Skip to main content

Om de overschakeling naar minder vervuilende voertuigen te bevorderen, heeft de Brusselse regering zich ertoe verbonden om tegen 2035 22.000 publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen te installeren. Na de beslissing om vanaf 2022 het aantal laadpalen op de openbare weg te verdubbelen, heeft de regering op donderdag 12 mei de voorwaarden goedgekeurd om de installatie van laadpalen door Brusselse parkingeigenaars en ondernemingen te ondersteunen. Er is ook een facilitator ‘Laadinfrastructuur’ aangeworven om de vele vragen van burgers en ondernemingen die dergelijke palen willen plaatsen te beantwoorden.

Onder impuls van minister van Leefmilieu en Energie, Alain Maron, lanceert de Brusselse regering dus een projectoproep om de ontwikkeling van laadpalen buiten de openbare weg financieel te ondersteunen. Het is namelijk van essentieel belang dat het Brusselse laadnetwerk overal wordt uitgebouwd en dat daarbij de openbare ruimte zo min mogelijk wordt ingenomen.

Projectoproep ‘Low Emission Mobility’

Het installeren van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in een privéparking betekent vaak dat eerst het elektrisch vermogen van het net moet worden versterkt. Dat brengt kosten met zich mee en vormt dus een grote belemmering voor de uitrol van die infrastructuur. De Brusselse regering lanceert daarom een projectoproep om tot 50% financiële steun toe te kennen voor de investeringen die nodig zijn om de elektrische installatie te versterken en aan te passen zodat er laadpalen op aangesloten kunnen worden. Het doel is om gemakkelijker ‘laadhubs’ in Brusselse parkings te kunnen inrichten.

De subsidie is bestemd voor alle eigenaars van privéparkings in Brussel, op voorwaarde dat hun laadpalen op groene stroom werken, openbaar zijn en 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn. De subsidie staat ook open voor taxibedrijven en logistieke dienstverleners, omdat de elektrificatie van het wagenpark van die sectoren een belangrijke rol speelt in de energietransitie van het Brussels Gewest. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 15 juli 2022. Voor 2022 wordt hiervoor een budget van 500.000 euro uitgetrokken.

Deze projectoproep ‘Low Emission Mobility’ vormt dus een aanvulling op de fiscale voordelen die de federale regering toekent voor de daadwerkelijke installatie van laadpalen.

Facilitator ‘Laadinfrastructuur’

Tegelijkertijd is binnen Leefmilieu Brussel zopas een facilitator ‘Laadinfrastructuur’ aan de slag gegaan. Zijn belangrijkste opdracht bestaat erin een antwoord te bieden op alle vragen (administratieve, technische, financiële enz.) van al wie in Brussel laadpalen wil installeren, of het nu gaat om burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsinstanties enz. De facilitator zal de verschillende actoren ook proactief met elkaar in contact brengen om het ontstaan van innoverende en gevarieerde projecten te stimuleren. Zijn diensten zijn volledig gratis en versterken de begeleiding die het Gewest al aanbiedt om de opkomst van duurzamere mobiliteit te ondersteunen.[1]

Ter herinnering: in juni 2021 heeft de Brusselse regering de verschillende fasen 2025-2035 van haar lage-emissiezone in eerste lezing goedgekeurd. Dat houdt in dat de meeste dieselvoertuigen in 2030 niet meer in Brussel zullen rondrijden. In 2035 zal dat ook het geval zijn met auto’s op benzine, LPG en CNG. Die ingrijpende transformatie van het Brusselse wagenpark zal de gezondheid van de Brusselaars aanzienlijk verbeteren en jaarlijks 110 vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtverontreiniging voorkomen. Ook de vervoersgerelateerde CO2-emissies zullen erdoor verminderen met 75% tegen 2030.[2]

Een dergelijke beslissing impliceert dus dat nu alternatieven moeten worden ontwikkeld, zoals het laadaanbod voor elektrische voertuigen. Daarom heeft het Brussels Gewest een visie aangenomen om de uitrol van laadpunten op zijn grondgebied (op en naast de openbare weg) te versnellen. De installatie van infrastructuur op de openbare weg heeft in februari een boost gekregen met de gunning van de eerste opdracht, waardoor het aantal beschikbare laadpunten vanaf 2022 zal verdubbelen, zodat de Brusselaars altijd binnen 250 meter een laadoplossing kunnen vinden.[3] Nu is het de beurt aan de infrastructuur buiten de openbare weg.

Alain Maron, Brussels minister voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie: “Het uitbouwen van een netwerk van laadpalen voor elektrische voertuigen is van cruciaal belang om de transitie naar een minder vervuilend wagenpark te realiseren en zo de luchtkwaliteit en de gezondheid van de Brusselaars te verbeteren. Na het stimuleren van de installatie van laadpalen op de openbare weg, was het nu zaak om de opkomst van voorbeeldprojecten voor opladen buiten de openbare weg in Brussel aan te moedigen. Die laadpalen, op groene stroom, zullen de laadmogelijkheden voor de Brusselaars uitbreiden en tegelijk de openbare ruimte vrijhouden voor andere doeleinden.”

[1] Zo werkt een ‘Mobility coach’ al rond de modal shift van particulieren, terwijl de facilitatoren ‘Mobility & Fleet’ en ‘COBRACE’ respectievelijk Brusselse ondernemingen en organisaties begeleiden om hun wagenpark koolstofvrij te maken en hun bedrijfsparkings te delen of openbaar te maken.

[2] Zie: https://maron-trachte.brussels/nl/2021/06/25/brussel-keurt-regelgeving-en-roadmap-goed-voor-de-dieseluitstap-in-2030-en-de-benzine-lpg-uitstap-in-2035/

[3] Zie: https://maron-trachte.brussels/nl/2021/11/02/brussel-verdubbelt-in-2022-het-aantal-laadpalen-voor-elektrische-voertuigen-op-de-weg/