door de Brusselse Regering op 10 november. De ambitie van clean.brussels: Brussel op een duurzame manier schoner maken.

Ter gelegenheid van de officiële lancering van de clean.brussels-strategie voor stedelijke netheid heeft Net Brussel op het Heilig-Kruisplein, voor het Flagey-gebouw in Elsene, twee grote transparante kubussen opgesteld met daarin wat de Brusselaars niet meer in onze straten willen zien: zwerfvuil, sluikstort, afval, blikjes en sigarettenpeuken die achteloos in de openbare ruimte worden achtergelaten.

Deze installatie is op het Heilig-Kruisplein te zien sinds vrijdag 25 november en roept alvast vragen op bij de burgers. Het volume van 8 m³ is niet zonder reden gekozen. Het vertegenwoordigt het volume zwerfvuil en sluikstort dat elk uur wordt opgehaald op het grondgebied van het Brussels Gewest door de schoonmaakdiensten van het Gewest en de gemeenten.

”Met deze symbolische installatie willen we iedereen bewust maken van de omvang van zwerfvuil en de sociale en milieuschade die het veroorzaakt. Op die manier willen we een beroep doen op ieders verantwoordelijkheidsgevoel: overheden, burgers en bedrijven. Zo willen we de mensen eraan herinneren dat netheid in de openbare ruimte een gemeenschappelijk goed en een zaak van iedereen is,” vertelt Kathlyn Jaminon, coördinator van de clean.brussels-strategie bij Net Brussel.

Als antwoord op deze problematiek biedt de clean.brussels-strategie concrete oplossingen

Op dinsdag 29 november komt op de kubussen een nieuwe display met de oplossingen van clean.brussels. ​

Vanuit het principe dat de schoonste stad niet de stad is die we het meest schoonmaken, maar de stad die we het minst vuilmaken, combineren de oplossingen van de clean.brussels-strategie de verschillende dimensies van sensibilisering, preventie, infrastructuur en repressie die het onmisbare werk van de ploegen van Net Brussel en van de gemeenten aanvullen.

Net Brussel en de gemeente Elsene brengen op dinsdag 29 november om 12.00 uur reinigingsvoertuigen en -materiaal en hun agenten samen op het Heilig-Kruisplein. Zo laten ze zien heoveel technische middelen en mankracht ze elke dag inzetten om de Brusselse openbare ruimte proper te maken. Samen zullen ze ook de centrale boodschap van de clean.brussels-strategie brengen: een doeltreffende coördinatie tussen alle betrokken schoonmaakinstanties is essentieel, maar de regio kan alleen schoner worden als alle spelers, overheden, burgers en bedrijven, samenwerken om vuil en zwerfvuil te voorkomen

“De lancering van clean.brussels is een belangrijke stap,” benadrukt Alain Maron. “Het is het resultaat van een intensieve samenwerking die in 2021 door meer dan 50 Brusselse actoren, instellingen, verenigingen en particulieren begon. Naast het Gewest spelen vooral de gemeenten een doorslaggevende rol bij het schoon houden van de openbare ruimte. Om ze daarbij te steunen, heeft de Brusselse regering een budget voorzien van 2,5 euro in 2022. Daarmee kunnen de projecten gefinancierd worden voor meer netheid in de wijken. Met clean.brussels willen we ongeregeldheden en vervuiling voorkomen. Want door de problemen bij de wortel aan te pakken, kunnen we alle Brusselaars een waardige leefomgeving bieden, of ze hier nu wonen, werken of onze mooie regio komen bezoeken. We hebben de beweging in gang gezet: alle deelnemers aan clean.brussels zullen vanaf 5 december samenwerken om hun acties te coördineren voor een duurzaam schonere regio.”

Het startschot is gegeven voor het uitwerken van de 14 doelstellingen van de clean.brussels-strategie en de bijhorende 65 concrete maatregelen, die gedragen zullen worden door 3 actoren: de overheden, de burgers en de bedrijven.

Bezoek voor meer informatie over de clean.brussels-strategie de officiële website: www.clean.brussels

De volledige strategie is hier beschikbaar: https://clean.brussels/sites/default/files/2022-11/clean-brussels-brochure-NL.pdf