Skip to main content

Bedrijfsbezoeken, workshops, conferenties, debatten … Van 18 tot 24 november vinden tijdens de tweede editie van de Shifting Economy Week, die samen met UCM en Unizo wordt georganiseerd, in het Brussels Gewest niet minder dan 70 evenementen plaats rond de economische transitie. Hoe waag je je aan de transitie? Welke initiatieven zijn het meest innovatief? Welke economische opportuniteiten zijn er? Ondernemers, bedrijfsleiders en burgers worden uitgenodigd om een week lang te ontdekken hoe Brussel zich positioneert als de hoofdstad van de economische transitie.

Circulaire economie, duurzame voeding, sociale innovatie, lokale productie, energiezuinigheid … Er zijn steeds meer ondernemingen in Brussel die actief zijn in de economische transitie. Ze maken allemaal deel uit van de dynamiek van Shifting Economy, de strategie voor de economische transitie die door de Brusselse regering is ingevoerd. De strategie is in 2019 geïnitieerd en is in april dit jaar geconcretiseerd. Ze wordt gedragen door de verschillende publieke en private actoren van het Brusselse ecosysteem.

Sinds enkele maanden voert het Brussels Gewest nieuwe steunmaatregelen in voor ondernemingen die goederen en diensten produceren en daarbij de klimatologische en sociale uitdagingen beantwoorden. Deze gewestelijke dynamiek krijgt concreet gestalte via financieringsmaatregelen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel of finance&invest.brussels, begeleidingsmaatregelen van hub.brussels, huisvestingsmaatregelen van citydev.brussels en steunmaatregelen voor innovatie van Innoviris. Al deze gewestelijke administraties zijn zich aan het herorganiseren om de ondernemingen te ondersteunen om de kant van de transitie op te gaan. Het doel? Ervoor zorgen dat al die steunmaatregelen in 2030 alleen toegankelijk zijn voor ondernemingen die voorbeeldig zijn op milieu- en sociaal vlak.

Om de focus te leggen op deze transitie organiseert het Brussels Gewest van 18 tot 24 november de Shifting Economy Week, waarvan het doel is om private actoren, administraties en iedereen die geïnteresseerd is in de transitie samen te brengen om te ontdekken wat er al in Brussel wordt gedaan.

Er worden een zestigtal activiteiten aangeboden: geleide bedrijfsbezoeken, Brussels Artisan Market, een opleiding over de rol van financiën om de transitie te versnellen, een workshop over duurzame overheidsopdrachten, een voorstelling van het label Good Food Resto en verschillende degustaties van restauranthouders die aan de transitie deelnemen, een show-debat over het label Ecodynamische Onderneming voor duurzamere financiën, een traject voor milieubeheer in bedrijven, voorstelling van de resultaten van de barometer van de economische transitie van 2021 in het Brussels Gewest, een infosessie over een ambitieuze energetische renovatie en nog veel meer.

De plenaire sessie tijdens de slotdag op 24 november in The Egg Brussels is in het bijzonder een gelegenheid om gerenommeerde sprekers en inspirerende ondernemers te ontmoeten (Piet Colruyt, Christel Droogmans, de oprichtster van Yuman, Alex Velleur, de CEO van VO Group …), deel te nemen aan verschillende thematische workshops of een voorstelling en begeleiding te krijgen rond alle mogelijke financiële en andere steunmaatregelen in verband met de transitie.

Ook wordt een speciaal panelgesprek aangeboden met als thema ‘de economische transitie, een structureel antwoord op de energiecrisis?’. Het doel ervan is om samen na te denken over de manier waarop deze crisis voor de Brusselse ondernemingen een kans en een motor voor de transitie kan vormen en welke steunmaatregelen al beschikbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We zullen de dag en de week afsluiten met een feestelijke netwerkavond met muziek en samen een balans opmaken.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek: “Dit is een belangrijk moment voor het Brusselse economische ecosysteem. Zo kunnen ondernemingen die zich nog vragen stellen over de opportuniteiten van de transitie ondernemers ontmoeten die de stap al hebben gezet en instellingen vinden die hen daarbij kunnen helpen. Er wordt vooruitgang geboekt. Ondanks de energiecrisis is het enthousiasme er omdat die problematiek ook op die manier kan worden aangepakt.”

Voor deze tweede editie hebben UCM en UNIZO beslist om het evenement samen te organiseren. Dat bewijst eens te meer dat ondernemers zich bewust zijn van de economische kansen, maar ook van de uitdagingen die de ondernemingen moeten beantwoorden.

Arnaud Deplae, secretaris-generaal van UCM: “Zko’s en kmo’s geven gestalte aan de toekomst van de economie en vormen het grootste deel van het economische weefsel. Om te spreken van een succesvolle economische transitie is hun deelname noodzakelijk. Ondernemers zijn zich bewust van de noodzaak om te evolueren, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd, middelen en/of vaardigheden. Begeleiding en financiële steun vormen daartoe de sleutel. Deze week, die gewijd is aan de economische transitie, zal in dat opzicht antwoorden bieden en inspirerend zijn voor de ondernemers.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder UNIZO: “Deze energiecrisis is een opportuniteit voor ondernemers. Ze drukt ons met onze neus op de noodzaak aan meer energie-onafhankelijkheid, onder andere door de decentrale productie ervan. Ook de overheid moet deze opportuniteit grijpen en inzetten op ecologiesteun en energie-coaching om bedrijven de juiste keuzes te laten maken. Maar de energiecrisis leidt niet alleen tot hogere energieprijzen, maar ook tot hogere grondstoffenprijzen en transportkosten. En dan komen we uit bij het spaarzaam en doordacht gebruik en hergebruik van grondstoffen en materialen. En tot meer samenwerking met lokale leveranciers en klanten. Niet omdat het goedkoper is, dat is het trouwens niet altijd, maar omdat het ons veerkrachtiger, sterker en flexibeler maakt. En dat is het belang van deze Shifting Economy Week: een duurzaam gebruik van grondstoffen en energie is niet alleen een kwestie van prijs en terugverdientijd, maar ook een rode draad in de bedrijfsvoering van elke ondernemer die de toekomst van zijn zaak wil verzekeren.”

Ontdek hier het volledige programma van de Shifting Economy Week:

https://shiftingeconomy.brussels/nl/shifting-economy-week-programma/.

Ontdek in het bijzonder de plenaire slotdag die op 24 november zal plaatsvinden in The Egg Brussels op https://shiftingeconomy.brussels/nl/weekprogramme/shifting-economy-week-closing-event/, alsook het persdossier.